dostęp otwarty

Tom 16, Nr 5 (2012)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2013-03-21
Pobierz cytowanie

Znajomość zasad leczenia nadciśnienia tętniczego wśród pacjentów z nadciśnieniem nerkopochodnym

Agnieszka Backiel
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(5):281-297.

dostęp otwarty

Tom 16, Nr 5 (2012)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2013-03-21

Streszczenie

Wstęp Prawie miliard osób na świecie choruje na
nadciśnienie tętnicze. Jedynie około połowa z nich
jest świadoma swojej choroby. Każdy chory powinien
łączyć zalecenia przyjmowania leków z przestrzeganiem
odpowiednich zasad, określanych mianem
modyfikacji stylu życia. Celem pracy była ocena
poziomu wiedzy chorych na temat nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek, a także określenie,
w jakim stopniu wiedza teoretyczna chorych wykorzystywana
jest w praktyce. Ponadto celem pracy było
wyznaczenie zadań edukacyjnych pielęgniarki
w przygotowaniu chorych do samoopieki w nadciśnieniu
tętniczym oraz stworzenie programu edukacyjnego
dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
nerkopochodnym.

Materiał i metody Badaniem objęto 100 pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek w różnych stadiach. Do
badania wykorzystano narzędzie badawcze, jakim
jest kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, który
składał się z 26 pytań zamkniętych i półotwartych
wypełnianych przez badającego w toku rozmowy
z ankietowanym lub samodzielnie przez chorego.
Pytania dotyczyły danych socjometrycznych, znajomości
zasad leczenia nadciśnienia tętniczego, a także
stosowania się do zaleceń terapeutycznych. Oceniana
była wiedza subiektywna i obiektywna. Kwestionariusz
był anonimowy. Na podstawie masy ciała
i wzrostu obliczono BMI. Pacjentów podzielono
w zależności od wieku na cztery grupy.

Wyniki Grupa I — chorzy w wieku 20–40 lat stanowiła
15%, grupa II — 41–50 lat — 18%, grupa III —
51–60 lat — 25% i grupa IV, najbardziej reprezentatywna
— powyżej 60 lat — 42%. Prawidłową masę
ciała miały 32 osoby, 35 — nadwagę, 24 — otyłość I
stopnia, 9 — otyłość II i III stopnia. Podwyższone
BMI obserwowano głównie w grupie powyżej 60. rż.
Aktywność fizyczną najczęściej wykazywali pacjenci
z nadwagą. Najliczniejszą grupę pacjentów (60 osób)
stanowili renciści lub emeryci. Większość respondentów
(55%) miała średnie wykształcenie. Codzienne
samopomiary ciśnienia tętniczego wykonywało 45%
badanych. Ponad połowa badanych (58%) nie prowadziła
dzienniczków samokontroli. Za wystarczającą
swoją wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego
uznawali przedstawiciele grupy z podstawowym wykształceniem.
Stwierdzono zależność między wykształceniem
a wiedzą na temat wielkości ciśnienia
tętniczego oraz metod leczenia nadciśnienia tętniczego
(w tym niefarmakologicznych). Siedemdziesięciu
ośmiu badanych przyznało, że systematycznie
przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, a 16 osób, że
samodzielnie modyfikuje wielkość dawek leków. Jedynie
około połowa chorych (52%) wiedziała, że powinna
ograniczać sód w diecie. Tylko 8% osób zaznaczyło,
że w przypadku nadciśnienia tętniczego
w przebiegu chorób nerek należy unikać spożywania
nie tylko sodu, ale i potasu. 42% badanych przyznało,
że pije kawę, 26% mocną herbatę, 17% spożywa
alkohol, a 16% pali tytoń. Spośród wszystkich
badanych 90 osób wskazało stres jako czynnik podwyższający
ciśnienie tętnicze.

Wnioski Wiedza chorych na temat nadciśnienia tętniczego
w chorobach nerek jest niewystarczająca,
a posiadane informacje teoretyczne nie są w pełni
wykorzystywane w praktyce. Stwierdzono także niezadowalające
stosowanie się chorych do zaleceń terapeutycznych.
Konieczne jest więc zwiększenie
wiedzy chorych na temat istotności pomiarów domowych
ciśnienia tętniczego, a także metod niefarmakologicznych
leczenia nadciśnienia tętniczego.
Dlatego przygotowanie pacjentów do samoopieki
w nadciśnieniu tętniczym przez pielęgniarki edukacyjne
oraz odpowiedni program edukacyjny dla pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym nerkopochodnym,
stanowią ważne elementy prowadzące do powodzenia
terapii tej postaci nadciśnienia tętniczego.

Streszczenie

Wstęp Prawie miliard osób na świecie choruje na
nadciśnienie tętnicze. Jedynie około połowa z nich
jest świadoma swojej choroby. Każdy chory powinien
łączyć zalecenia przyjmowania leków z przestrzeganiem
odpowiednich zasad, określanych mianem
modyfikacji stylu życia. Celem pracy była ocena
poziomu wiedzy chorych na temat nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek, a także określenie,
w jakim stopniu wiedza teoretyczna chorych wykorzystywana
jest w praktyce. Ponadto celem pracy było
wyznaczenie zadań edukacyjnych pielęgniarki
w przygotowaniu chorych do samoopieki w nadciśnieniu
tętniczym oraz stworzenie programu edukacyjnego
dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
nerkopochodnym.

Materiał i metody Badaniem objęto 100 pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek w różnych stadiach. Do
badania wykorzystano narzędzie badawcze, jakim
jest kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, który
składał się z 26 pytań zamkniętych i półotwartych
wypełnianych przez badającego w toku rozmowy
z ankietowanym lub samodzielnie przez chorego.
Pytania dotyczyły danych socjometrycznych, znajomości
zasad leczenia nadciśnienia tętniczego, a także
stosowania się do zaleceń terapeutycznych. Oceniana
była wiedza subiektywna i obiektywna. Kwestionariusz
był anonimowy. Na podstawie masy ciała
i wzrostu obliczono BMI. Pacjentów podzielono
w zależności od wieku na cztery grupy.

Wyniki Grupa I — chorzy w wieku 20–40 lat stanowiła
15%, grupa II — 41–50 lat — 18%, grupa III —
51–60 lat — 25% i grupa IV, najbardziej reprezentatywna
— powyżej 60 lat — 42%. Prawidłową masę
ciała miały 32 osoby, 35 — nadwagę, 24 — otyłość I
stopnia, 9 — otyłość II i III stopnia. Podwyższone
BMI obserwowano głównie w grupie powyżej 60. rż.
Aktywność fizyczną najczęściej wykazywali pacjenci
z nadwagą. Najliczniejszą grupę pacjentów (60 osób)
stanowili renciści lub emeryci. Większość respondentów
(55%) miała średnie wykształcenie. Codzienne
samopomiary ciśnienia tętniczego wykonywało 45%
badanych. Ponad połowa badanych (58%) nie prowadziła
dzienniczków samokontroli. Za wystarczającą
swoją wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego
uznawali przedstawiciele grupy z podstawowym wykształceniem.
Stwierdzono zależność między wykształceniem
a wiedzą na temat wielkości ciśnienia
tętniczego oraz metod leczenia nadciśnienia tętniczego
(w tym niefarmakologicznych). Siedemdziesięciu
ośmiu badanych przyznało, że systematycznie
przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, a 16 osób, że
samodzielnie modyfikuje wielkość dawek leków. Jedynie
około połowa chorych (52%) wiedziała, że powinna
ograniczać sód w diecie. Tylko 8% osób zaznaczyło,
że w przypadku nadciśnienia tętniczego
w przebiegu chorób nerek należy unikać spożywania
nie tylko sodu, ale i potasu. 42% badanych przyznało,
że pije kawę, 26% mocną herbatę, 17% spożywa
alkohol, a 16% pali tytoń. Spośród wszystkich
badanych 90 osób wskazało stres jako czynnik podwyższający
ciśnienie tętnicze.

Wnioski Wiedza chorych na temat nadciśnienia tętniczego
w chorobach nerek jest niewystarczająca,
a posiadane informacje teoretyczne nie są w pełni
wykorzystywane w praktyce. Stwierdzono także niezadowalające
stosowanie się chorych do zaleceń terapeutycznych.
Konieczne jest więc zwiększenie
wiedzy chorych na temat istotności pomiarów domowych
ciśnienia tętniczego, a także metod niefarmakologicznych
leczenia nadciśnienia tętniczego.
Dlatego przygotowanie pacjentów do samoopieki
w nadciśnieniu tętniczym przez pielęgniarki edukacyjne
oraz odpowiedni program edukacyjny dla pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym nerkopochodnym,
stanowią ważne elementy prowadzące do powodzenia
terapii tej postaci nadciśnienia tętniczego.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, stosowanie się do zaleceń

Informacje o artykule
Tytuł

Znajomość zasad leczenia nadciśnienia tętniczego wśród pacjentów z nadciśnieniem nerkopochodnym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 16, Nr 5 (2012)

Strony

281-297

Data publikacji on-line

2013-03-21

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(5):281-297.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
przewlekła choroba nerek
stosowanie się do zaleceń

Autorzy

Agnieszka Backiel

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl