open access

Vol 16, No 2 (2012)
Review paper
Get Citation

Siarkowodór — czy jest ważnym, oprócz tlenku azotu i tlenku węgla, transmiterem gazowym u człowieka

Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot, Rafał Ficek
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):120-124.

open access

Vol 16, No 2 (2012)
REVIEV

Abstract

Siarkowodór jest obok tlenku azotu i tlenku CO trzecim gazowym transmiterem występującym u człowieka. Wydaje się, że związek ten uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego (wykazuje działanie hipotensyjne), patogenezie zmian miażdżycowych naczyń (spowalnia ich rozwój) i progresji różnych nefropatii (zwalnia progresję). Jego działanie wydaje się być ściśle powiązane z funkcją NO i CO, tworząc koncertowe trio lub „triumwirat” regulacyjny. Rola H2S w patogenezie stanów zapalnych nie została dotychczas jednoznacznie zdefiniowana. Również rola H2S w gospodarce energetycznej (asocjowanej z fosforylacją oksydacyjną) nie jest precyzyjnie określona. Należy się spodziewać, że odkrycia substancji blokujących lub stymulujących syntezę H2S zaowocują produkcją nowych leków oddziałujących na układ sercowo-naczyniowo-nerkowy.

Abstract

Siarkowodór jest obok tlenku azotu i tlenku CO trzecim gazowym transmiterem występującym u człowieka. Wydaje się, że związek ten uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego (wykazuje działanie hipotensyjne), patogenezie zmian miażdżycowych naczyń (spowalnia ich rozwój) i progresji różnych nefropatii (zwalnia progresję). Jego działanie wydaje się być ściśle powiązane z funkcją NO i CO, tworząc koncertowe trio lub „triumwirat” regulacyjny. Rola H2S w patogenezie stanów zapalnych nie została dotychczas jednoznacznie zdefiniowana. Również rola H2S w gospodarce energetycznej (asocjowanej z fosforylacją oksydacyjną) nie jest precyzyjnie określona. Należy się spodziewać, że odkrycia substancji blokujących lub stymulujących syntezę H2S zaowocują produkcją nowych leków oddziałujących na układ sercowo-naczyniowo-nerkowy.
Get Citation

Keywords

siarkowodór; tlenek azotu; tlenek węgla

About this article
Title

Siarkowodór — czy jest ważnym, oprócz tlenku azotu i tlenku węgla, transmiterem gazowym u człowieka

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

120-124

Page views

973

Article views/downloads

2052

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):120-124.

Keywords

siarkowodór
tlenek azotu
tlenek węgla

Authors

Franciszek Kokot
Lidia Hyla-Klekot
Rafał Ficek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl