open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Aktywność i stężenie inhibitorów proteinaz osocza krwi chorych z tętniakiem aorty brzusznej

Marek Gacko, Radosław Łapiński, Andrzej Guzowski, Anna Worowska, Kazimierz Kordecki
Chirurgia Polska 2003;5(4):189-193.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16

Abstract

Wstęp: Proteazy odpowiedzialne za degradację białek strukturalnych ściany aorty są syntetyzowane w komórkach ściany aorty i w komórkach napływających do ściany aorty zmienionej tętniakowo. Do ściany tętniaka mogą również przechodzić proteinazy i inhibitory proteinaz ze skrzepliny przyściennej tętniaka i z osocza krwi. Celem pracy jest ocena aktywności i stężenia inhibitorów proteinaz serynowych (serpin) i inhibitorów proteinaz cysteinowych (cystatyn) w osoczu krwi u chorych z tętniakiem aorty.
Materiał i metody: Badaniami objęto 15 chorych z tętniakiem aorty i 12 osób zdrowych w podobnym wieku. Aktywność inhibitorów w osoczu krwi oznaczono, mierząc stopień obniżenia aktywności specyficznej dla każdego z nich proteinazy działającej na specyficzny substrat. Do oznaczenia aktywności inhibitorów użyto w przypadku: α1-antyproteinazy - trypsynę i Cbz-DL-Arg-pNA, α1-antychymotrypsyny - chymotypsynę i Cbz-Phe-pNA, α2-makroglobuliny - trypsynę i Cbz-Val-Gly-Arg-pNA (w obecności trasylolu), α2-antyplazminy - plazminę i D-Val-Leu-Lys-pNA, antytrombiny III (AT-III) - trombinę i fibrynogen, cystatyn - papainę i kazeinę (po inaktywacji α2-MG). Stężenie inhibitorów proteinaz w osoczu oznaczono nefelometryczną metodą immunochemiczną.
Wyniki: U chorych z tętniakiem aorty stwierdzono znacznie wyższą aktywność α1-AP w osoczu krwi niż u osób zdrowych. Aktywność AT-III i aktywność cystatyn w osoczu krwi pozostawała niższa u chorych z tętniakiem aorty niż u osób zdrowych. Obserwowano wyższe stężenie α1-AP w osoczu krwi u pacjentów z tętniakiem aorty niż u osób zdrowych oraz niższe wartości stężenia AT-III i stężenia cystatyny C w osoczu u chorych z tętniakiem.
Wnioski: Tętniakowi aorty brzusznej towarzyszy odczyn ogólnoustrojowy przejawiający się zwiększeniem aktywności i stężenia α1-AP, obniżeniem aktywności i stężenia AT-III oraz obniżeniem aktywności i stężenia cystatyn w osoczu krwi. Wskazuje to na zaburzenia równowagi proteinaza-antyproteinaza i aktywację krzepnięcia krwi u chorych z tętniakiem aorty.

Abstract

Wstęp: Proteazy odpowiedzialne za degradację białek strukturalnych ściany aorty są syntetyzowane w komórkach ściany aorty i w komórkach napływających do ściany aorty zmienionej tętniakowo. Do ściany tętniaka mogą również przechodzić proteinazy i inhibitory proteinaz ze skrzepliny przyściennej tętniaka i z osocza krwi. Celem pracy jest ocena aktywności i stężenia inhibitorów proteinaz serynowych (serpin) i inhibitorów proteinaz cysteinowych (cystatyn) w osoczu krwi u chorych z tętniakiem aorty.
Materiał i metody: Badaniami objęto 15 chorych z tętniakiem aorty i 12 osób zdrowych w podobnym wieku. Aktywność inhibitorów w osoczu krwi oznaczono, mierząc stopień obniżenia aktywności specyficznej dla każdego z nich proteinazy działającej na specyficzny substrat. Do oznaczenia aktywności inhibitorów użyto w przypadku: α1-antyproteinazy - trypsynę i Cbz-DL-Arg-pNA, α1-antychymotrypsyny - chymotypsynę i Cbz-Phe-pNA, α2-makroglobuliny - trypsynę i Cbz-Val-Gly-Arg-pNA (w obecności trasylolu), α2-antyplazminy - plazminę i D-Val-Leu-Lys-pNA, antytrombiny III (AT-III) - trombinę i fibrynogen, cystatyn - papainę i kazeinę (po inaktywacji α2-MG). Stężenie inhibitorów proteinaz w osoczu oznaczono nefelometryczną metodą immunochemiczną.
Wyniki: U chorych z tętniakiem aorty stwierdzono znacznie wyższą aktywność α1-AP w osoczu krwi niż u osób zdrowych. Aktywność AT-III i aktywność cystatyn w osoczu krwi pozostawała niższa u chorych z tętniakiem aorty niż u osób zdrowych. Obserwowano wyższe stężenie α1-AP w osoczu krwi u pacjentów z tętniakiem aorty niż u osób zdrowych oraz niższe wartości stężenia AT-III i stężenia cystatyny C w osoczu u chorych z tętniakiem.
Wnioski: Tętniakowi aorty brzusznej towarzyszy odczyn ogólnoustrojowy przejawiający się zwiększeniem aktywności i stężenia α1-AP, obniżeniem aktywności i stężenia AT-III oraz obniżeniem aktywności i stężenia cystatyn w osoczu krwi. Wskazuje to na zaburzenia równowagi proteinaza-antyproteinaza i aktywację krzepnięcia krwi u chorych z tętniakiem aorty.

Get Citation

Keywords

tętniak aorty brzusznej; α1-AP; α1-ACT; α2-MG; α2-APl; AT-III

About this article
Title

Aktywność i stężenie inhibitorów proteinaz osocza krwi chorych z tętniakiem aorty brzusznej

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

189-193

Published online

2004-01-16

Page views

853

Article views/downloads

968

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):189-193.

Keywords

tętniak aorty brzusznej
α1-AP
α1-ACT
α2-MG
α2-APl
AT-III

Authors

Marek Gacko
Radosław Łapiński
Andrzej Guzowski
Anna Worowska
Kazimierz Kordecki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl