open access

Vol 16, No 4 (2012)
Review paper
Published online: 2012-10-17
Get Citation

Lerkanidipina w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych

Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski, Grzegorz Dzida, Krzysztof J. Filipiak, Janusz Gumprecht, Krzysztof Narkiewicz, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):216-223.

open access

Vol 16, No 4 (2012)
REVIEV
Published online: 2012-10-17

Abstract

Antagoniści wapnia są powszechnie stosowaną grupą
leków w terapii nadciśnienia tętniczego. Lerkanidipina
jest dihydropirydyną o długim czasie działania
i charakteryzuje się wysoką selektywnością naczyniową.
Lek wykazuje skuteczność w redukcji ciśnienia
tętniczego w ciągu 24 godzin. Lerkanidipina ma
słabe działanie kardiodepresyjne (inotropizm ujemny)
i wysoką lipofilność. Nie stwierdzono istotnych
różnic w skuteczności hipotensyjnej między lerkanidipiną
a nifedipiną GITS, losartanem, kaptoprilem i amlodipiną w badaniach trwających 4–16 tygodni.
Lerkanidipina okazała się skutecznym i bezpiecznym
lekiem u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem,
a zwłaszcza u pacjentów z izolowanym
nadciśnieniem skurczowym. Wydaje się, że stosowanie
tego leku wiąże się z niekorzystnym wpływem
na parametry gospodarki węglowodanowej u pacjentów
z cukrzycą typu 2. Stosowanie lerkanidipiny jest
związane z mniejszą częstością obrzęku podudzi
w porównaniu z innymi antagonistami wapnia w równoważnych
dawkach.

Abstract

Antagoniści wapnia są powszechnie stosowaną grupą
leków w terapii nadciśnienia tętniczego. Lerkanidipina
jest dihydropirydyną o długim czasie działania
i charakteryzuje się wysoką selektywnością naczyniową.
Lek wykazuje skuteczność w redukcji ciśnienia
tętniczego w ciągu 24 godzin. Lerkanidipina ma
słabe działanie kardiodepresyjne (inotropizm ujemny)
i wysoką lipofilność. Nie stwierdzono istotnych
różnic w skuteczności hipotensyjnej między lerkanidipiną
a nifedipiną GITS, losartanem, kaptoprilem i amlodipiną w badaniach trwających 4–16 tygodni.
Lerkanidipina okazała się skutecznym i bezpiecznym
lekiem u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem,
a zwłaszcza u pacjentów z izolowanym
nadciśnieniem skurczowym. Wydaje się, że stosowanie
tego leku wiąże się z niekorzystnym wpływem
na parametry gospodarki węglowodanowej u pacjentów
z cukrzycą typu 2. Stosowanie lerkanidipiny jest
związane z mniejszą częstością obrzęku podudzi
w porównaniu z innymi antagonistami wapnia w równoważnych
dawkach.
Get Citation

Keywords

lerkanidipina, leczenie nadciśnienia tętniczego, antagoniści wapnia

About this article
Title

Lerkanidipina w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 4 (2012)

Article type

Review paper

Pages

216-223

Published online

2012-10-17

Page views

1010

Article views/downloads

5725

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):216-223.

Keywords

lerkanidipina
leczenie nadciśnienia tętniczego
antagoniści wapnia

Authors

Katarzyna Kostka-Jeziorny
Andrzej Tykarski
Grzegorz Dzida
Krzysztof J. Filipiak
Janusz Gumprecht
Krzysztof Narkiewicz
Krystyna Widecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl