open access

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-02-04
Get Citation

Leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych za pomocą iniekcji trombiny - doświadczenia własne

Agata Duszańska, Bogusława Dzióbek, Marcin Świerad, Jacek Piegza, Tomasz Kukulski, Lech Poloński i Zbigniew Kalarus
DOI: 10.5603/cj.21934
·
Folia Cardiol 2005;12(2):133-138.

open access

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-02-04

Abstract

Wstęp: Tętniaki rzekome powstają u 1–6% chorych poddawanych przezskórnym procedurom inwazyjnym. Iniekcja trombiny bydlęcej wydaje się skuteczną i bezpieczną alternatywą leczenia tętniaków rzekomych (PSA) za pomocą kompresji pod kontrolą ultrasonograficzną czy też leczenia chirurgicznego.
Materiał i metody: Pod kontrolą ultrasonograficzną wprowadzono igłę 21 G × 1 1/2” do światła tętniaka rzekomego i podano trombinę (700–800 U).
Przypadek 1: Zabieg farmakologicznego zamknięcia PSA powstałego po badaniu hemodynamicznym, z zastosowaniem trombiny wykonano u 53-letniej chorej z mechaniczną protezą aortalną, przyjmującej doustne leki przeciwzakrzepowe. W obserwacji 24-godzinnej zabieg okazał się skuteczny. Kontrolne badanie ultrasonograficzne przeprowadzone po 7 dniach ujawniło całkowitą rekanalizację PSA. Pomimo zmiany terapii przeciwzakrzepowej na leczenie frakcjonowaną heparyną, przy prawidłowym czasie kaolinowo-kefalinowym (APTT) ponowna próba obliteracji PSA trombiną okazała się nieskuteczna. Przyczyną niepowodzenia powtórnego zabiegu była najpewniej morfologia PSA, w tym krótkie i stosunkowo szerokie wrota PSA oraz szybki napływ krwi do światła PSA.
Przypadek 2: Skuteczną obliterację PSA powstałego po PCI przeprowadzono u 71-letniej chorej. W trakcie zabiegu i po jego zakończeniu nie obserwowano powikłań. Wynikiem podania trombiny do światła PSA było jego całkowite i natychmiastowe wykrzepienie, które okazało się trwałe w obserwacji bliskiej i odległej, pomimo przyjmowania leków antyagregacyjnych.
Wnioski: Wstępne doświadczenia pokazują, iż metoda ta może być skuteczniejsza i bezpieczniejsza niż mechaniczna kompresja PSA i pozwoli na znaczne ograniczenie konieczności interwencji chirurgicznej w leczeniu powikłań przezskórnych procedur inwazyjnych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 133–138)

Abstract

Wstęp: Tętniaki rzekome powstają u 1–6% chorych poddawanych przezskórnym procedurom inwazyjnym. Iniekcja trombiny bydlęcej wydaje się skuteczną i bezpieczną alternatywą leczenia tętniaków rzekomych (PSA) za pomocą kompresji pod kontrolą ultrasonograficzną czy też leczenia chirurgicznego.
Materiał i metody: Pod kontrolą ultrasonograficzną wprowadzono igłę 21 G × 1 1/2” do światła tętniaka rzekomego i podano trombinę (700–800 U).
Przypadek 1: Zabieg farmakologicznego zamknięcia PSA powstałego po badaniu hemodynamicznym, z zastosowaniem trombiny wykonano u 53-letniej chorej z mechaniczną protezą aortalną, przyjmującej doustne leki przeciwzakrzepowe. W obserwacji 24-godzinnej zabieg okazał się skuteczny. Kontrolne badanie ultrasonograficzne przeprowadzone po 7 dniach ujawniło całkowitą rekanalizację PSA. Pomimo zmiany terapii przeciwzakrzepowej na leczenie frakcjonowaną heparyną, przy prawidłowym czasie kaolinowo-kefalinowym (APTT) ponowna próba obliteracji PSA trombiną okazała się nieskuteczna. Przyczyną niepowodzenia powtórnego zabiegu była najpewniej morfologia PSA, w tym krótkie i stosunkowo szerokie wrota PSA oraz szybki napływ krwi do światła PSA.
Przypadek 2: Skuteczną obliterację PSA powstałego po PCI przeprowadzono u 71-letniej chorej. W trakcie zabiegu i po jego zakończeniu nie obserwowano powikłań. Wynikiem podania trombiny do światła PSA było jego całkowite i natychmiastowe wykrzepienie, które okazało się trwałe w obserwacji bliskiej i odległej, pomimo przyjmowania leków antyagregacyjnych.
Wnioski: Wstępne doświadczenia pokazują, iż metoda ta może być skuteczniejsza i bezpieczniejsza niż mechaniczna kompresja PSA i pozwoli na znaczne ograniczenie konieczności interwencji chirurgicznej w leczeniu powikłań przezskórnych procedur inwazyjnych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 133–138)
Get Citation

Keywords

tętniak rzekomy; trombina; ultrasonografia; ultrasonografia dopplerowska

About this article
Title

Leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych za pomocą iniekcji trombiny - doświadczenia własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica

Pages

133-138

Published online

2005-02-04

Page views

645

Article views/downloads

1042

DOI

10.5603/cj.21934

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(2):133-138.

Keywords

tętniak rzekomy
trombina
ultrasonografia
ultrasonografia dopplerowska

Authors

Agata Duszańska
Bogusława Dzióbek
Marcin Świerad
Jacek Piegza
Tomasz Kukulski
Lech Poloński i Zbigniew Kalarus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl