open access

Vol 16, No 2 (2012)
Editorial
Get Citation

Rola zjawiska programowania płodowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych

Ewa Gacka, Andrzej Więcek
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):63-74.

open access

Vol 16, No 2 (2012)
Artykuły redakcyjne

Abstract

Choroby cywilizacyjne, do których zaliczamy otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze), przewlekłą chorobę nerek, cukrzycę typu drugiego i osteoporozę stanowią przyczynę około 80% wszystkich zgonów. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach pozwalają sądzić, że na rozwój tych chorób, oprócz zmiany stylu życia ludzi spowodowanej rozwojem cywilizacji, wpływ mają niekorzystne czynniki zakłócające rozwój osobniczy już w życiu płodowym. Zmiany fenotypowe u płodu warunkowane przez niekorzystny wpływ środowiska, a ułatwiające w późniejszych latach rozwój chorób z grupy zespołu metabolicznego, wywołane są przez mechanizmy epigenetyczne polegające na regulacji stopnia spiralizacji chromatyny i dostępności poszczególnych genów dla procesu transkrypcji. Zarówno badania populacyjne, jak i prace doświadczalne na zwierzętach prowadzą do wniosku, że mała urodzeniowa masa ciała wywołana przez niekorzystne czynniki środowiskowe działające na płód jest predyktorem rozwoju większości chorób cywilizacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań nad procesami prowadzącymi do zmian fenotypowych płodu ułatwiających w latach późniejszych rozwój nadciśnienia tętniczego, przewlekłej choroby nerek, miażdżycy naczyń, cukrzycy typu drugiego i osteoporozy.

Abstract

Choroby cywilizacyjne, do których zaliczamy otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze), przewlekłą chorobę nerek, cukrzycę typu drugiego i osteoporozę stanowią przyczynę około 80% wszystkich zgonów. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach pozwalają sądzić, że na rozwój tych chorób, oprócz zmiany stylu życia ludzi spowodowanej rozwojem cywilizacji, wpływ mają niekorzystne czynniki zakłócające rozwój osobniczy już w życiu płodowym. Zmiany fenotypowe u płodu warunkowane przez niekorzystny wpływ środowiska, a ułatwiające w późniejszych latach rozwój chorób z grupy zespołu metabolicznego, wywołane są przez mechanizmy epigenetyczne polegające na regulacji stopnia spiralizacji chromatyny i dostępności poszczególnych genów dla procesu transkrypcji. Zarówno badania populacyjne, jak i prace doświadczalne na zwierzętach prowadzą do wniosku, że mała urodzeniowa masa ciała wywołana przez niekorzystne czynniki środowiskowe działające na płód jest predyktorem rozwoju większości chorób cywilizacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań nad procesami prowadzącymi do zmian fenotypowych płodu ułatwiających w latach późniejszych rozwój nadciśnienia tętniczego, przewlekłej choroby nerek, miażdżycy naczyń, cukrzycy typu drugiego i osteoporozy.
Get Citation

Keywords

programowanie płodowe; choroby cywilizacyjne; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; osteoporoza

About this article
Title

Rola zjawiska programowania płodowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 2 (2012)

Article type

Editorial

Pages

63-74

Page views

1842

Article views/downloads

2063

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):63-74.

Keywords

programowanie płodowe
choroby cywilizacyjne
nadciśnienie tętnicze
cukrzyca
osteoporoza

Authors

Ewa Gacka
Andrzej Więcek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl