dostęp otwarty

Tom 18, Nr 4 (2014)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2015-03-25
Pobierz cytowanie

Przydatność pomiarów prędkości fali tętna oraz analizy fali tętna w ocenie powikłań narządowych u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Anna Niemirska, Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
Nadciśnienie tętnicze 2014;18(4):194-203.

dostęp otwarty

Tom 18, Nr 4 (2014)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2015-03-25

Streszczenie

Wstęp Sztywność ścian naczyń, określana pomiarem prędkości fali tętna (PWV), jest uważana za marker uszkodzenia narządowego u dorosłych z nadciśnieniem tętniczym. Analiza fali tętna (PWA) umożliwia ocenę centralnego ciśnienia tętniczego, wstecznej fali tętna, rzutu serca oraz całkowitego oporu obwodowego. Brak jednak danych dotyczących przydatności wyżej wymienionych pomiarów w ocenie ryzyka powikłań narządowych u dzieci z nadciśnieniem tętniczym. Celem badania było określenie związku między PWV i PWA a ustalonymi markerami uszkodzenia narządowego (wskaźnikiem masy lewej komory serca — LVMI, grubością kompleksu błona środkowa–błona wewnętrzna tętnicy szyjnej wspólnej — cIMT, polem przekroju tętnicy szyjnej — WCSA) u dzieci z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Materiał i metody W badaniu wzięło udział 95 pacjentów (14,9 ± 2,5 roku; 23 dziewczynki), skierowanych z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego pierwotnego, u których wykluczono wtórne postaci nadciśnienia tętniczego. Prędkość fali tętna i analiza fali tętna były mierzone przy użyciu funkcji oscylometrycznej aparatu Vicorder. PWV i cIMT były wyrażane w wartościach absolutnych oraz w formie odchylenia standardowego (SDS) — uwzględniając niedawno opublikowane wartości referencyjne.

Wyniki Spośród 95 pacjentów skierowanych z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i poddanych pełnemu procesowi diagnostycznemu u 32 stwierdzono prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, u 12 stan przednadciśnieniowy, u 7 ambulatoryjne nadciśnienie tętnicze, u 44 ciężkie ambulatoryjne nadciśnienie tętnicze. Pacjenci z przerostem lewej komory serca (LVH) mieli znacząco większe skurczowe ciśnienie tętnicze w ciągu doby, jak również ciśnienie tętna, cIMT i WCSA w porównaniu z pacjentami bez LVH. Nie obserwowano różnic w PWV, wskaźniku augmentacji (AugIndex), ciśnieniu augmentacji (AugPress) oraz CBP między pacjentami z LVH i/lub z cIMT > 2SDS, a pacjentami z cIMT < 2SDS i prawidłowym LVMI. Porównanie między grupami, określonymi na podstawie wartości ciśnienia tętniczego, wykazało znacząco większe AugPree i AugIndex w grupie z ciężkim ambulatoryjnym nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z pozostałymi trzema grupami. Grupy te nie różniły się pod względem PWV. Wartość prędkości fali tętna była skorelowana ze stężeniem kwasu moczowego (p = 0,001; r = 0,357) oraz stężeniem cholesterolu LDL (p = 0,01; r = 0,242), jednak nie z TOD. AugPress i AugIndex korelowały ze stężeniem trójglicerydow (odpowiednio p = 0,003; r = 0,307 i p = 0,002; r = 0,319) i LVMI (odpowiednio p = 0,03; r = 0,206 i p = 0,03; r = 0,242. Na podstawie regresji krokowej wykazano, że jedynymi predyktorami LVMI są wartość wskaźnika augmentacji oraz ciśnienie skurczowe w ciągu doby (R2 = 0,095; B = 0,308; p = 0,006 i R2 = 0,142; AugIndex: B = 0,280; p = 0,011; ABPM SBP: B = 0,218; p = 0,047).

Wnioski U dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym wykazano zależność między kategorią nadciśnienia tętniczego, centralnym ciśnieniem tętniczym, wskaźnikiem augmentacji oraz ciśnieniem augmentacji a przerostem lewej komory serca. Ustalono, iż prędkość fali tętna nie koreluje z LVH, ma natomiast związek z biochemicznymi czynnikami ryzyka uszkodzenia narządowego. Brak bezpośredniego związku między wartościami PWV a uszkodzeniem narządowym może być spowodowany stosunkowo niewielkim zwiększeniem wartości ciśnienia tętniczego oraz krótkim czas jego trwania u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Streszczenie

Wstęp Sztywność ścian naczyń, określana pomiarem prędkości fali tętna (PWV), jest uważana za marker uszkodzenia narządowego u dorosłych z nadciśnieniem tętniczym. Analiza fali tętna (PWA) umożliwia ocenę centralnego ciśnienia tętniczego, wstecznej fali tętna, rzutu serca oraz całkowitego oporu obwodowego. Brak jednak danych dotyczących przydatności wyżej wymienionych pomiarów w ocenie ryzyka powikłań narządowych u dzieci z nadciśnieniem tętniczym. Celem badania było określenie związku między PWV i PWA a ustalonymi markerami uszkodzenia narządowego (wskaźnikiem masy lewej komory serca — LVMI, grubością kompleksu błona środkowa–błona wewnętrzna tętnicy szyjnej wspólnej — cIMT, polem przekroju tętnicy szyjnej — WCSA) u dzieci z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Materiał i metody W badaniu wzięło udział 95 pacjentów (14,9 ± 2,5 roku; 23 dziewczynki), skierowanych z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego pierwotnego, u których wykluczono wtórne postaci nadciśnienia tętniczego. Prędkość fali tętna i analiza fali tętna były mierzone przy użyciu funkcji oscylometrycznej aparatu Vicorder. PWV i cIMT były wyrażane w wartościach absolutnych oraz w formie odchylenia standardowego (SDS) — uwzględniając niedawno opublikowane wartości referencyjne.

Wyniki Spośród 95 pacjentów skierowanych z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i poddanych pełnemu procesowi diagnostycznemu u 32 stwierdzono prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, u 12 stan przednadciśnieniowy, u 7 ambulatoryjne nadciśnienie tętnicze, u 44 ciężkie ambulatoryjne nadciśnienie tętnicze. Pacjenci z przerostem lewej komory serca (LVH) mieli znacząco większe skurczowe ciśnienie tętnicze w ciągu doby, jak również ciśnienie tętna, cIMT i WCSA w porównaniu z pacjentami bez LVH. Nie obserwowano różnic w PWV, wskaźniku augmentacji (AugIndex), ciśnieniu augmentacji (AugPress) oraz CBP między pacjentami z LVH i/lub z cIMT > 2SDS, a pacjentami z cIMT < 2SDS i prawidłowym LVMI. Porównanie między grupami, określonymi na podstawie wartości ciśnienia tętniczego, wykazało znacząco większe AugPree i AugIndex w grupie z ciężkim ambulatoryjnym nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z pozostałymi trzema grupami. Grupy te nie różniły się pod względem PWV. Wartość prędkości fali tętna była skorelowana ze stężeniem kwasu moczowego (p = 0,001; r = 0,357) oraz stężeniem cholesterolu LDL (p = 0,01; r = 0,242), jednak nie z TOD. AugPress i AugIndex korelowały ze stężeniem trójglicerydow (odpowiednio p = 0,003; r = 0,307 i p = 0,002; r = 0,319) i LVMI (odpowiednio p = 0,03; r = 0,206 i p = 0,03; r = 0,242. Na podstawie regresji krokowej wykazano, że jedynymi predyktorami LVMI są wartość wskaźnika augmentacji oraz ciśnienie skurczowe w ciągu doby (R2 = 0,095; B = 0,308; p = 0,006 i R2 = 0,142; AugIndex: B = 0,280; p = 0,011; ABPM SBP: B = 0,218; p = 0,047).

Wnioski U dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym wykazano zależność między kategorią nadciśnienia tętniczego, centralnym ciśnieniem tętniczym, wskaźnikiem augmentacji oraz ciśnieniem augmentacji a przerostem lewej komory serca. Ustalono, iż prędkość fali tętna nie koreluje z LVH, ma natomiast związek z biochemicznymi czynnikami ryzyka uszkodzenia narządowego. Brak bezpośredniego związku między wartościami PWV a uszkodzeniem narządowym może być spowodowany stosunkowo niewielkim zwiększeniem wartości ciśnienia tętniczego oraz krótkim czas jego trwania u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

sztywność naczyń, prędkość fali tętna, centralne ciśnienie tętnicze, uszkodzenie narządowe

Informacje o artykule
Tytuł

Przydatność pomiarów prędkości fali tętna oraz analizy fali tętna w ocenie powikłań narządowych u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 18, Nr 4 (2014)

Strony

194-203

Data publikacji on-line

2015-03-25

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2014;18(4):194-203.

Słowa kluczowe

sztywność naczyń
prędkość fali tętna
centralne ciśnienie tętnicze
uszkodzenie narządowe

Autorzy

Anna Niemirska
Łukasz Obrycki
Mieczysław Litwin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl