open access

Vol 16, No 4 (2012)
Original paper
Published online: 2012-10-17
Get Citation

Czy pielęgniarki są przygotowane do samodzielnego poradnictwa na temat zaleceń dietetycznych stosowanych w prewencji nadciśnienia tętniczego?

Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik, Krzysztof Narkiewicz
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):194-203.

open access

Vol 16, No 4 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-10-17

Abstract

Wstęp Modyfikacja sposobu odżywiania (w tym zastosowanie
diety DASH) stwarza szansę redukcji ryzyka
rozwoju nadciśnienia. Celem badań była ocena
wiedzy pielęgniarek dotycząca zaleceń dietetycznych
stosowanych w prewencji nadciśnienia.

Materiał i metody Badania przeprowadzono w latach
2007–2009 w grupie 1108 osób (K: 1089, M: 19,
w wieku 21–60 lat). W badaniu zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił
autorski kwestionariusz.

Wyniki Zalecaną podaż soli poprawnie wskazało
88,6% respondentów, natomiast wpływ redukcji podaży sodu na wartość ciśnienia tętniczego był znany 36,5% badanych. Znajomość diety DASH wykazała
co dwudziesta osoba (5,1%). Wpływ kwasów tłuszczowych
omega-3 prawidłowo wskazało 40,4%, natomiast
ich źródła 63,4% respondentów. Znamiennie
częściej poprawnych wskazań dokonywali mieszkańcy
miast (p < 0,05) oraz licencjaci pielęgniarstwa
(p < 0,001). Nie stwierdzono istotnego wpływu: wieku,
sytuacji rodzinnej, stażu i stanowiska pracy oraz
pozostałych form kształcenia podyplomowego na
odpowiedzi udzielone przez badanych.

Wnioski Badani respondenci wykazali umiarkowaną
znajomość zaleceń dietetycznych stosowanych
w profilaktyce nadciśnienia. Niezbędne jest regularne,
uaktualniające szkolenie pielęgniarek na temat
poruszanych zagadnień.

Abstract

Wstęp Modyfikacja sposobu odżywiania (w tym zastosowanie
diety DASH) stwarza szansę redukcji ryzyka
rozwoju nadciśnienia. Celem badań była ocena
wiedzy pielęgniarek dotycząca zaleceń dietetycznych
stosowanych w prewencji nadciśnienia.

Materiał i metody Badania przeprowadzono w latach
2007–2009 w grupie 1108 osób (K: 1089, M: 19,
w wieku 21–60 lat). W badaniu zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił
autorski kwestionariusz.

Wyniki Zalecaną podaż soli poprawnie wskazało
88,6% respondentów, natomiast wpływ redukcji podaży sodu na wartość ciśnienia tętniczego był znany 36,5% badanych. Znajomość diety DASH wykazała
co dwudziesta osoba (5,1%). Wpływ kwasów tłuszczowych
omega-3 prawidłowo wskazało 40,4%, natomiast
ich źródła 63,4% respondentów. Znamiennie
częściej poprawnych wskazań dokonywali mieszkańcy
miast (p < 0,05) oraz licencjaci pielęgniarstwa
(p < 0,001). Nie stwierdzono istotnego wpływu: wieku,
sytuacji rodzinnej, stażu i stanowiska pracy oraz
pozostałych form kształcenia podyplomowego na
odpowiedzi udzielone przez badanych.

Wnioski Badani respondenci wykazali umiarkowaną
znajomość zaleceń dietetycznych stosowanych
w profilaktyce nadciśnienia. Niezbędne jest regularne,
uaktualniające szkolenie pielęgniarek na temat
poruszanych zagadnień.
Get Citation

Keywords

dieta, pielęgniarka, poradnictwo, prewencja pierwotna, nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Czy pielęgniarki są przygotowane do samodzielnego poradnictwa na temat zaleceń dietetycznych stosowanych w prewencji nadciśnienia tętniczego?

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 4 (2012)

Article type

Original paper

Pages

194-203

Published online

2012-10-17

Page views

1078

Article views/downloads

3082

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):194-203.

Keywords

dieta
pielęgniarka
poradnictwo
prewencja pierwotna
nadciśnienie tętnicze

Authors

Hanna Grabowska
Władysław Grabowski
Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Dariusz Świetlik
Krzysztof Narkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl