dostęp otwarty

Tom 17, Nr 6 (2013)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2014-05-16
Pobierz cytowanie

Porównanie wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn powyżej 75 roku życia z nadciśnieniem tętniczym

Przemysław Roland Kopeć, Wiesława Fabian, Krzysztof Safranow, Marta Sołtysiak, Paweł Sołtysiak, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2013;17(6):430-438.

dostęp otwarty

Tom 17, Nr 6 (2013)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2014-05-16

Streszczenie

Wstęp Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są wiodącą przyczyną zgonów w Polsce, stanowiąc około 46% wszystkich zgonów w populacji. W konsekwencji zmian demograficznych, związanych ze starzejącym się społeczeństwem, umieralność sercowo-naczyniowa stanowi istotny, wzrastający problem powszechnej opieki zdrowotnej. Według aktualnych danych CVD stanowią większe zagrożenie życia mężczyzn. Umieralność mężczyzn w Polsce jest wyższa niż przeciętna w krajach UE we wszystkich grupach wiekowych. Wobec tych danych zasadne wydaje się być poszukiwanie tych parametrów ryzyka sercowo-naczyniowego, które w sposób istotny różnią kobiety od mężczyzn. Od 2003 roku wytyczne ESH/ESC oraz PTNT sugerują pomiar IMT w tętnicach szyjnych jako wskaźnik uszkodzeń narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, uwzględniany w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy było porównanie wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów powyżej 75 roku życia z nadciśnieniem tętniczym oraz porównanie wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób po 75 roku życia, chorujących na nadciśnienie tętnicze z IMT ≤ 0,9 mm w porównaniu z pacjentami z IMT > 0,9 mm.

Materiał i metody Badanie przeprowadzono w populacji dorosłych pacjentów jednego z miejscowych niepublicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. Do badania zakwalifikowano pacjentów z rozpoznanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym, powyżej 75 roku życia. Łącznie do analizy włączono 119 pacjentów.

Wnioski W ocenie wybranych parametrów ryzyka sercowo-naczyniowego wykazano istotne różnice dla płci w zakresie parametrów nerkowych, lipidowych, zapalnych oraz grubości błony wewnętrznej i środkowej. Osoby z IMT ≤ 0,9 mm były młodsze, wykazywały niższe parametry przerostu lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym, niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego oraz niższe wartości ciśnienia tętna. W badaniu zaobserwowano dodatnie korelacje między IMT a wiekiem badanych i wskazano na istotny związek grubości IMT z przerostem mięśnia sercowego. Uzyskane wyniki przemawiają za przydatnością oceny grubości IMT w szacowaniu globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego także u osób w podeszłym wieku, przy małej przydatności szacunkowej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w tej grupie chorych.

Streszczenie

Wstęp Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są wiodącą przyczyną zgonów w Polsce, stanowiąc około 46% wszystkich zgonów w populacji. W konsekwencji zmian demograficznych, związanych ze starzejącym się społeczeństwem, umieralność sercowo-naczyniowa stanowi istotny, wzrastający problem powszechnej opieki zdrowotnej. Według aktualnych danych CVD stanowią większe zagrożenie życia mężczyzn. Umieralność mężczyzn w Polsce jest wyższa niż przeciętna w krajach UE we wszystkich grupach wiekowych. Wobec tych danych zasadne wydaje się być poszukiwanie tych parametrów ryzyka sercowo-naczyniowego, które w sposób istotny różnią kobiety od mężczyzn. Od 2003 roku wytyczne ESH/ESC oraz PTNT sugerują pomiar IMT w tętnicach szyjnych jako wskaźnik uszkodzeń narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, uwzględniany w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy było porównanie wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów powyżej 75 roku życia z nadciśnieniem tętniczym oraz porównanie wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób po 75 roku życia, chorujących na nadciśnienie tętnicze z IMT ≤ 0,9 mm w porównaniu z pacjentami z IMT > 0,9 mm.

Materiał i metody Badanie przeprowadzono w populacji dorosłych pacjentów jednego z miejscowych niepublicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. Do badania zakwalifikowano pacjentów z rozpoznanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym, powyżej 75 roku życia. Łącznie do analizy włączono 119 pacjentów.

Wnioski W ocenie wybranych parametrów ryzyka sercowo-naczyniowego wykazano istotne różnice dla płci w zakresie parametrów nerkowych, lipidowych, zapalnych oraz grubości błony wewnętrznej i środkowej. Osoby z IMT ≤ 0,9 mm były młodsze, wykazywały niższe parametry przerostu lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym, niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego oraz niższe wartości ciśnienia tętna. W badaniu zaobserwowano dodatnie korelacje między IMT a wiekiem badanych i wskazano na istotny związek grubości IMT z przerostem mięśnia sercowego. Uzyskane wyniki przemawiają za przydatnością oceny grubości IMT w szacowaniu globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego także u osób w podeszłym wieku, przy małej przydatności szacunkowej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w tej grupie chorych.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze, ryzyko sercowo-naczyniowe, podeszły wiek

Informacje o artykule
Tytuł

Porównanie wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn powyżej 75 roku życia z nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 17, Nr 6 (2013)

Strony

430-438

Data publikacji on-line

2014-05-16

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2013;17(6):430-438.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
ryzyko sercowo-naczyniowe
podeszły wiek

Autorzy

Przemysław Roland Kopeć
Wiesława Fabian
Krzysztof Safranow
Marta Sołtysiak
Paweł Sołtysiak
Krystyna Widecka

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl