open access

Vol 5, No 4 (2003)
Aktualności
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Fenestracja błony wewnętrznej aorty — bezpieczny i skuteczny sposób chirurgicznego leczenia rozwarstwienia aorty typu B, powikłanego niedokrwieniem nerek

Grzegorz Oszkinis, Tomasz Synowiec, Andrzej Tykarski, Beata Krasińska, Jacek Brzeziński, Fryderyk Pukacki, Zbigniew Krasiński, Marcin Gabriel, Robert Juszkat
Chirurgia Polska 2003;5(4):235-241.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Aktualności
Published online: 2004-01-16

Abstract

Zastosowanie fenestracji błony wewnętrznej aorty stanowi skuteczny sposób leczenia rozwarstwienia aorty, powikłanego niedokrwieniem narządów jamy brzusznej i kończyn dolnych. W pracy przedstawiono przypadek chorego z rozwarstwieniem aorty zstępującej (typu B), u którego wystąpiło powikłanie w postaci niedokrwienia nerek. U chorego wykonano fenestrację błony wewnętrznej aorty brzusznej, uzyskując normalizację funkcji wydalniczej nerek.

Abstract

Zastosowanie fenestracji błony wewnętrznej aorty stanowi skuteczny sposób leczenia rozwarstwienia aorty, powikłanego niedokrwieniem narządów jamy brzusznej i kończyn dolnych. W pracy przedstawiono przypadek chorego z rozwarstwieniem aorty zstępującej (typu B), u którego wystąpiło powikłanie w postaci niedokrwienia nerek. U chorego wykonano fenestrację błony wewnętrznej aorty brzusznej, uzyskując normalizację funkcji wydalniczej nerek.
Get Citation

Keywords

fenestracja; rozwarstwienie aorty; niedokrwienie nerek

About this article
Title

Fenestracja błony wewnętrznej aorty — bezpieczny i skuteczny sposób chirurgicznego leczenia rozwarstwienia aorty typu B, powikłanego niedokrwieniem nerek

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

235-241

Published online

2004-01-16

Page views

1487

Article views/downloads

7591

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):235-241.

Keywords

fenestracja
rozwarstwienie aorty
niedokrwienie nerek

Authors

Grzegorz Oszkinis
Tomasz Synowiec
Andrzej Tykarski
Beata Krasińska
Jacek Brzeziński
Fryderyk Pukacki
Zbigniew Krasiński
Marcin Gabriel
Robert Juszkat

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl