open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia trzewnego - doświadczenia własne

Mirosław Osiecki, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski, Bernard Jaroń, Marcin Feliga, Paweł Twarkowski
Chirurgia Polska 2003;5(4):229-234.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16

Abstract

Wstęp: Objawy przemawiające za zwężeniem pnia trzewnego występują bardzo rzadko, lecz w każdym przypadku wymagają odpowiedniej diagnozy dotyczącej istnienia ucisku tego naczynia z zewnątrz. Najczęstszą przyczyną ucisku pnia trzewnego jest silnie rozwinięte więzadło łukowate pośrodkowe przepony. Zwężenie pnia trzewnego, którego powodem był ucisk przez to więzadło, po raz pierwszy opisał Dunbar w 1965 roku i wówczas określono zespół dolegliwości związanych z tym schorzeniem, nadając mu nazwę „zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego” (MALS, median arcuate ligament syndrome). Celem pracy była ocena angiograficzna charakteru i stopnia zwężenia pnia trzewnego u chorych z klinicznymi objawami jego czynnościowego zwężenia.
Materiał i metody: W okresie od stycznia 2001 r. do połowy 2003 r. w ośrodku autorów wykonano badania angiograficzne pnia trzewnego u 78 chorych z objawami czynnościowego zwężenia. Grupa ta obejmowała 53 kobiety i 25 mężczyzn w przedziale wieku 15–78 lat (średnia wieku 42 lata).
Wyniki: Badania angiograficzne u wszystkich chorych wykazały cechy zwężenia pnia trzewnego spowodowane uciskiem z zewnątrz. W 34 przypadkach (43,6%) zwężenie o typowym charakterze czynnościowym i różnym stopniu nasilenia widoczne było tylko w fazie wydechu. W pozostałych 44 (56,4%) cechy kompresji uwidoczniły się zarówno w fazie wdechu, jak i wydechu. Zwężenia krytyczne powyżej 90% stwierdzono u 32 chorych (41%). U 28 pacjentów (35,9%) występowały zwężenia w granicach 75-90%, natomiast u 18 (23,1%) - 50-75%.
Wnioski: 1. Badanie angiograficzne jest ostatecznym i jedynym badaniem wyjaśniającym wątpliwe przypadki czynnościowego zwężenia pnia trzewnego. 2. Każde badanie obrazowe należy wykonać w obu fazach oddechowych. 3. Na podstawie badania angiograficznego można określić charakter zwężenia pnia trzewnego, ale nie zawsze można jednoznacznie określić jego przyczynę. 4. Najczęstszą przyczyną zwężenia czynnościowego pnia trzewnego jest ucisk spowodowany przez więzadło łukowate pośrodkowe przepony.

Abstract

Wstęp: Objawy przemawiające za zwężeniem pnia trzewnego występują bardzo rzadko, lecz w każdym przypadku wymagają odpowiedniej diagnozy dotyczącej istnienia ucisku tego naczynia z zewnątrz. Najczęstszą przyczyną ucisku pnia trzewnego jest silnie rozwinięte więzadło łukowate pośrodkowe przepony. Zwężenie pnia trzewnego, którego powodem był ucisk przez to więzadło, po raz pierwszy opisał Dunbar w 1965 roku i wówczas określono zespół dolegliwości związanych z tym schorzeniem, nadając mu nazwę „zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego” (MALS, median arcuate ligament syndrome). Celem pracy była ocena angiograficzna charakteru i stopnia zwężenia pnia trzewnego u chorych z klinicznymi objawami jego czynnościowego zwężenia.
Materiał i metody: W okresie od stycznia 2001 r. do połowy 2003 r. w ośrodku autorów wykonano badania angiograficzne pnia trzewnego u 78 chorych z objawami czynnościowego zwężenia. Grupa ta obejmowała 53 kobiety i 25 mężczyzn w przedziale wieku 15–78 lat (średnia wieku 42 lata).
Wyniki: Badania angiograficzne u wszystkich chorych wykazały cechy zwężenia pnia trzewnego spowodowane uciskiem z zewnątrz. W 34 przypadkach (43,6%) zwężenie o typowym charakterze czynnościowym i różnym stopniu nasilenia widoczne było tylko w fazie wydechu. W pozostałych 44 (56,4%) cechy kompresji uwidoczniły się zarówno w fazie wdechu, jak i wydechu. Zwężenia krytyczne powyżej 90% stwierdzono u 32 chorych (41%). U 28 pacjentów (35,9%) występowały zwężenia w granicach 75-90%, natomiast u 18 (23,1%) - 50-75%.
Wnioski: 1. Badanie angiograficzne jest ostatecznym i jedynym badaniem wyjaśniającym wątpliwe przypadki czynnościowego zwężenia pnia trzewnego. 2. Każde badanie obrazowe należy wykonać w obu fazach oddechowych. 3. Na podstawie badania angiograficznego można określić charakter zwężenia pnia trzewnego, ale nie zawsze można jednoznacznie określić jego przyczynę. 4. Najczęstszą przyczyną zwężenia czynnościowego pnia trzewnego jest ucisk spowodowany przez więzadło łukowate pośrodkowe przepony.
Get Citation

Keywords

zwężenie pnia trzewnego; badanie angiograficzne; więzadło łukowate pośrodkowe

About this article
Title

Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia trzewnego - doświadczenia własne

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

229-234

Published online

2004-01-16

Page views

6654

Article views/downloads

7168

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):229-234.

Keywords

zwężenie pnia trzewnego
badanie angiograficzne
więzadło łukowate pośrodkowe

Authors

Mirosław Osiecki
Paweł Żukowski
Krzysztof Brzozowski
Bernard Jaroń
Marcin Feliga
Paweł Twarkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl