open access

Vol 16, No 2 (2012)
Original paper
Get Citation

Ocena zależności pomiędzy stężeniem leptyny a wartościami ciśnienia tętniczego i aktywnością układu współczulnego u chorych z zespołem metabolicznym oraz samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Joanna Foremska-Iciek, Danuta Pupek-Musialik
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):93-100.

open access

Vol 16, No 2 (2012)
Prace oryginalne

Abstract

Wstęp Wydzielana przez adipocyty leptyna jest białkiem biorącym udział w regulacji masy ciała, termogenezy oraz licznych procesach metabolicznych, a także wywierającym wpływ na wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy była ocena zależności między stężeniem leptyny a wartościami ciśnienia tętniczego oraz aktywnością układu współczulnego.


Materiał i metody Do badania zakwalifikowano 68 pacjentów, których podzielono na 3 grupy: grupa 1 — z zespołem metabolicznym (n = 31), grupa 2 — z nadciśnieniem tętniczym samoistnym (n = 22), grupa 3 — kontrolna (n = 15). U badanych oznaczono stężenie leptyny na czczo metodą radioimmunoenzymatyczną (RIA) oraz dokonano pomiarów: ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz częstości pracy serca (HR) jako miary aktywności układu współczulnego. Ponadto wykonano podstawową ocenę parametrów antropometrycznych oraz gospodarki lipidowej i węglowodanowej w celu definicji grup.


Wyniki Średnie stężenie leptyny na czczo w trzech grupach wyniosło odpowiednio: 1 — 22,86 ± 10,52 ng/ml, 2 — 16,44 ± 11,02 ng/ml, 3 — 11,18 ± 5,87 ng/ml. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy tymi grupami: 1 v. 2 i 3 oraz 2 v. 3. Kobiety z wszystkich grup badanych charakteryzowały się istotnie wyższymi stężeniami leptyny w porównaniu z mężczyznami. Średnie SBP i DBP u osób z zespołem metabolicznym wyniosło 164,7 ± 2,0 mm Hg i 91,3 ± 7,8 mm Hg, u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym — 158,1 ± 2,4 mm Hg i 89,3 ± 6,7 mm Hg, w grupie kontrolnej — 130,6 ± 2,8 mm Hg i 76,1 ± 5,6 mm Hg. Stwierdzono istotne różnice między grupami — dotyczyły grupy 1 v. 3 oraz 2 v. 3. Średnia HR w trzech grupach wyniosła odpowiednio: 1 — 78,7 ± 10,3 uderzeń/min, 2 — 80,9 ± 11,0 uderzeń/ min (n = 22), 3 — 71,2 ± 5,6 uderzeń/min. Stwierdzono znaczące różnice między grupami: 1 v. 3 oraz 2 v. 3. Zarówno w grupie chorych z zespołem metabolicznym, jak i u pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym stwierdzono istotne zależności między stężeniem leptyny a średnimi wartościami SBP i HR.


Wnioski
1. Chorzy z zespołem metabolicznym charakteryzują się najwyższymi stężeniami leptyny w surowicy krwi.
2. Zarówno w populacji szczupłych osób z nadciśnieniem, jak i chorych z zespołem metabolicznym wykazane korelacje między stężeniami leptyny a SBP i HR mogą świadczyć o istotnej roli tego białka w rozwoju nadciśnienia tętniczego samoistnego w mechanizmie zwiększonej aktywności układu współczulnego.

Abstract

Wstęp Wydzielana przez adipocyty leptyna jest białkiem biorącym udział w regulacji masy ciała, termogenezy oraz licznych procesach metabolicznych, a także wywierającym wpływ na wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy była ocena zależności między stężeniem leptyny a wartościami ciśnienia tętniczego oraz aktywnością układu współczulnego.


Materiał i metody Do badania zakwalifikowano 68 pacjentów, których podzielono na 3 grupy: grupa 1 — z zespołem metabolicznym (n = 31), grupa 2 — z nadciśnieniem tętniczym samoistnym (n = 22), grupa 3 — kontrolna (n = 15). U badanych oznaczono stężenie leptyny na czczo metodą radioimmunoenzymatyczną (RIA) oraz dokonano pomiarów: ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz częstości pracy serca (HR) jako miary aktywności układu współczulnego. Ponadto wykonano podstawową ocenę parametrów antropometrycznych oraz gospodarki lipidowej i węglowodanowej w celu definicji grup.


Wyniki Średnie stężenie leptyny na czczo w trzech grupach wyniosło odpowiednio: 1 — 22,86 ± 10,52 ng/ml, 2 — 16,44 ± 11,02 ng/ml, 3 — 11,18 ± 5,87 ng/ml. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy tymi grupami: 1 v. 2 i 3 oraz 2 v. 3. Kobiety z wszystkich grup badanych charakteryzowały się istotnie wyższymi stężeniami leptyny w porównaniu z mężczyznami. Średnie SBP i DBP u osób z zespołem metabolicznym wyniosło 164,7 ± 2,0 mm Hg i 91,3 ± 7,8 mm Hg, u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym — 158,1 ± 2,4 mm Hg i 89,3 ± 6,7 mm Hg, w grupie kontrolnej — 130,6 ± 2,8 mm Hg i 76,1 ± 5,6 mm Hg. Stwierdzono istotne różnice między grupami — dotyczyły grupy 1 v. 3 oraz 2 v. 3. Średnia HR w trzech grupach wyniosła odpowiednio: 1 — 78,7 ± 10,3 uderzeń/min, 2 — 80,9 ± 11,0 uderzeń/ min (n = 22), 3 — 71,2 ± 5,6 uderzeń/min. Stwierdzono znaczące różnice między grupami: 1 v. 3 oraz 2 v. 3. Zarówno w grupie chorych z zespołem metabolicznym, jak i u pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym stwierdzono istotne zależności między stężeniem leptyny a średnimi wartościami SBP i HR.


Wnioski
1. Chorzy z zespołem metabolicznym charakteryzują się najwyższymi stężeniami leptyny w surowicy krwi.
2. Zarówno w populacji szczupłych osób z nadciśnieniem, jak i chorych z zespołem metabolicznym wykazane korelacje między stężeniami leptyny a SBP i HR mogą świadczyć o istotnej roli tego białka w rozwoju nadciśnienia tętniczego samoistnego w mechanizmie zwiększonej aktywności układu współczulnego.

Get Citation

Keywords

leptyna; układ współczulny; zespół metaboliczny; nadciśnienie tętnicze samoistne

About this article
Title

Ocena zależności pomiędzy stężeniem leptyny a wartościami ciśnienia tętniczego i aktywnością układu współczulnego u chorych z zespołem metabolicznym oraz samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 2 (2012)

Article type

Original paper

Pages

93-100

Page views

635

Article views/downloads

682

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):93-100.

Keywords

leptyna
układ współczulny
zespół metaboliczny
nadciśnienie tętnicze samoistne

Authors

Joanna Foremska-Iciek
Danuta Pupek-Musialik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl