dostęp otwarty

Tom 18, Nr 1 (2014)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2014-09-19
Pobierz cytowanie

Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań — wyniki badania NATPOL 2011

Klaudia Suligowska, Małgorzata Gajewska, Jakub Stokwiszewski, Zbigniew Gaciong, Piotr Bandosz, Bogdan Wojtyniak, Marcin Rutkowski, Dorota Cianciara, Bogdan Wyrzykowski, Tomasz Zdrojewski
Nadciśnienie tętnicze 2014;18(1):9-18.

dostęp otwarty

Tom 18, Nr 1 (2014)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2014-09-19

Streszczenie

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze (NT) należy do najbardziej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Wśród podstawowych warunków skutecznej prewencji, wykrywania oraz leczenia NT wymienia się odpowiednią wiedzę w populacji generalnej na temat nadciśnienia tętniczego. Celem pracy była ocena świadomości Polaków w zakresie kryteriów i powikłań NT.
Materiał i metody. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników uzyskanych w programie badawczym NATPOL 2011, w którym badaniami objęto reprezentatywną próbę 2413 losowo wybranych mieszkańców Polski w wieku 18–79 lat [1245 kobiet (K) i 1168 mężczyzn (M)]. Oceniono odpowiedzi udzielone na dwa otwarte pytania na temat kryteriów NT i jego powikłań z uwzględnieniem wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej wieloczynnikowej. Dla uproszczenia analizy wyników za prawidłowe górne granice ciśnienia tętniczego przyjęto 139–140 mm Hg i 89–90 mm Hg, odpowiednio dla ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP).
Wyniki. Badania wskazują, że w populacji dorosłych Polaków znajomość prawidłowych granic ciśnienia tętniczego jest niewielka. Istnieje duża dysproporcja między deklarowaną a rzeczywistą wiedzą Polaków dotyczącą prawidłowych górnych granic ciśnienia (dla K: 79,4% v. 8,3%; dla M: 74,8 % v. 6,6%). Jedynie 188 badanych (7,8% w tym K = 103 i M = 85) odpowiedziało poprawnie na zadane pytanie, a tylko 3 osoby (0,1%, w tym K = 2 i M = 1) podały w pełni prawidłowe górne wartości ciśnienia (tj. 139 mm Hg dla SBP i 89 mm Hg dla DBP). Wiedza w tym zakresie istotnie zwiększa się wraz z wiekiem (p < 0,002) i poziomem wykształcenia (p < 0,001). Do najczęściej wymienianych przez respondentów powikłań NT należały choroby serca (69,8%) oraz wylew krwi do mózgu lub niedokrwienie mózgu (66%). W małym stopniu znany jest w społeczeństwie związek między nieleczonym NT a chorobami nerek (11%) i uszkodzeniem narządu wzroku (7,7%). Świadomość w przypadku udaru mózgu i chorób nerek istotnie zwiększała się wraz z wiekiem i poziomem wykształcenia.
Wnioski. Wiedza Polaków dotycząca kryteriów rozpoznania NT oraz powikłań, jakie może powodować nieleczone NT jest niewystarczająca. Dlatego konieczne jest prowadzenie intensywnych działań edukacyjnych w tym zakresie. Prezentowane w pracy wyniki powinny stanowić wskazówkę do planowania i realizacji tych działań, szczególnie u osób młodych oraz z wykształceniem podstawowym.

Streszczenie

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze (NT) należy do najbardziej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Wśród podstawowych warunków skutecznej prewencji, wykrywania oraz leczenia NT wymienia się odpowiednią wiedzę w populacji generalnej na temat nadciśnienia tętniczego. Celem pracy była ocena świadomości Polaków w zakresie kryteriów i powikłań NT.
Materiał i metody. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników uzyskanych w programie badawczym NATPOL 2011, w którym badaniami objęto reprezentatywną próbę 2413 losowo wybranych mieszkańców Polski w wieku 18–79 lat [1245 kobiet (K) i 1168 mężczyzn (M)]. Oceniono odpowiedzi udzielone na dwa otwarte pytania na temat kryteriów NT i jego powikłań z uwzględnieniem wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej wieloczynnikowej. Dla uproszczenia analizy wyników za prawidłowe górne granice ciśnienia tętniczego przyjęto 139–140 mm Hg i 89–90 mm Hg, odpowiednio dla ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP).
Wyniki. Badania wskazują, że w populacji dorosłych Polaków znajomość prawidłowych granic ciśnienia tętniczego jest niewielka. Istnieje duża dysproporcja między deklarowaną a rzeczywistą wiedzą Polaków dotyczącą prawidłowych górnych granic ciśnienia (dla K: 79,4% v. 8,3%; dla M: 74,8 % v. 6,6%). Jedynie 188 badanych (7,8% w tym K = 103 i M = 85) odpowiedziało poprawnie na zadane pytanie, a tylko 3 osoby (0,1%, w tym K = 2 i M = 1) podały w pełni prawidłowe górne wartości ciśnienia (tj. 139 mm Hg dla SBP i 89 mm Hg dla DBP). Wiedza w tym zakresie istotnie zwiększa się wraz z wiekiem (p < 0,002) i poziomem wykształcenia (p < 0,001). Do najczęściej wymienianych przez respondentów powikłań NT należały choroby serca (69,8%) oraz wylew krwi do mózgu lub niedokrwienie mózgu (66%). W małym stopniu znany jest w społeczeństwie związek między nieleczonym NT a chorobami nerek (11%) i uszkodzeniem narządu wzroku (7,7%). Świadomość w przypadku udaru mózgu i chorób nerek istotnie zwiększała się wraz z wiekiem i poziomem wykształcenia.
Wnioski. Wiedza Polaków dotycząca kryteriów rozpoznania NT oraz powikłań, jakie może powodować nieleczone NT jest niewystarczająca. Dlatego konieczne jest prowadzenie intensywnych działań edukacyjnych w tym zakresie. Prezentowane w pracy wyniki powinny stanowić wskazówkę do planowania i realizacji tych działań, szczególnie u osób młodych oraz z wykształceniem podstawowym.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze, rozpoznanie, wiedza, powikłania

Informacje o artykule
Tytuł

Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań — wyniki badania NATPOL 2011

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 18, Nr 1 (2014)

Strony

9-18

Data publikacji on-line

2014-09-19

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2014;18(1):9-18.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
rozpoznanie
wiedza
powikłania

Autorzy

Klaudia Suligowska
Małgorzata Gajewska
Jakub Stokwiszewski
Zbigniew Gaciong
Piotr Bandosz
Bogdan Wojtyniak
Marcin Rutkowski
Dorota Cianciara
Bogdan Wyrzykowski
Tomasz Zdrojewski

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl