dostęp otwarty

Tom 18, Nr 1 (2014)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2014-09-19
Pobierz cytowanie

Analiza występowania zwężenia tętnicy nerkowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca poddanych jednoczesnej koronarografii i cewnikowaniu tętnic nerkowych

Łukasz Stryczyński, Anna Posadzy-Małaczyńska
Nadciśnienie tętnicze 2014;18(1):27-36.

dostęp otwarty

Tom 18, Nr 1 (2014)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2014-09-19

Streszczenie

Wstęp. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe jest jedną z najczęstszych potencjalnie odwracalnych wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego. Ta postać nadciśnienia jest związana przede wszystkim ze zwężeniem tętnicy nerkowej (RAS) o etiologii miażdżycowej. Wyniki dużych badań klinicznych wskazują, że leczeniem z wyboru u większości chorych z RAS jest leczenie zachowawcze. Celem badania była ocena wybranych parametrów biochemicznych i profilu ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i nowo rozpoznanym RAS.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z udziałem 162 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Badani zostali zrekrutowani spośród osób skierowanych do Kliniki w celu przeprowadzenia koronarografii z powodu podejrzenia choroby wieńcowej. Dodatkowym kryterium włączenia stanowiła obecność wybranych klinicznych i pracownianych czynników ryzyka nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Poza wykonanym jednocześnie cewnikowaniem tętnic wieńcowych i nerkowych, u pacjentów mierzono ciśnienie tętnicze metodą tradycyjną oraz w ABPM, oceniano funkcję nerek, oznaczono m.in. aktywność reninową osocza, stężenie białka C-reaktywnego.
Wyniki. W grupie badanej, częstość RAS oraz istotnego RAS (≥ 50%) wyniosła odpowiednio 28,4% oraz 11,1%. Chorzy ze tętnicy nerkowej (RAS+) w porównaniu z chorymi bez zwężenia (RAS–) byli istotnie starsi oraz cechowali się istotnie niższym przesączaniem kłębuszkowym. W grupie RAS+ odnotowano znamiennie wyższe ciśnienie tętnicze: rozkurczowe w pomiarze gabinetowym (95,4 ± 15,3 v. 89,8 ± 16,7; p < 0,05) oraz średnie skurczowe (SBP) z całej doby w ABPM (132,1 ± 16,8 v. 125,7 ± 14,1; p < 0,05), ciśnienie tętnicze w okresie nocnym (128,7/72,8 ± 20,5/10,5 v. 116,4/67,3 ± 15,2/9,6 mm Hg; p < 0,01). Dodatkowo odnotowano mniejszy nocny spadek ciśnienia skurczowego (FALLSBP) (3,6 ± 11,2% v. 9,9 ± 7,3%; p < 0,01), jak i rozkurczowego (FALLDBP) (5,8 ± 12,3% v. 11,6 ± 8,9%; p < 0,01). Porównując badanych z RAS < 50% oraz ≥ 50%, nie znaleziono istotnych różnic w ocenianych parametrach biochemicznych oraz wartościach ciśnienia tętniczego w pomiarze tradycyjnym, jak i w ABPM.
Wnioski
1. Występowanie zwężenia tętnicy nerkowej (RAS) w populacji pacjentów z nadciśnieniem kierowanych do koronarografii z podejrzeniem choroby wieńcowej oraz dodatkowymi czynnikami ryzyka RAS jest częste i uzasadnia jednoczesne wykonywanie diagnostycznej angiografii tętnic nerkowych.
2. Chorzy z RAS byli starsi, cechowali się istotnie niższym przesączaniem kłębuszkowym, wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych i niższym spadkiem nocnym ciśnienia w porównaniu z pacjentami bez RAS.
3. Spośród chorych ze współistniejącym RAS nie znaleziono różnic w parametrach biochemicznych i hemodynamicznych w zależności od stopnia RAS.

Streszczenie

Wstęp. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe jest jedną z najczęstszych potencjalnie odwracalnych wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego. Ta postać nadciśnienia jest związana przede wszystkim ze zwężeniem tętnicy nerkowej (RAS) o etiologii miażdżycowej. Wyniki dużych badań klinicznych wskazują, że leczeniem z wyboru u większości chorych z RAS jest leczenie zachowawcze. Celem badania była ocena wybranych parametrów biochemicznych i profilu ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i nowo rozpoznanym RAS.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z udziałem 162 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Badani zostali zrekrutowani spośród osób skierowanych do Kliniki w celu przeprowadzenia koronarografii z powodu podejrzenia choroby wieńcowej. Dodatkowym kryterium włączenia stanowiła obecność wybranych klinicznych i pracownianych czynników ryzyka nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Poza wykonanym jednocześnie cewnikowaniem tętnic wieńcowych i nerkowych, u pacjentów mierzono ciśnienie tętnicze metodą tradycyjną oraz w ABPM, oceniano funkcję nerek, oznaczono m.in. aktywność reninową osocza, stężenie białka C-reaktywnego.
Wyniki. W grupie badanej, częstość RAS oraz istotnego RAS (≥ 50%) wyniosła odpowiednio 28,4% oraz 11,1%. Chorzy ze tętnicy nerkowej (RAS+) w porównaniu z chorymi bez zwężenia (RAS–) byli istotnie starsi oraz cechowali się istotnie niższym przesączaniem kłębuszkowym. W grupie RAS+ odnotowano znamiennie wyższe ciśnienie tętnicze: rozkurczowe w pomiarze gabinetowym (95,4 ± 15,3 v. 89,8 ± 16,7; p < 0,05) oraz średnie skurczowe (SBP) z całej doby w ABPM (132,1 ± 16,8 v. 125,7 ± 14,1; p < 0,05), ciśnienie tętnicze w okresie nocnym (128,7/72,8 ± 20,5/10,5 v. 116,4/67,3 ± 15,2/9,6 mm Hg; p < 0,01). Dodatkowo odnotowano mniejszy nocny spadek ciśnienia skurczowego (FALLSBP) (3,6 ± 11,2% v. 9,9 ± 7,3%; p < 0,01), jak i rozkurczowego (FALLDBP) (5,8 ± 12,3% v. 11,6 ± 8,9%; p < 0,01). Porównując badanych z RAS < 50% oraz ≥ 50%, nie znaleziono istotnych różnic w ocenianych parametrach biochemicznych oraz wartościach ciśnienia tętniczego w pomiarze tradycyjnym, jak i w ABPM.
Wnioski
1. Występowanie zwężenia tętnicy nerkowej (RAS) w populacji pacjentów z nadciśnieniem kierowanych do koronarografii z podejrzeniem choroby wieńcowej oraz dodatkowymi czynnikami ryzyka RAS jest częste i uzasadnia jednoczesne wykonywanie diagnostycznej angiografii tętnic nerkowych.
2. Chorzy z RAS byli starsi, cechowali się istotnie niższym przesączaniem kłębuszkowym, wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych i niższym spadkiem nocnym ciśnienia w porównaniu z pacjentami bez RAS.
3. Spośród chorych ze współistniejącym RAS nie znaleziono różnic w parametrach biochemicznych i hemodynamicznych w zależności od stopnia RAS.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze, zwężenie tętnicy nerkowej, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, ABPM, choroba wieńcowa

Informacje o artykule
Tytuł

Analiza występowania zwężenia tętnicy nerkowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca poddanych jednoczesnej koronarografii i cewnikowaniu tętnic nerkowych

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 18, Nr 1 (2014)

Strony

27-36

Data publikacji on-line

2014-09-19

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2014;18(1):27-36.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
zwężenie tętnicy nerkowej
nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
ABPM
choroba wieńcowa

Autorzy

Łukasz Stryczyński
Anna Posadzy-Małaczyńska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl