open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Diagnostyka i leczenie nowotworów pęcherzykowych tarczycy

Robert Król, Lech Cierpka, Jacek Ziaja, Jacek Pawlicki, Marek Heitzman, Aleksander Ilski, Maciej Kajor
Chirurgia Polska 2003;5(4):213-220.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16

Abstract

Wstęp: Guzki tarczycy mimo rzadkiej złośliwości są częstym problemem klinicznym, szczególnie z punktu widzenia przedoperacyjnej diagnostyki obrazowej i histopatologicznej. W przypadku nowotworów pęcherzykowych przedoperacyjne badanie cytologiczne umiemożliwia ocenę złośliwości zmiany i zaplanowanie zakresu resekcji. Celem pracy jest retrospektywna analiza wybranych parametrów diagnostycznych u chorych poddanych resekcji tarczycy, u których w badaniu histopatologicznym rozpoznano ostatecznie gruczolaka lub raka pęcherzykowego.
Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano 129 operowanych chorych, u których rozpoznano nowotwór pochodzenia pęcherzykowego. W grupie tej było 89,9% kobiet i 10,1% mężczyzn. Udokumentowany wynik badania ultrasonograficznego miało 89,1% chorych, biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej - 62%. W badaniu histopatologicznym gruczolaki stanowiły 93% przypadków - grupa I, a raki 7% przypadków - grupa II. Grupy chorych porównano pod względem charakteru wola, wielkości guza w badaniu USG i patomorfologicznym oraz wieku. Oceniano zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z pooperacyjnym badaniem histopatologicznym, zakres resekcji i powikłania pooperacyjne.
Wyniki: W grupie I średni wiek chorych wynosił 47,6 ± 12,2 roku, w grupie II - 54,8 ± 10,7 roku; maksymalny wymiar guza w badaniu USG w grupie I wynosił 28,9 ± 11,8 mm, a w grupie II - 35,3 ± 42,1 mm; maksymalny wymiar guza w badaniu patomorfologicznym w grupie I wynosił 20,9 ± 14,7 mm, a w grupie II - 28,0 ± 31,3 mm, bez istotnych różnic między grupami. Maksymalny wymiar guza w badaniu USG u wszystkich badanych chorych był znamiennie większy w porównaniu z pomiarem w badaniu patomorfologicznym. Guzy łagodne na podłożu wola wieloguzkowego stwierdzono u 41,7% chorych, a raki u 33,3%, nie wykazano istotnych różnic między grupami. Zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z ostatecznym rozpoznaniem nowotworu typu pęcherzykowego u wszystkich pacjentów wynosiła 40%. U 50% chorych po całkowitej resekcji tarczycy wystąpiła przejściowa niedoczynność przytarczyc, a u 25% jednostronne uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego. Po subtotalnej resekcji tarczycy przejściowa niewydolność przytarczyc wystąpiła u 3,8% chorych.
Wnioski: W badaniach USG guzków pęcherzykowych tarczycy dochodzi do przeszacowania wielkości guza w stosunku do rozmiaru rzeczywistego. W przypadku guzów pęcherzykowych tarczycy istnieje niewielka zgodność wyniku badania cytologicznego materiału uzyskanego podczas wykonanej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z ostatecznym rozpoznaniem histopatologicznym. Ze względu na niską czułość badania cytologicznego u chorych, u których na podstawie badania cytologicznego rozpoznano nowotwór pęcherzykowy, w przypadku wola wieloguzkowego należy rozważyć subtotalną obustronną resekcję tarczycy, a w przypadku guzków samotnych - resekcję subtotalną jednostronną.

Abstract

Wstęp: Guzki tarczycy mimo rzadkiej złośliwości są częstym problemem klinicznym, szczególnie z punktu widzenia przedoperacyjnej diagnostyki obrazowej i histopatologicznej. W przypadku nowotworów pęcherzykowych przedoperacyjne badanie cytologiczne umiemożliwia ocenę złośliwości zmiany i zaplanowanie zakresu resekcji. Celem pracy jest retrospektywna analiza wybranych parametrów diagnostycznych u chorych poddanych resekcji tarczycy, u których w badaniu histopatologicznym rozpoznano ostatecznie gruczolaka lub raka pęcherzykowego.
Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano 129 operowanych chorych, u których rozpoznano nowotwór pochodzenia pęcherzykowego. W grupie tej było 89,9% kobiet i 10,1% mężczyzn. Udokumentowany wynik badania ultrasonograficznego miało 89,1% chorych, biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej - 62%. W badaniu histopatologicznym gruczolaki stanowiły 93% przypadków - grupa I, a raki 7% przypadków - grupa II. Grupy chorych porównano pod względem charakteru wola, wielkości guza w badaniu USG i patomorfologicznym oraz wieku. Oceniano zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z pooperacyjnym badaniem histopatologicznym, zakres resekcji i powikłania pooperacyjne.
Wyniki: W grupie I średni wiek chorych wynosił 47,6 ± 12,2 roku, w grupie II - 54,8 ± 10,7 roku; maksymalny wymiar guza w badaniu USG w grupie I wynosił 28,9 ± 11,8 mm, a w grupie II - 35,3 ± 42,1 mm; maksymalny wymiar guza w badaniu patomorfologicznym w grupie I wynosił 20,9 ± 14,7 mm, a w grupie II - 28,0 ± 31,3 mm, bez istotnych różnic między grupami. Maksymalny wymiar guza w badaniu USG u wszystkich badanych chorych był znamiennie większy w porównaniu z pomiarem w badaniu patomorfologicznym. Guzy łagodne na podłożu wola wieloguzkowego stwierdzono u 41,7% chorych, a raki u 33,3%, nie wykazano istotnych różnic między grupami. Zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z ostatecznym rozpoznaniem nowotworu typu pęcherzykowego u wszystkich pacjentów wynosiła 40%. U 50% chorych po całkowitej resekcji tarczycy wystąpiła przejściowa niedoczynność przytarczyc, a u 25% jednostronne uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego. Po subtotalnej resekcji tarczycy przejściowa niewydolność przytarczyc wystąpiła u 3,8% chorych.
Wnioski: W badaniach USG guzków pęcherzykowych tarczycy dochodzi do przeszacowania wielkości guza w stosunku do rozmiaru rzeczywistego. W przypadku guzów pęcherzykowych tarczycy istnieje niewielka zgodność wyniku badania cytologicznego materiału uzyskanego podczas wykonanej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z ostatecznym rozpoznaniem histopatologicznym. Ze względu na niską czułość badania cytologicznego u chorych, u których na podstawie badania cytologicznego rozpoznano nowotwór pęcherzykowy, w przypadku wola wieloguzkowego należy rozważyć subtotalną obustronną resekcję tarczycy, a w przypadku guzków samotnych - resekcję subtotalną jednostronną.
Get Citation

Keywords

nowotwór pęcherzykowy tarczycy; rak pęcherzykowy tarczycy; gruczolak pęcherzykowy tarczycy; biopsja aspiracyjna cienkoigłowa; resekcja tarczycy

About this article
Title

Diagnostyka i leczenie nowotworów pęcherzykowych tarczycy

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

213-220

Published online

2004-01-16

Page views

21127

Article views/downloads

17387

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):213-220.

Keywords

nowotwór pęcherzykowy tarczycy
rak pęcherzykowy tarczycy
gruczolak pęcherzykowy tarczycy
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
resekcja tarczycy

Authors

Robert Król
Lech Cierpka
Jacek Ziaja
Jacek Pawlicki
Marek Heitzman
Aleksander Ilski
Maciej Kajor

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl