open access

Vol 17, No 1 (2013)
Original paper
Published online: 2013-05-19
Get Citation

Health is the essential — what is the point of regional preventive actions?

Anna M. Piekarska, Mateusz Mielewczyk, Joanna Bartkowiak, Jakub Roztropiński, Beata Stepanow, Arkadiusz Niklas, Andrzej Tykarski
Nadciśnienie tętnicze 2013;17(1):38-44.

open access

Vol 17, No 1 (2013)
Prace studenckich kół naukowych
Published online: 2013-05-19

Abstract

Nadciśnienie tętnicze (NT) należy do grupy choróbcywilizacyjnych, istotne jest wczesne wykryciei rozpoznanie, aby zapobiec rozwojowi powikłań.W związku z tym bardzo ważna jest edukacjawśród ogółu społeczeństwa. W badaniu obejmujących266 uczestników akcji profilaktycznychz cyklu „Zdrowie to podstawa” ciśnienie tętnicze (BP) powyżej 140/90 mm Hg obecne było u 63% osób, średnia wartość BP wynosiła 145,2/84,8 mm Hg. Niepokojący jest poziom wiedzy na temat prawidłowychwartości ciśnienia tętniczego — 50,6% ankietowanych podało wartość poniżej 140/90 mm Hg. Kolejnym problemem polskiej populacji jestnieprawidłowa masa ciała — średnia wartość BMI wyniosła 26,53. Znajomość specjalizacji lekarskiej hipertensjologii praktycznie nie istnieje — zaledwie 2,2% osób skojarzyło ją z problematyką nadciśnieniatętniczego. Na podstawie uzyskanychwyników można stwierdzić, że konieczne są kampanieedukacyjne dla szerokiej rzeszy odbiorców, a jedną z form są właśnie przeprowadzane regionalnieakcje profilaktyczne.

Abstract

Nadciśnienie tętnicze (NT) należy do grupy choróbcywilizacyjnych, istotne jest wczesne wykryciei rozpoznanie, aby zapobiec rozwojowi powikłań.W związku z tym bardzo ważna jest edukacjawśród ogółu społeczeństwa. W badaniu obejmujących266 uczestników akcji profilaktycznychz cyklu „Zdrowie to podstawa” ciśnienie tętnicze (BP) powyżej 140/90 mm Hg obecne było u 63% osób, średnia wartość BP wynosiła 145,2/84,8 mm Hg. Niepokojący jest poziom wiedzy na temat prawidłowychwartości ciśnienia tętniczego — 50,6% ankietowanych podało wartość poniżej 140/90 mm Hg. Kolejnym problemem polskiej populacji jestnieprawidłowa masa ciała — średnia wartość BMI wyniosła 26,53. Znajomość specjalizacji lekarskiej hipertensjologii praktycznie nie istnieje — zaledwie 2,2% osób skojarzyło ją z problematyką nadciśnieniatętniczego. Na podstawie uzyskanychwyników można stwierdzić, że konieczne są kampanieedukacyjne dla szerokiej rzeszy odbiorców, a jedną z form są właśnie przeprowadzane regionalnieakcje profilaktyczne.
Get Citation
About this article
Title

Health is the essential — what is the point of regional preventive actions?

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 17, No 1 (2013)

Article type

Original paper

Pages

38-44

Published online

2013-05-19

Page views

548

Article views/downloads

813

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2013;17(1):38-44.

Authors

Anna M. Piekarska
Mateusz Mielewczyk
Joanna Bartkowiak
Jakub Roztropiński
Beata Stepanow
Arkadiusz Niklas
Andrzej Tykarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl