dostęp otwarty

Tom 17, Nr 3 (2013)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2013-09-09
Pobierz cytowanie

Stan wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań w populacji ogólnej województwa świętokrzyskiego

Łukasz Dobaj, Maciej Kluk, Iwona Gorczyca-Michta, Monika Łakomiec, Ewa Maroszyńska-Dmoch, Kamil Michta, Beata Wożakowska-Kapłon
Nadciśnienie tętnicze 2013;17(3):212-220.

dostęp otwarty

Tom 17, Nr 3 (2013)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2013-09-09

Streszczenie

Wstęp: Nadciśnienie tętnicze (HA) jest jedną z najczęściejwystępujących chorób układu krążenia. Celempracy była ocena stanu wiedzy na temat rozpowszechnienia,zasad rozpoznawania oraz powikłańHA wśród dorosłych osób z województwa świętokrzyskiego.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 301 osóbw średnim wieku 36,9 ± 9,6 lat; w tym 163 kobiety(54,2%) i 138 mężczyzn (45,8%). Osoby badane rekrutowanolosowo z populacji ogólnej. Zastosowanoautorski kwestionariusz ankiety danych.

Wyniki: Na pytanie o częstość HA w Polsce 60,1%kobiet v. 59,4% mężczyzn odpowiedziało nieprawidłowo. Oceniając wpływ HA na rozwój chorób układukrążenia, mężczyźni z rozpoznanym HA częściejodpowiadali prawidłowo (udar mózgu 85,2%, chorobawieńcowa 70,4%, niewydolność serca 100%). Tylko22,5% mężczyzn v. 8% kobiet uznało, że HA niejest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. Mężczyźni v. kobiety — pytanie o wartości graniczneciśnienia tętniczego w rozpoznawaniu HA — 33,3%v. 11,6% odpowiedziało prawidłowo; 38,2 v. 31,3%w wieku 31–50 lat częściej odpowiadało prawidłowospośród podgrup wiekowych przy tylko 10,0% v. 5,6%w grupie 18–30 lat. Osoby normotensyjne v. osobyz rozpoznanym HA odpowiadały częściej prawidłowoniezależnie od płci.

Wnioski: Wiedza na temat granicznych wartości ciśnieniatętniczego w rozpoznawaniu HA jest niska,przy czym wyższą świadomość wykazują mężczyźniw porównaniu do kobiet oraz osoby >30. rż.w stosunku do osób młodszych. Wiedza na tematroli HA w patogenezie chorób sercowo-naczyniowychoraz powikłań narządowych jest zadowalającabez względu na płeć i wywiad HA. RozpoznanieHA nie ma wpływu na stan wiedzy na temat HAi jego powikłań.

Streszczenie

Wstęp: Nadciśnienie tętnicze (HA) jest jedną z najczęściejwystępujących chorób układu krążenia. Celempracy była ocena stanu wiedzy na temat rozpowszechnienia,zasad rozpoznawania oraz powikłańHA wśród dorosłych osób z województwa świętokrzyskiego.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 301 osóbw średnim wieku 36,9 ± 9,6 lat; w tym 163 kobiety(54,2%) i 138 mężczyzn (45,8%). Osoby badane rekrutowanolosowo z populacji ogólnej. Zastosowanoautorski kwestionariusz ankiety danych.

Wyniki: Na pytanie o częstość HA w Polsce 60,1%kobiet v. 59,4% mężczyzn odpowiedziało nieprawidłowo. Oceniając wpływ HA na rozwój chorób układukrążenia, mężczyźni z rozpoznanym HA częściejodpowiadali prawidłowo (udar mózgu 85,2%, chorobawieńcowa 70,4%, niewydolność serca 100%). Tylko22,5% mężczyzn v. 8% kobiet uznało, że HA niejest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. Mężczyźni v. kobiety — pytanie o wartości graniczneciśnienia tętniczego w rozpoznawaniu HA — 33,3%v. 11,6% odpowiedziało prawidłowo; 38,2 v. 31,3%w wieku 31–50 lat częściej odpowiadało prawidłowospośród podgrup wiekowych przy tylko 10,0% v. 5,6%w grupie 18–30 lat. Osoby normotensyjne v. osobyz rozpoznanym HA odpowiadały częściej prawidłowoniezależnie od płci.

Wnioski: Wiedza na temat granicznych wartości ciśnieniatętniczego w rozpoznawaniu HA jest niska,przy czym wyższą świadomość wykazują mężczyźniw porównaniu do kobiet oraz osoby >30. rż.w stosunku do osób młodszych. Wiedza na tematroli HA w patogenezie chorób sercowo-naczyniowychoraz powikłań narządowych jest zadowalającabez względu na płeć i wywiad HA. RozpoznanieHA nie ma wpływu na stan wiedzy na temat HAi jego powikłań.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze, ciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, częstość występowania nadciśnienia tętniczego, populacja polska

Informacje o artykule
Tytuł

Stan wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań w populacji ogólnej województwa świętokrzyskiego

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 17, Nr 3 (2013)

Strony

212-220

Data publikacji on-line

2013-09-09

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2013;17(3):212-220.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
ciśnienie tętnicze
choroby sercowo-naczyniowe
częstość występowania nadciśnienia tętniczego
populacja polska

Autorzy

Łukasz Dobaj
Maciej Kluk
Iwona Gorczyca-Michta
Monika Łakomiec
Ewa Maroszyńska-Dmoch
Kamil Michta
Beata Wożakowska-Kapłon

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl