open access

Vol 16, No 4 (2012)
Original paper
Published online: 2012-10-17
Get Citation

Ocena skuteczności systemu szkolenia we wprowadzaniu nowych zaleceń postępowania w nadciśnieniu na podstawie wiedzy studentów medycyny na temat ciśnienia wysokiego prawidłowego

Barbara Gryglewska, Izabella Kierzkowska, Tomasz Grodzicki
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):204-209.

open access

Vol 16, No 4 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-10-17

Abstract

Wstęp Celem pracy była ocena wiedzy studentów
VI roku wydziału lekarskiego na temat kryteriów
rozpoznania, oceny ryzyka i zasad postępowania
u osób z ciśnieniem wysokim prawidłowym (HNBP)
zgodnie z wytycznymi postępowania w nadciśnieniu
tętniczym.


Materiał i metody Studenci VI roku wypełniali test
złożony z 5 pytań dotyczących: 1. znajomości pojęcia
stanu przednadciśnieniowego, 2. wartości ciśnienia
upoważniających do rozpoznania HNBP, 3. Konieczności
farmakoterapii HN BP, 4. znajomości
czynników znacznie podwyższających ryzyko osób
z HNBP, 5. wyboru leczenia farmakologicznego
u osób z HNBP.

Wyniki Test przeprowadzono u 144 osób (60,3%). Średni wiek wynosił 24,9 ± 0,77 roku, (38,2% M). Pojęcie stanu przednadciśnieniowego znało 56,3%, a kryteria rozpoznania HNBP 63,9%. Za elementy zwiększające ryzyko osób z HNBP uznawano: cukrzycę — 89,6%, przerost lewej komory — 30,6%, miażdżycę aorty-36,8%, przejściowe niedokrwienie mózgu — 36,1%, albuminurię dobową 50 mg —
13,9% ale także 2 czynniki ryzyka — 38,2%, zmiany
na dnie oka — 52,1%. Większość badanych —
95,8%, uważała, że istnieją sytuacje kliniczne, w których
można prowadzić farmakoterapię u osób
z HNBP. W leczeniu odpowiedź o indywidualizacji
terapii podało 34,7%.


Wnioski Wiedza studentów wydziału lekarskiego
dotycząca postępowania z osobami z HNBP jest
umiarkowana. Większość badanych uznaje konieczność
farmakoterapii HNBP w niektórych sytuacjach
klinicznych, a cukrzycę za czynnik znacznie podwyższający
ryzyko.

Abstract

Wstęp Celem pracy była ocena wiedzy studentów
VI roku wydziału lekarskiego na temat kryteriów
rozpoznania, oceny ryzyka i zasad postępowania
u osób z ciśnieniem wysokim prawidłowym (HNBP)
zgodnie z wytycznymi postępowania w nadciśnieniu
tętniczym.


Materiał i metody Studenci VI roku wypełniali test
złożony z 5 pytań dotyczących: 1. znajomości pojęcia
stanu przednadciśnieniowego, 2. wartości ciśnienia
upoważniających do rozpoznania HNBP, 3. Konieczności
farmakoterapii HN BP, 4. znajomości
czynników znacznie podwyższających ryzyko osób
z HNBP, 5. wyboru leczenia farmakologicznego
u osób z HNBP.

Wyniki Test przeprowadzono u 144 osób (60,3%). Średni wiek wynosił 24,9 ± 0,77 roku, (38,2% M). Pojęcie stanu przednadciśnieniowego znało 56,3%, a kryteria rozpoznania HNBP 63,9%. Za elementy zwiększające ryzyko osób z HNBP uznawano: cukrzycę — 89,6%, przerost lewej komory — 30,6%, miażdżycę aorty-36,8%, przejściowe niedokrwienie mózgu — 36,1%, albuminurię dobową 50 mg —
13,9% ale także 2 czynniki ryzyka — 38,2%, zmiany
na dnie oka — 52,1%. Większość badanych —
95,8%, uważała, że istnieją sytuacje kliniczne, w których
można prowadzić farmakoterapię u osób
z HNBP. W leczeniu odpowiedź o indywidualizacji
terapii podało 34,7%.


Wnioski Wiedza studentów wydziału lekarskiego
dotycząca postępowania z osobami z HNBP jest
umiarkowana. Większość badanych uznaje konieczność
farmakoterapii HNBP w niektórych sytuacjach
klinicznych, a cukrzycę za czynnik znacznie podwyższający
ryzyko.

Get Citation

Keywords

ciśnienie wysokie prawidłowe, wiedza, studenci medycyny

About this article
Title

Ocena skuteczności systemu szkolenia we wprowadzaniu nowych zaleceń postępowania w nadciśnieniu na podstawie wiedzy studentów medycyny na temat ciśnienia wysokiego prawidłowego

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 4 (2012)

Article type

Original paper

Pages

204-209

Published online

2012-10-17

Page views

872

Article views/downloads

788

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):204-209.

Keywords

ciśnienie wysokie prawidłowe
wiedza
studenci medycyny

Authors

Barbara Gryglewska
Izabella Kierzkowska
Tomasz Grodzicki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl