dostęp otwarty

Tom 17, Nr 1 (2013)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2013-05-19
Pobierz cytowanie

Ocena związku pomiędzy stężeniem w surowicy transformującego czynnika wzrostu TGFbeta-1, leptyny i interleukiny-6 (IL-6) a obecnością nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek poddanych hemodializoterapii

Maria Wanic-Kossowska, Elżbieta Pawliczak, Andrzej Tykarski
Nadciśnienie tętnicze 2013;17(1):16-22.

dostęp otwarty

Tom 17, Nr 1 (2013)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2013-05-19

Streszczenie

Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszychczynników ryzyka prowadzących dostwardnienia tętnic, zawału serca udaru mózgui niewydolności nerek. Wyniki badań ostatnich latwskazują na związek pomiędzy stanem zapalnym wobrębie ściany naczyniowej a rozwojem nadciśnieniatętniczego u osób pozornie zdrowych oraz u chorychz wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.Celem naszej pracy jest próba odpowiedzina pytanie, czy podwyższone stężenie cytokin takichjak transformujący czynnik wzrostu TGF-b1, leptynai interleukina-6 (IL-6) w surowicy hemodializowanychchorych może mieć związek z występowaniemnadciśnienia tętniczego.

Materiał i metody Badaniami objęto 33 hemodializowanychchorych (16 mężczyzn, 17 kobiet w średnimwieku 52,72 ± 9,35 roku, średni czas leczenia dializacyjnegowynosił 33,12 ± 9,2 miesiące), u którychwykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnieniatętniczego oraz wykonano następujące badania laboratoryjne:oznaczano w surowicy stężenie TGF-b1,leptyny, IL-6 oraz wykonywano podstawowe badaniabiochemiczne. Grupę 33 chorych podzielono na2 podgrupy w zależności od wartości ciśnienia tętniczego:podgrupa I obejmowała 13 chorych, u którychnie występowało nadciśnienie tętnicze (7 mężczyzn,6 kobiet, średnia wieku 55,46 ± 11,42 roku,średni czas leczenia dializacyjnego wynosił 33,8± 9,5 miesiące). Podgrupa II stanowiła 20 chorychz nadciśnieniem tętniczym (11 mężczyzn, 9 kobiet,średnia wieku 50,95 ± 7,51 roku, średni czas leczeniadializacyjnego wynosił 34,65 ± 8,6 miesięcy). Grupękontrolną stanowiło 30 zdrowych osobników (średniawieku wynosiła 48,27 ± 12,6 roku), u którychwykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczegoi oznaczono stężenie w surowicy TGF-b1, IL-6, leptynyoraz wykonano podstawowe badania biochemiczne.

Wyniki Wartości całodobowego, dziennego i nocnegociśnienia tętniczego, wartość MAP i PP u 20 chorychbyły istotnie statystycznie (p < 0,001) wyższeod wartości w grupie 13 chorych bez nadciśnieniatętniczego. Stężenie w surowicy TGF-b1, leptynyi IL-6 były istotnie statystycznie (p < 0,05) wyższe od wartości uzyskanych w grupie 13 chorych beznadciśnienia tętniczego. Uzyskano następujące korelacje:pomiędzy średnim dobowym skurczowymciśnieniem tętniczym a stężeniem TGF-b1 r = 0,365(p < 0,04), a stężeniem IL-6 r = 0,501 (p < 0,02), średnim dobowym ciśnieniem rozkurczowym a stężeniemTGF-b1 r = 0,372 (p < 0,03), a stężeniemleptyny r = 0,532 (p < 0,05).

Wnioski Podwyższone stężenie cytokin: TGF-b1,leptyny, IL-6 w surowicy chorych z nadciśnieniemtętniczym oraz wykazane korelacje pomiędzy średnimiwartościami ciśnienia tętniczego a stężeniemwymienionych cytokin wskazuje na udział procesuzapalnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Streszczenie

Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszychczynników ryzyka prowadzących dostwardnienia tętnic, zawału serca udaru mózgui niewydolności nerek. Wyniki badań ostatnich latwskazują na związek pomiędzy stanem zapalnym wobrębie ściany naczyniowej a rozwojem nadciśnieniatętniczego u osób pozornie zdrowych oraz u chorychz wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.Celem naszej pracy jest próba odpowiedzina pytanie, czy podwyższone stężenie cytokin takichjak transformujący czynnik wzrostu TGF-b1, leptynai interleukina-6 (IL-6) w surowicy hemodializowanychchorych może mieć związek z występowaniemnadciśnienia tętniczego.

Materiał i metody Badaniami objęto 33 hemodializowanychchorych (16 mężczyzn, 17 kobiet w średnimwieku 52,72 ± 9,35 roku, średni czas leczenia dializacyjnegowynosił 33,12 ± 9,2 miesiące), u którychwykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnieniatętniczego oraz wykonano następujące badania laboratoryjne:oznaczano w surowicy stężenie TGF-b1,leptyny, IL-6 oraz wykonywano podstawowe badaniabiochemiczne. Grupę 33 chorych podzielono na2 podgrupy w zależności od wartości ciśnienia tętniczego:podgrupa I obejmowała 13 chorych, u którychnie występowało nadciśnienie tętnicze (7 mężczyzn,6 kobiet, średnia wieku 55,46 ± 11,42 roku,średni czas leczenia dializacyjnego wynosił 33,8± 9,5 miesiące). Podgrupa II stanowiła 20 chorychz nadciśnieniem tętniczym (11 mężczyzn, 9 kobiet,średnia wieku 50,95 ± 7,51 roku, średni czas leczeniadializacyjnego wynosił 34,65 ± 8,6 miesięcy). Grupękontrolną stanowiło 30 zdrowych osobników (średniawieku wynosiła 48,27 ± 12,6 roku), u którychwykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczegoi oznaczono stężenie w surowicy TGF-b1, IL-6, leptynyoraz wykonano podstawowe badania biochemiczne.

Wyniki Wartości całodobowego, dziennego i nocnegociśnienia tętniczego, wartość MAP i PP u 20 chorychbyły istotnie statystycznie (p < 0,001) wyższeod wartości w grupie 13 chorych bez nadciśnieniatętniczego. Stężenie w surowicy TGF-b1, leptynyi IL-6 były istotnie statystycznie (p < 0,05) wyższe od wartości uzyskanych w grupie 13 chorych beznadciśnienia tętniczego. Uzyskano następujące korelacje:pomiędzy średnim dobowym skurczowymciśnieniem tętniczym a stężeniem TGF-b1 r = 0,365(p < 0,04), a stężeniem IL-6 r = 0,501 (p < 0,02), średnim dobowym ciśnieniem rozkurczowym a stężeniemTGF-b1 r = 0,372 (p < 0,03), a stężeniemleptyny r = 0,532 (p < 0,05).

Wnioski Podwyższone stężenie cytokin: TGF-b1,leptyny, IL-6 w surowicy chorych z nadciśnieniemtętniczym oraz wykazane korelacje pomiędzy średnimiwartościami ciśnienia tętniczego a stężeniemwymienionych cytokin wskazuje na udział procesuzapalnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

transformujący czynnik wzrostu TGF-b1, leptyna, interleukina-6, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek

Informacje o artykule
Tytuł

Ocena związku pomiędzy stężeniem w surowicy transformującego czynnika wzrostu TGFbeta-1, leptyny i interleukiny-6 (IL-6) a obecnością nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek poddanych hemodializoterapii

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 17, Nr 1 (2013)

Strony

16-22

Data publikacji on-line

2013-05-19

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2013;17(1):16-22.

Słowa kluczowe

transformujący czynnik wzrostu TGF-b1
leptyna
interleukina-6
nadciśnienie tętnicze
niewydolność nerek

Autorzy

Maria Wanic-Kossowska
Elżbieta Pawliczak
Andrzej Tykarski

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl