dostęp otwarty

Tom 5, Nr 4 (2003)
Opublikowany online: 2004-01-16
Pobierz cytowanie

Dopplerowska ocena zmian przepływu w tętnicy krezkowej górnej po przeszczepie aortalno-dwuudowym u chorych z zespołem Leriche’a

Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja, Tomasz Ludyga, Maciej Zaniewski, Maciej Tochowicz
Chirurgia Polska 2003;5(4):195-204.

dostęp otwarty

Tom 5, Nr 4 (2003)
Opublikowany online: 2004-01-16

Streszczenie

Wstęp: Powikłania niedokrwienne dotyczące jelita cienkiego obejmują 0,15–0,6% chorych poddawanych naczyniowej rekonstrukcji aortalno-biodrowej i nadal wiążą się z wysokim odsetkiem powikłań śmiertelnych. Spadek oporu obwodowego w dystalnym odcinku aorty po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej i rewaskularyzacji kończyn może prowadzić do spadku przepływu w obrębie naczyń odchodzących bezpośrednio od aorty - w tym tętnic trzewnych. Celem pracy była ocena wpływu rewaskularyzacji kończyn dolnych na zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej.
Materiał i metody: Badaniu poddano 29 chorych z zespołem Leriche’a zakwalifikowanych do rekonstrukcji aortalno-dwuudowej (wiek 37-67 lata, średnio - 54,7 roku). U wszystkich chorych przedoperacyjnie i w 3. oraz 30. dniu po operacji wykonano badanie duplex Doppler przy zastosowaniu dopplera pulsacyjnego w tętnicy krezkowej górnej i aorcie. Każdorazowo oceniano maksymalną prędkość skurczową (PSV), prędkość minimalną (Min Vel.), prędkość końcowo-rozkurczową (EDV) oraz prędkości średnie (Mn Vel., TAV) w tętnicy krezkowej górnej. Dodatkowo oceniano indeks pulsacji (PI) oraz przepływ całkowity. Wyniki porównano z wynikami uzyskiwanymi u chorych poddanych laparotomii.
Wyniki: Statystycznie istotny spadek przepływu w tętnicy krezkowej górnej po rekonstrukcji naczyniowej, powracający do wartości wyjściowych w ciągu 30 dni od zabiegu, stwierdzono u 5 chorych (17,24%). U 11 chorych (37,9%) obserwowano istotny statystycznie spadek wartości PI. U pozostałych chorych nie stwierdzono istotnych zaburzeń przepływu i zmian prędkości średniej wynikające ze stałego poziomu lub wzrostu prędkości rozkurczowych. Umiejscowienie niedrożności (podnerkowa lub w dystalnym odcinku aorty) lub współistniejąca niedrożność udowo-podkolanowa nie były czynnikami decydującymi o pooperacyjnych zaburzeniach przepływu.
Wnioski: Rekonstrukcja naczyniowa i odtworzenie przepływu w kończynach dolnych powoduje przejściowe istotne hemodynamicznie zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej jedynie u niektórych chorych. Może to jednak w istotny sposób wpływać na rokowanie w grupie tak obciążonych pacjentów.

Streszczenie

Wstęp: Powikłania niedokrwienne dotyczące jelita cienkiego obejmują 0,15–0,6% chorych poddawanych naczyniowej rekonstrukcji aortalno-biodrowej i nadal wiążą się z wysokim odsetkiem powikłań śmiertelnych. Spadek oporu obwodowego w dystalnym odcinku aorty po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej i rewaskularyzacji kończyn może prowadzić do spadku przepływu w obrębie naczyń odchodzących bezpośrednio od aorty - w tym tętnic trzewnych. Celem pracy była ocena wpływu rewaskularyzacji kończyn dolnych na zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej.
Materiał i metody: Badaniu poddano 29 chorych z zespołem Leriche’a zakwalifikowanych do rekonstrukcji aortalno-dwuudowej (wiek 37-67 lata, średnio - 54,7 roku). U wszystkich chorych przedoperacyjnie i w 3. oraz 30. dniu po operacji wykonano badanie duplex Doppler przy zastosowaniu dopplera pulsacyjnego w tętnicy krezkowej górnej i aorcie. Każdorazowo oceniano maksymalną prędkość skurczową (PSV), prędkość minimalną (Min Vel.), prędkość końcowo-rozkurczową (EDV) oraz prędkości średnie (Mn Vel., TAV) w tętnicy krezkowej górnej. Dodatkowo oceniano indeks pulsacji (PI) oraz przepływ całkowity. Wyniki porównano z wynikami uzyskiwanymi u chorych poddanych laparotomii.
Wyniki: Statystycznie istotny spadek przepływu w tętnicy krezkowej górnej po rekonstrukcji naczyniowej, powracający do wartości wyjściowych w ciągu 30 dni od zabiegu, stwierdzono u 5 chorych (17,24%). U 11 chorych (37,9%) obserwowano istotny statystycznie spadek wartości PI. U pozostałych chorych nie stwierdzono istotnych zaburzeń przepływu i zmian prędkości średniej wynikające ze stałego poziomu lub wzrostu prędkości rozkurczowych. Umiejscowienie niedrożności (podnerkowa lub w dystalnym odcinku aorty) lub współistniejąca niedrożność udowo-podkolanowa nie były czynnikami decydującymi o pooperacyjnych zaburzeniach przepływu.
Wnioski: Rekonstrukcja naczyniowa i odtworzenie przepływu w kończynach dolnych powoduje przejściowe istotne hemodynamicznie zaburzenia przepływu w tętnicy krezkowej górnej jedynie u niektórych chorych. Może to jednak w istotny sposób wpływać na rokowanie w grupie tak obciążonych pacjentów.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

chirurgia aorty; niedokrwienie jelit; tętnica krezkowa górna; badanie dopplerowskie

Informacje o artykule
Tytuł

Dopplerowska ocena zmian przepływu w tętnicy krezkowej górnej po przeszczepie aortalno-dwuudowym u chorych z zespołem Leriche’a

Czasopismo

Chirurgia Polska

Numer

Tom 5, Nr 4 (2003)

Strony

195-204

Data publikacji on-line

2004-01-16

Rekord bibliograficzny

Chirurgia Polska 2003;5(4):195-204.

Słowa kluczowe

chirurgia aorty
niedokrwienie jelit
tętnica krezkowa górna
badanie dopplerowskie

Autorzy

Tomasz Urbanek
Krzysztof Ziaja
Tomasz Ludyga
Maciej Zaniewski
Maciej Tochowicz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Chirurgia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl