open access

Vol 16, No 2 (2012)
Review paper
Get Citation

Ramipril z amlodipiną — nowy lek złożony w terapii hipotensyjnej

Krzysztof J. Filipiak, Stefan Grajek, Artur Mamcarz, Krzysztof Narkiewicz, Hanna Szwed, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):105-119.

open access

Vol 16, No 2 (2012)
REVIEV

Abstract

Złożone leki hipotensyjne zdobywają coraz większą popularność w terapii nadciśnienia tętniczego ze względu na dodatkowe korzyści, jakie przynoszą w zakresie wytrwałości terapeutycznej i poprawy współpracy pacjenta z lekarzem. W nadciśnieniu tętniczym II stopnia są podstawową opcją terapeutyczną. Ramipril z amlodipiną to nowe połączenia leków hipotensyjnych w preparacie złożonym dostępne na rynku farmaceutycznym w Polsce. W tym wypadku mamy do dyspozycji skojarzenie w jednej kapsułce wszechstronnie przebadanego inhibitora konwertazy angiotensyny z najpopularniejszym dihydropirydynowym antagonistą wapnia. Oba leki cechują korzystne wyniki dużych prób klinicznych z ich udziałem, zarówno w nadciśnieniu niepowikłanym, jak i w przypadku powikłań sercowo-naczyniowych.

W badaniu oceniającym bezpośrednio preparat złożony ramipril–amlodipina wykazano jego wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego ocenianego metodą 24-godzinnego ABPM oraz w po miarach gabinetowych, a także ograniczenie występowania obrzęków kostek typowych dla amlodipiny. Leczenie było bardzo dobrze tolerowane przez 95% pacjentów.

Naturalne wskazanie dla połączenia ramiprilu z amlodipiną to nadciśnienie tętnicze niepowikłane II stopnia niezależnie od ryzyka sercowo-naczyniowego, szczególnie pacjenci z towarzyszącym zespołem metabolicznym i/lub cukrzycą. W nadciśnieniu tętniczym powikłanym chorobą niedokrwienną serca, po przebytym incydencie wieńcowym połączenie ramiprilu z amlodipiną może być z powodzeniem stosowane łącznie z beta-adrenolitykiem, szczególnie w razie konieczności intensyfikacji leczenia hipotensyjnego lub przeciwdławicowego za pomocą 3 leków. Wydaje się, że połączenie ramiprilu z amlodipiną może być ciekawe z punktu widzenia chronoterapii w nadciśnieniu tętniczym z możliwością jego zastosowania w porze wieczornej u pacjentów typu nondipper.

Abstract

Złożone leki hipotensyjne zdobywają coraz większą popularność w terapii nadciśnienia tętniczego ze względu na dodatkowe korzyści, jakie przynoszą w zakresie wytrwałości terapeutycznej i poprawy współpracy pacjenta z lekarzem. W nadciśnieniu tętniczym II stopnia są podstawową opcją terapeutyczną. Ramipril z amlodipiną to nowe połączenia leków hipotensyjnych w preparacie złożonym dostępne na rynku farmaceutycznym w Polsce. W tym wypadku mamy do dyspozycji skojarzenie w jednej kapsułce wszechstronnie przebadanego inhibitora konwertazy angiotensyny z najpopularniejszym dihydropirydynowym antagonistą wapnia. Oba leki cechują korzystne wyniki dużych prób klinicznych z ich udziałem, zarówno w nadciśnieniu niepowikłanym, jak i w przypadku powikłań sercowo-naczyniowych.

W badaniu oceniającym bezpośrednio preparat złożony ramipril–amlodipina wykazano jego wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego ocenianego metodą 24-godzinnego ABPM oraz w po miarach gabinetowych, a także ograniczenie występowania obrzęków kostek typowych dla amlodipiny. Leczenie było bardzo dobrze tolerowane przez 95% pacjentów.

Naturalne wskazanie dla połączenia ramiprilu z amlodipiną to nadciśnienie tętnicze niepowikłane II stopnia niezależnie od ryzyka sercowo-naczyniowego, szczególnie pacjenci z towarzyszącym zespołem metabolicznym i/lub cukrzycą. W nadciśnieniu tętniczym powikłanym chorobą niedokrwienną serca, po przebytym incydencie wieńcowym połączenie ramiprilu z amlodipiną może być z powodzeniem stosowane łącznie z beta-adrenolitykiem, szczególnie w razie konieczności intensyfikacji leczenia hipotensyjnego lub przeciwdławicowego za pomocą 3 leków. Wydaje się, że połączenie ramiprilu z amlodipiną może być ciekawe z punktu widzenia chronoterapii w nadciśnieniu tętniczym z możliwością jego zastosowania w porze wieczornej u pacjentów typu nondipper.

Get Citation

Keywords

ramipril; amlodipina; lek złożony; terapia hipotensyjna

About this article
Title

Ramipril z amlodipiną — nowy lek złożony w terapii hipotensyjnej

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

105-119

Page views

5149

Article views/downloads

3019

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):105-119.

Keywords

ramipril
amlodipina
lek złożony
terapia hipotensyjna

Authors

Krzysztof J. Filipiak
Stefan Grajek
Artur Mamcarz
Krzysztof Narkiewicz
Hanna Szwed
Andrzej Tykarski
Krystyna Widecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl