open access

Vol 16, No 4 (2012)
Editorial
Published online: 2012-10-17
Get Citation

Jaką rolę odegrały złożone leki hipotensyjne w poprawie skuteczności leczenia nadciśnienia w Polsce?

Krystyna Widecka
DOI: 10.5603/ah.19800
·
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):187-193.

open access

Vol 16, No 4 (2012)
Artykuły redakcyjne
Published online: 2012-10-17

Abstract

Wynik badania NATPOL 2011 wykazał, że w ciągu
ostatniej dekady odsetek chorych ze skutecznie leczonym
nadciśnieniem uległ podwojeniu i aktualnie wynosi
26%. Dużym optymizmem napawa fakt, że w grupie
chorych z rozpoznanym i leczonym nadciśnieniem
skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego wzrosła z 22%
do 42% a odsetek nieskutecznie leczonych obniżył się
z 78% do 58%. Z pewnością do tego sukcesu przyczyniły
się szeroko zakrojone działania Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) a także coraz częstsze
stosowanie złożonych leków hipotensyjnych w Polsce.
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
podjęło szeroko zakrojone działania edukacyjne kierowane
zarówno do pacjentów, jak i do środowiska lekarskiego
zmierzające do propagowania standardów postępowania
w nadciśnieniu poprzez cykl konferencji
regionalnych, warsztatów oraz artykułów w prasie medycznej
i portalach internetowych. Istotnym celem
działań edukacyjnych kierowanych do lekarzy jest
zmniejszenie wpływu inercji terapeutycznej oraz propagowanie
terapii złożonej.

Poprawa skuteczności leczenia nadciśnienia w Polsce
idzie w parze z szybko rozwijającym się rynkiem
farmaceutycznym a szczególnie z coraz szerszym
stosowaniem preparatów złożonych. Jak wynika
z danych Information Management System w okresie
od 2008 do 2011 roku nastąpił dynamiczny wzrost
stosowania preparatów złożonych. W 2011 roku
sprzedaż roczna wynosiła ponad 7,6 mln opakowań.
Należy zaznaczyć, że wyraźnie prym wiodą połączenia
ARB, których sprzedaż w 2011 roku wyniosła
4,8 mln opakowań. Na drugim miejscu znajdują się
połączenia ACE, których sprzedaż w 2011 roku wyniosła
2,7 mln opakowań. Najczęściej dodawaną
molekułą do połączeń z ARB lub ACE był hydrochlorothiazyd
(HCTZ) w dawce 12,5–25 mg. Stosowanie
HCTZ, zwłaszcza w połączeniach z losartanem,
wzrosło bardzo znacznie. Powyższe dane jednoznacznie
przemawiają za bezspornym udziałem
preparatów złożonych, a szczególnie połączeń losartanu/
HCTZ w ogromnym polskim sukcesie, jakim
jest poprawa skuteczności leczenia nadciśnienia.

Abstract

Wynik badania NATPOL 2011 wykazał, że w ciągu
ostatniej dekady odsetek chorych ze skutecznie leczonym
nadciśnieniem uległ podwojeniu i aktualnie wynosi
26%. Dużym optymizmem napawa fakt, że w grupie
chorych z rozpoznanym i leczonym nadciśnieniem
skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego wzrosła z 22%
do 42% a odsetek nieskutecznie leczonych obniżył się
z 78% do 58%. Z pewnością do tego sukcesu przyczyniły
się szeroko zakrojone działania Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) a także coraz częstsze
stosowanie złożonych leków hipotensyjnych w Polsce.
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
podjęło szeroko zakrojone działania edukacyjne kierowane
zarówno do pacjentów, jak i do środowiska lekarskiego
zmierzające do propagowania standardów postępowania
w nadciśnieniu poprzez cykl konferencji
regionalnych, warsztatów oraz artykułów w prasie medycznej
i portalach internetowych. Istotnym celem
działań edukacyjnych kierowanych do lekarzy jest
zmniejszenie wpływu inercji terapeutycznej oraz propagowanie
terapii złożonej.

Poprawa skuteczności leczenia nadciśnienia w Polsce
idzie w parze z szybko rozwijającym się rynkiem
farmaceutycznym a szczególnie z coraz szerszym
stosowaniem preparatów złożonych. Jak wynika
z danych Information Management System w okresie
od 2008 do 2011 roku nastąpił dynamiczny wzrost
stosowania preparatów złożonych. W 2011 roku
sprzedaż roczna wynosiła ponad 7,6 mln opakowań.
Należy zaznaczyć, że wyraźnie prym wiodą połączenia
ARB, których sprzedaż w 2011 roku wyniosła
4,8 mln opakowań. Na drugim miejscu znajdują się
połączenia ACE, których sprzedaż w 2011 roku wyniosła
2,7 mln opakowań. Najczęściej dodawaną
molekułą do połączeń z ARB lub ACE był hydrochlorothiazyd
(HCTZ) w dawce 12,5–25 mg. Stosowanie
HCTZ, zwłaszcza w połączeniach z losartanem,
wzrosło bardzo znacznie. Powyższe dane jednoznacznie
przemawiają za bezspornym udziałem
preparatów złożonych, a szczególnie połączeń losartanu/
HCTZ w ogromnym polskim sukcesie, jakim
jest poprawa skuteczności leczenia nadciśnienia.

Get Citation

Keywords

nadciśnienie, terapia nadciśnienia, lek złożony

About this article
Title

Jaką rolę odegrały złożone leki hipotensyjne w poprawie skuteczności leczenia nadciśnienia w Polsce?

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 4 (2012)

Article type

Editorial

Pages

187-193

Published online

2012-10-17

Page views

1026

Article views/downloads

1072

DOI

10.5603/ah.19800

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(4):187-193.

Keywords

nadciśnienie
terapia nadciśnienia
lek złożony

Authors

Krystyna Widecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl