open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16
Get Citation

Endowaskularne leczenie schorzeń aorty piersiowej zstępującej - doświadczenia własne

Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Damian Ziaja, Jacek Kostyra, Krzysztof Szaniewski, Paweł Ćwik, Ewa Wach, Teresa Kowalewska-Twardela, Tomasz Orawczyk
Chirurgia Polska 2003;5(4):179-188.

open access

Vol 5, No 4 (2003)
Published online: 2004-01-16

Abstract

Wstęp: Omówienie wyników endowaskularnego leczenia chorych z tętniakami aorty piersiowej (TAA) za pomocą stent-graftu „Talent” w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach.
Materiał i metody: Od maja 2002 roku do grudnia 2003 roku do leczenia za pomocą stent-gratu zakwalifikowano 11 chorych z TAA. W analizowanej grupie było 9 mężczyzn i 2 kobiety, średni wiek - 58 lat. Analizie poddano pacjentów z powikłaniami pooperacyjnymi wczesnymi i odległymi. Monitorując chorych po zabiegu wykorzystywano: RTG klatki piersiowej, aortografię z kalibrowanym cewnikiem oraz angio-tomografię komputerową klatki piersiowej. Badania obrazowe posłużyły do oceny rozmiarów tętniaka, wykrycia migracji stent-graftu oraz przecieku okołoprotezowego. Średni okres obserwacji po zabiegu wynosił 9 miesięcy.
Wyniki: Stent-graft implantowano u 10 chorych. W 1 przypadku z powodu krętego przebiegu tętnic biodrowych oraz aorty brzusznej wprowadzenie stent-graftu się nie powiodło. Przeciek okołoprotezowy typu I obserwowano u 1 chorego, po 6 miesiącach implantowano dodatkowy stent-graft pokrywający miejsce przecieku. W okresie okołooperacyjnym nie stwierdzono zgonów, natomiast po zabiegu w 2 przypadkach doszło do istotnych powikłań (u 1 pacjenta rozwinęła się zatorowość płucna z niewydolnością oddechową, a u kolejnego chorego doszło do krwotocznego udaru pnia mózgu z niewydolnością oddechową oraz krążeniową).
Wnioski: Leczenie endowaskularne patologii aorty piersiowej zstępującej jest proste, bezpieczne oraz znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia istotnych powikłań okołooperacyjnych.

Abstract

Wstęp: Omówienie wyników endowaskularnego leczenia chorych z tętniakami aorty piersiowej (TAA) za pomocą stent-graftu „Talent” w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach.
Materiał i metody: Od maja 2002 roku do grudnia 2003 roku do leczenia za pomocą stent-gratu zakwalifikowano 11 chorych z TAA. W analizowanej grupie było 9 mężczyzn i 2 kobiety, średni wiek - 58 lat. Analizie poddano pacjentów z powikłaniami pooperacyjnymi wczesnymi i odległymi. Monitorując chorych po zabiegu wykorzystywano: RTG klatki piersiowej, aortografię z kalibrowanym cewnikiem oraz angio-tomografię komputerową klatki piersiowej. Badania obrazowe posłużyły do oceny rozmiarów tętniaka, wykrycia migracji stent-graftu oraz przecieku okołoprotezowego. Średni okres obserwacji po zabiegu wynosił 9 miesięcy.
Wyniki: Stent-graft implantowano u 10 chorych. W 1 przypadku z powodu krętego przebiegu tętnic biodrowych oraz aorty brzusznej wprowadzenie stent-graftu się nie powiodło. Przeciek okołoprotezowy typu I obserwowano u 1 chorego, po 6 miesiącach implantowano dodatkowy stent-graft pokrywający miejsce przecieku. W okresie okołooperacyjnym nie stwierdzono zgonów, natomiast po zabiegu w 2 przypadkach doszło do istotnych powikłań (u 1 pacjenta rozwinęła się zatorowość płucna z niewydolnością oddechową, a u kolejnego chorego doszło do krwotocznego udaru pnia mózgu z niewydolnością oddechową oraz krążeniową).
Wnioski: Leczenie endowaskularne patologii aorty piersiowej zstępującej jest proste, bezpieczne oraz znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia istotnych powikłań okołooperacyjnych.
Get Citation

Keywords

tętniak aorty piersiowej zstępującej; rozwarstwienie aorty; pęknięcie urazowe aorty piersiowej; leczenie endowaskularne; stent-graft „Talent”

About this article
Title

Endowaskularne leczenie schorzeń aorty piersiowej zstępującej - doświadczenia własne

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 5, No 4 (2003)

Pages

179-188

Published online

2004-01-16

Page views

844

Article views/downloads

1605

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2003;5(4):179-188.

Keywords

tętniak aorty piersiowej zstępującej
rozwarstwienie aorty
pęknięcie urazowe aorty piersiowej
leczenie endowaskularne
stent-graft „Talent”

Authors

Krzysztof Ziaja
Wacław Kuczmik
Damian Ziaja
Jacek Kostyra
Krzysztof Szaniewski
Paweł Ćwik
Ewa Wach
Teresa Kowalewska-Twardela
Tomasz Orawczyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl