Vol 5, No 4 (2003)

Date published: 2004-01-16

Table of Contents

open access

Endowaskularne leczenie schorzeń aorty piersiowej zstępującej - doświadczenia własne

Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Damian Ziaja, Jacek Kostyra, Krzysztof Szaniewski, Paweł Ćwik, Ewa Wach, Teresa Kowalewska-Twardela, Tomasz Orawczyk

Chirurgia Polska 2003;5(4):179-188.

Aktywność i stężenie inhibitorów proteinaz osocza krwi chorych z tętniakiem aorty brzusznej

Marek Gacko, Radosław Łapiński, Andrzej Guzowski, Anna Worowska, Kazimierz Kordecki

Chirurgia Polska 2003;5(4):189-193.

Dopplerowska ocena zmian przepływu w tętnicy krezkowej górnej po przeszczepie aortalno-dwuudowym u chorych z zespołem Leriche’a

Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja, Tomasz Ludyga, Maciej Zaniewski, Maciej Tochowicz

Chirurgia Polska 2003;5(4):195-204.

Wyniki leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina w porównaniu z innymi metodami w materiale własnym

Jacek Śmigielski, Piotr Maciaszczyk, Rafał Drozda, Adam Dziki, Krzysztof Kołomecki

Chirurgia Polska 2003;5(4):205-212.

Diagnostyka i leczenie nowotworów pęcherzykowych tarczycy

Robert Król, Lech Cierpka, Jacek Ziaja, Jacek Pawlicki, Marek Heitzman, Aleksander Ilski, Maciej Kajor

Chirurgia Polska 2003;5(4):213-220.

Retrospektywna ocena wybranych czynników odpowiadających za powstawanie późnych, miejscowych powikłań kolostomii

Zbigniew Banaszkiewicz, Paweł Jarmocik, Krzysztof Tojek, Arkadiusz Jawień

Chirurgia Polska 2003;5(4):221-227.

Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia trzewnego - doświadczenia własne

Mirosław Osiecki, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski, Bernard Jaroń, Marcin Feliga, Paweł Twarkowski

Chirurgia Polska 2003;5(4):229-234.
Aktualności

Fenestracja błony wewnętrznej aorty — bezpieczny i skuteczny sposób chirurgicznego leczenia rozwarstwienia aorty typu B, powikłanego niedokrwieniem nerek

Grzegorz Oszkinis, Tomasz Synowiec, Andrzej Tykarski, Beata Krasińska, Jacek Brzeziński, Fryderyk Pukacki, Zbigniew Krasiński, Marcin Gabriel, Robert Juszkat

Chirurgia Polska 2003;5(4):235-241.

Zastosowanie stentu przełykowego do leczenia pooperacyjnej przetoki zespolenia przełykowo-żołądkowego - opis przypadku

Przemysław Nowakowski, Tomasz Ludyga, Damian Ziaja

Chirurgia Polska 2003;5(4):243-246.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl