open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Retrospektywna ocena wybranych czynników odpowiadających za powstawanie późnych, miejscowych powikłań kolostomii

Zbigniew Banaszkiewicz, Paweł Jarmocik, Krzysztof Tojek, Arkadiusz Jawień
Chirurgia Polska 2003;5(4):221-227.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16

Abstract

Wstęp: W Polsce żyje około 20 000 osób ze stomią. Co roku wyłania się około 4500 nowych stomii, a późne powikłania kolostomii stanowią coraz większy problem kliniczny. Około 80% pacjentów z kolostomią to chorzy leczeni z powodu raka jelita grubego. Ze względu na coraz lepsze wyniki leczenia raka czas życia chorych po wyłonieniu stomii znacznie się wydłużył, powodując jednak wzrost liczby powikłań wytworzonej kolostomii.
Materiały i metody: W pracy poddano retrospektywnej analizie dokumentację pacjentów z kolostomią, w okresie obserwacji powyżej 12 miesięcy. Ocenie poddano liczbę i rodzaj miejscowych, późnych powikłań w zależności od czasu, jaki upłynął od wytworzenia stomii, rodzaju i trybu wykonanego zabiegu operacyjnego, a u chorych z rakiem jelita grubego - od stopnia zaawansowania klinicznego raka jelita grubego i od zastosowanego leczenia uzupełniającego.
Wyniki: W grupie pacjentów z kolostomią, z okresem obserwacji do 24 miesięcy, powikłania miejscowe występowały w 2,6% przypadków. U chorych obserwowanych ponad 10 lat częstość miejscowych powikłań kolostomii wyniosła 100%. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między czasem, jaki upłynął od wytworzenia kolostomii, a występowaniem miejscowych, późnych powikłań kolostomii (test χ2 Pearsona, p < 0,001). U chorych po leczeniu uzupełniającym z powodu raka jelita grubego miejscowe, późne powikłania kolostomii występowały w 35%, natomiast w grupie, w której nie stosowano leczenia uzupełniającego, odsetek powikłań był mniejszy i wynosił 24%. Różnica była istotna statystycznie (test χ2 Pearsona, p < 0,01).
Wniosek: Występowanie miejscowych, późnych powikłań kolostomii wzrasta wraz z czasem, jaki upłynął od wytworzenia stomii. Powikłania kolostomii stwierdza się statystycznie częściej u chorych po leczeniu uzupełniającym z powodu raka jelita grubego.

Abstract

Wstęp: W Polsce żyje około 20 000 osób ze stomią. Co roku wyłania się około 4500 nowych stomii, a późne powikłania kolostomii stanowią coraz większy problem kliniczny. Około 80% pacjentów z kolostomią to chorzy leczeni z powodu raka jelita grubego. Ze względu na coraz lepsze wyniki leczenia raka czas życia chorych po wyłonieniu stomii znacznie się wydłużył, powodując jednak wzrost liczby powikłań wytworzonej kolostomii.
Materiały i metody: W pracy poddano retrospektywnej analizie dokumentację pacjentów z kolostomią, w okresie obserwacji powyżej 12 miesięcy. Ocenie poddano liczbę i rodzaj miejscowych, późnych powikłań w zależności od czasu, jaki upłynął od wytworzenia stomii, rodzaju i trybu wykonanego zabiegu operacyjnego, a u chorych z rakiem jelita grubego - od stopnia zaawansowania klinicznego raka jelita grubego i od zastosowanego leczenia uzupełniającego.
Wyniki: W grupie pacjentów z kolostomią, z okresem obserwacji do 24 miesięcy, powikłania miejscowe występowały w 2,6% przypadków. U chorych obserwowanych ponad 10 lat częstość miejscowych powikłań kolostomii wyniosła 100%. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między czasem, jaki upłynął od wytworzenia kolostomii, a występowaniem miejscowych, późnych powikłań kolostomii (test χ2 Pearsona, p < 0,001). U chorych po leczeniu uzupełniającym z powodu raka jelita grubego miejscowe, późne powikłania kolostomii występowały w 35%, natomiast w grupie, w której nie stosowano leczenia uzupełniającego, odsetek powikłań był mniejszy i wynosił 24%. Różnica była istotna statystycznie (test χ2 Pearsona, p < 0,01).
Wniosek: Występowanie miejscowych, późnych powikłań kolostomii wzrasta wraz z czasem, jaki upłynął od wytworzenia stomii. Powikłania kolostomii stwierdza się statystycznie częściej u chorych po leczeniu uzupełniającym z powodu raka jelita grubego.
Get Citation

Keywords

kolostomia; stomia; powikłania kolostomii; jelito grube

About this article
Title

Retrospektywna ocena wybranych czynników odpowiadających za powstawanie późnych, miejscowych powikłań kolostomii

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

221-227

Published online

2004-01-16

Page views

1112

Article views/downloads

2427

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):221-227.

Keywords

kolostomia
stomia
powikłania kolostomii
jelito grube

Authors

Zbigniew Banaszkiewicz
Paweł Jarmocik
Krzysztof Tojek
Arkadiusz Jawień

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl