open access

Vol 22, No 2 (2018)
Original paper
Published online: 2018-06-12
Get Citation

Prevalence of hypertension among chronic smokers: findings from the early lung cancer detection programme MOLTEST BIS

Aleksandra Rajca1, Piotr Kasprzyk12, Piotr Zieleniewicz1, Aleksandra Undrunas13, Adam Wyszomirski4, Anna Nagórka1, Marcin Ostrowski5, Witold Rzyman5, Tomasz Zdrojewski1
·
Arterial Hypertension 2018;22(2):74-80.
Affiliations
 1. Department of Preventive Medicine and Education, Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
 2. First Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
 3. Department of Allergology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
 4. Department of Neurology of Adults, Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk
 5. Department of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

open access

Vol 22, No 2 (2018)
ORIGINAL PAPERS
Published online: 2018-06-12

Abstract

Wstęp Nadciśnienie tętnicze oraz palenie papierosów stanowią istotny problem zdrowotny i społeczny w populacji polskiej. Wciąż około 24% Polaków nałogowo pali papierosy. Mimo wysokiego ryzyka powikłań naczyniowo-sercowych i onkologicznych, istnieje niewielka liczba publikacji oceniających stan zdrowia wieloletnich palaczy. Materiały i metody W ramach programu Moltest Kardio+ zbadano 425 mieszkańców (223 mężczyzn, 52,47%) województwa pomorskiego. Do badania kwalifikowano osoby w wieku od 50 do 79 lat, z wywiadem tytoniowym powyżej 30 paczkolat. Badanie składało się z jednej wizyty, podczas której zebrano wywiad, wykonano pomiary antropometryczne oraz 3-krotny pomiar ciśnienia tętniczego. Otrzymane wyniki porównano z populacją ogólną (badanie NATPOL 2011). Wyniki Nie zaobserwowano różnic pomiędzy wartościami SBP i DBP w populacji Moltest Kardio+ i NATPOL 2011. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego nie różniło się istotnie w obu populacjach. Zauważono istotne statystycznie różnice w SBP w zależności od wypalonych paczkolat. Kobiety z grupy Moltest miały istotnie niższe BMI od kobiet z populacji ogólnej, natomiast u mężczyzn wartości BMI były istotnie wyższe. Wnioski Średnie wartości SBP i DBP oraz rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego nie różni się istotnie w badanych grupach. Liczba paczkolat w wywiadzie miała znaczący wpływ na wartości SBP wśród palaczy. Zaobserwowano całkowicie odmienne związki palenia papierosów i wartości wskaźnika BMI u kobiet i mężczyzn. Większe rozpowszechnienie zaburzeń masy ciała i współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i nałogowego palenia tytoniu w populacji mężczyzn wymaga wzmożonych działań prewencyjnych ze względu na wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Introduction Arterial hypertension (AH) and cigarette smoking are a leading health and social problem in Polish population. Still around 24 % of Poles are chronic smokers. Despite the high risk of cardio-vascular and oncological complications the number of papers assessing wellbeing and health condition of chronic smokers is low. Materials and methods As part of the Moltest Kardio+ program 425 citizens of pomorskie voivodeship (223 males, 52,47%) were examined. Inclusion criteria were age between 50 and 79 years and history of smoking with more than 30 packyears. Program consisted of one visit during which medical history, anthropometric measurements and three separate blood pressure measurements were taken. The results were then compared to the general population (NATPOL 2011 study). Results There were no differences between SBP and DBP values in Moltest Kardio+ and NATPOL 2011 populations. Prevalence of AH was not significantly different in both populations. Significant differences in SBP according to number of packyears were noted. In Moltest study women had significantly lower BMI than those in general population, whereas men’s BMI was significantly higher. Conclusions Mean SBP and DBP values and prevalence of AH are not significantly different in these two groups. Number of packyears had a significant effect on SBP values in smokers. Entirely opposite relations between smoking and BMI index values were observed in female and male smokers. Higher prevalence of body mass disorders and concomitance of AH and chronic smoking in male smokers resulting in increased cardiovascular risk requires to undertake more intense preventive measures.

Abstract

Wstęp Nadciśnienie tętnicze oraz palenie papierosów stanowią istotny problem zdrowotny i społeczny w populacji polskiej. Wciąż około 24% Polaków nałogowo pali papierosy. Mimo wysokiego ryzyka powikłań naczyniowo-sercowych i onkologicznych, istnieje niewielka liczba publikacji oceniających stan zdrowia wieloletnich palaczy. Materiały i metody W ramach programu Moltest Kardio+ zbadano 425 mieszkańców (223 mężczyzn, 52,47%) województwa pomorskiego. Do badania kwalifikowano osoby w wieku od 50 do 79 lat, z wywiadem tytoniowym powyżej 30 paczkolat. Badanie składało się z jednej wizyty, podczas której zebrano wywiad, wykonano pomiary antropometryczne oraz 3-krotny pomiar ciśnienia tętniczego. Otrzymane wyniki porównano z populacją ogólną (badanie NATPOL 2011). Wyniki Nie zaobserwowano różnic pomiędzy wartościami SBP i DBP w populacji Moltest Kardio+ i NATPOL 2011. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego nie różniło się istotnie w obu populacjach. Zauważono istotne statystycznie różnice w SBP w zależności od wypalonych paczkolat. Kobiety z grupy Moltest miały istotnie niższe BMI od kobiet z populacji ogólnej, natomiast u mężczyzn wartości BMI były istotnie wyższe. Wnioski Średnie wartości SBP i DBP oraz rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego nie różni się istotnie w badanych grupach. Liczba paczkolat w wywiadzie miała znaczący wpływ na wartości SBP wśród palaczy. Zaobserwowano całkowicie odmienne związki palenia papierosów i wartości wskaźnika BMI u kobiet i mężczyzn. Większe rozpowszechnienie zaburzeń masy ciała i współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i nałogowego palenia tytoniu w populacji mężczyzn wymaga wzmożonych działań prewencyjnych ze względu na wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Introduction Arterial hypertension (AH) and cigarette smoking are a leading health and social problem in Polish population. Still around 24 % of Poles are chronic smokers. Despite the high risk of cardio-vascular and oncological complications the number of papers assessing wellbeing and health condition of chronic smokers is low. Materials and methods As part of the Moltest Kardio+ program 425 citizens of pomorskie voivodeship (223 males, 52,47%) were examined. Inclusion criteria were age between 50 and 79 years and history of smoking with more than 30 packyears. Program consisted of one visit during which medical history, anthropometric measurements and three separate blood pressure measurements were taken. The results were then compared to the general population (NATPOL 2011 study). Results There were no differences between SBP and DBP values in Moltest Kardio+ and NATPOL 2011 populations. Prevalence of AH was not significantly different in both populations. Significant differences in SBP according to number of packyears were noted. In Moltest study women had significantly lower BMI than those in general population, whereas men’s BMI was significantly higher. Conclusions Mean SBP and DBP values and prevalence of AH are not significantly different in these two groups. Number of packyears had a significant effect on SBP values in smokers. Entirely opposite relations between smoking and BMI index values were observed in female and male smokers. Higher prevalence of body mass disorders and concomitance of AH and chronic smoking in male smokers resulting in increased cardiovascular risk requires to undertake more intense preventive measures.
Get Citation

Keywords

hypertension, smoking, chronic smokers, prevalence, risk factors

About this article
Title

Prevalence of hypertension among chronic smokers: findings from the early lung cancer detection programme MOLTEST BIS

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 22, No 2 (2018)

Article type

Original paper

Pages

74-80

Published online

2018-06-12

Page views

1565

Article views/downloads

1021

DOI

10.5603/AH.a2018.0006

Bibliographic record

Arterial Hypertension 2018;22(2):74-80.

Keywords

hypertension
smoking
chronic smokers
prevalence
risk factors

Authors

Aleksandra Rajca
Piotr Kasprzyk
Piotr Zieleniewicz
Aleksandra Undrunas
Adam Wyszomirski
Anna Nagórka
Marcin Ostrowski
Witold Rzyman
Tomasz Zdrojewski

References (25)
 1. Zdrojewski T, Rutkowski M, Bandosz P. Ocena rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca i naczyń w Polsce — badania NATPOL 1997, 2002, 2011. In: Kopeć G, Jankowski P, Pająk A, Drygas W. ed. Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia. Medcyna Praktyczna 2015.
 2. Tykarski A, Posadzy-Małaczyńska A, Wyrzykowski B, et al. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol ; 63: 6 (supl. 4). 2005; 63: 6(supl. 4): S1–S6.
 3. Prescott E, Hippe M, Schnohr P, et al. Smoking and risk of myocardial infarction in women and men: longitudinal population study. BMJ. 1998; 316(7137): 1043–1047.
 4. Ambrose JA, Barua RS. The pathophysiology of cigarette smoking and cardiovascular disease: an update. J Am Coll Cardiol. 2004; 43(10): 1731–1737.
 5. Groppelli A, Omboni S, Parati G, et al. Blood pressure and heart rate response to repeated smoking before and after beta-blockade and selective alpha 1 inhibition. J Hypertens Suppl. 1990; 8(5): S35–S40.
 6. African Region WHO, of the Americas WHO, South-East Asia Region WHO, European Region WHO, Eastern Mediterranean Region WHO, Western Pacific Region WHO, et al. WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2017, Monitoring tobacco use and prevention policies 2017.
 7. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Atherosclerosis. 2012; 223(1): 1–68.
 8. Zdrojewski Ł, Zdrojewski T, Rutkowski M, et al. Prevalence and control of cardiovascular risk factors in Poland. Assumptions and objectives of the NATPOL 2011 Survey. Kardiol Pol. 2013; 71(4): 381–392.
 9. Tykarski A, Narkiewicz K, Gaciong Z, et al. 2015 Guidelines for the Management of Hypertension Part 1–7. Polish Society of Hypertension. Arterial Hypertens. 2015; 19(2): 53–83.
 10. Green MS, Jucha E, Luz Y. Blood pressure in smokers and nonsmokers: epidemiologic findings. Am Heart J. 1986; 111(5): 932–940.
 11. Berglund G, Wilhelmsen L. Factors related to blood pressure in a general population sample of Swedish men. Acta Med Scand. 1975; 198(4): 291–298.
 12. Seltzer CC. Effect of smoking on blood pressure. Am Heart J. 1974; 87(5): 558–564.
 13. Bang LE, Buttenschøn L, Kristensen KS, et al. Do we undertreat hypertensive smokers? A comparison between smoking and non-smoking hypertensives. Blood Press Monit. 2000; 5(5-6): 271–274.
 14. Mikkelsen KL, Wiinberg N, Høegholm A, et al. Smoking related to 24-h ambulatory blood pressure and heart rate: a study in 352 normotensive Danish subjects. Am J Hypertens. 1997; 10(5 Pt 1): 483–491.
 15. Najem B, Houssière A, Pathak A, et al. Acute cardiovascular and sympathetic effects of nicotine replacement therapy. Hypertension. 2006; 47(6): 1162–1167.
 16. Bovet P, Gervasoni JP, Ross AG, et al. Assessing the prevalence of hypertension in populations: are we doing it right? J Hypertens. 2003; 21(3): 509–517.
 17. Nordahl H, Osler M, Frederiksen BL, et al. Combined effects of socioeconomic position, smoking, and hypertension on risk of ischemic and hemorrhagic stroke. Stroke. 2014; 45(9): 2582–2587.
 18. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tobacco-Related Mortality; 2016 [page last updated May 15 2017]. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm (May 15, 2018).
 19. Jassem J, Przewoźniak K, Zatoński W. Tobacco control in Poland-successes and challenges. Transl Lung Cancer Res. 2014; 3(5): 280–285.
 20. Giovino GA, Mirza SA, Samet JM, et al. GATS Collaborative Group. Tobacco use in 3 billion individuals from 16 countries: an analysis of nationally representative cross-sectional household surveys. Lancet. 2012; 380(9842): 668–679.
 21. Flegal KM, Troiano RP, Pamuk ER, et al. The influence of smoking cessation on the prevalence of overweight in the United States. N Engl J Med. 1995; 333(18): 1165–1170.
 22. Huot I, Paradis G, Ledoux M, et al. Quebec Heart Health Demonstration Project research group. Factors associated with overweight and obesity in Quebec adults. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004; 28(6): 766–774.
 23. Hofstetter A, Schutz Y, Jéquier E, et al. Increased 24-hour energy expenditure in cigarette smokers. N Engl J Med. 1986; 314(2): 79–82.
 24. John U, Hanke M, Rumpf HJ, et al. Smoking status, cigarettes per day, and their relationship to overweight and obesity among former and current smokers in a national adult general population sample. Int J Obes (Lond). 2005; 29(10): 1289–1294.
 25. Shimokata H, Muller DC, Andres R. Studies in the distribution of body fat. III. Effects of cigarette smoking. JAMA. 1989; 261(8): 1169–1173.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl