dostęp otwarty

Tom 15, Nr 2 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-05-26
Pobierz cytowanie

Wymiary tętniczek i żyłek siatkówki u chorych na nadciśnienie tętnicze

Aleksander Goch, Krzysztof Kasprzak, Jan Henryk Goch, Jan Kucharczuk
Nadciśnienie tętnicze 2011;15(2):83-92.

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 2 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-05-26

Streszczenie

Wstęp Zwężenie małych tętnic i tętniczek oraz wzrost oporu obwodowego są cechami nadciśnienia tętniczego. Celem podjętych badań była ocena porównawcza szerokości tętniczek i żyłek siatkówki u chorych na nadciśnienie tętnicze i osób klinicznie zdrowych oraz analiza zależności między szerokością naczyń siatkówki a wybranymi parametrami hemodynamicznymi.
Materiał i metody Badania przeprowadzono u 98 osób podzielonych na dwie grupy: grupa I — 49 osób z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym w wieku 57,3 ± 10,3 roku, grupa II — 49 osób klinicznie zdrowych w wieku 51,8 ± 8,6 roku. Czas trwania nadciśnienia (grupa I) wynosił 5,1 ± 2,1 roku. Chorzy otrzymywali w leczeniu inhibitory konwertazy angiotensyny i antagonistów wapnia. Metody badań obejmowały badania kliniczne z tradycyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego, badania laboratoryjne oraz badanie okulistyczne z oceną dna oka przy wykorzystaniu aparatu do analizy siatkówki Topcon TRC-NWtSF z systemem cyfrowej archiwizacji i obróbki obrazu Imaginet 2000. Średnie wartości były obliczane z 4 pomiarów tętniczek i żyłek prawego i lewego oka.
Wyniki Szerokość tętniczek siatkówki u chorych na nadciśnienie tętnicze była statystycznie istotnie mniejsza niż w grupie kontrolnej (86,77 ± 8,55 v. 92,29 ± 12,83 μm; p = 0,0221), zaś szerokość żyłek nie różniła się między badanymi grupami. Stosunek szerokości tętniczek do żyłek siatkówki był wysoce statystycznie mniejszy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (0,72 ± 0,09 v. 0,78 ± 0,8; p = 0,000). W analizie korelacji wielokrotnej uwzględniającej wiek i inne wybrane czynniki ryzyka sercowo- naczyniowego (płeć, BMI, stężenie w surowicy glukozy, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów, białka C-reaktywnego oraz wielkość filtracji kłębuszkowej) w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze stwierdzono statystycznie znamienną ujemną korelację między wartościami SBP, DBP, MAP i PP a szerokością tętniczek siatkówki i stosunkiem szerokości tętniczek do żyłek siatkówki, zaś dodatnią korelację z szerokością żyłek siatkówki. Na szerokość naczyń siatkówki spośród czynników ryzyka sercowo-naczyniowego istotny wpływ miał jedynie wiek.
Wnioski U chorych na nadciśnienie tętnicze w porównaniu z osobami klinicznie zdrowymi stwierdza się: 1) zmniejszenie szerokości tętniczek i stosunku tętniczek do żyłek siatkówki, 2) ujemną korelację między wartościami SBP, DBP, MAP i PP a szerokością tętniczek siatkówki i stosunkiem tętniczek do żyłek siatkówki, zaś dodatnią korelację między parametrami ciśnieniowymi a szerokością żyłek siatkówki. Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 2, strony 83–92

Streszczenie

Wstęp Zwężenie małych tętnic i tętniczek oraz wzrost oporu obwodowego są cechami nadciśnienia tętniczego. Celem podjętych badań była ocena porównawcza szerokości tętniczek i żyłek siatkówki u chorych na nadciśnienie tętnicze i osób klinicznie zdrowych oraz analiza zależności między szerokością naczyń siatkówki a wybranymi parametrami hemodynamicznymi.
Materiał i metody Badania przeprowadzono u 98 osób podzielonych na dwie grupy: grupa I — 49 osób z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym w wieku 57,3 ± 10,3 roku, grupa II — 49 osób klinicznie zdrowych w wieku 51,8 ± 8,6 roku. Czas trwania nadciśnienia (grupa I) wynosił 5,1 ± 2,1 roku. Chorzy otrzymywali w leczeniu inhibitory konwertazy angiotensyny i antagonistów wapnia. Metody badań obejmowały badania kliniczne z tradycyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego, badania laboratoryjne oraz badanie okulistyczne z oceną dna oka przy wykorzystaniu aparatu do analizy siatkówki Topcon TRC-NWtSF z systemem cyfrowej archiwizacji i obróbki obrazu Imaginet 2000. Średnie wartości były obliczane z 4 pomiarów tętniczek i żyłek prawego i lewego oka.
Wyniki Szerokość tętniczek siatkówki u chorych na nadciśnienie tętnicze była statystycznie istotnie mniejsza niż w grupie kontrolnej (86,77 ± 8,55 v. 92,29 ± 12,83 μm; p = 0,0221), zaś szerokość żyłek nie różniła się między badanymi grupami. Stosunek szerokości tętniczek do żyłek siatkówki był wysoce statystycznie mniejszy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (0,72 ± 0,09 v. 0,78 ± 0,8; p = 0,000). W analizie korelacji wielokrotnej uwzględniającej wiek i inne wybrane czynniki ryzyka sercowo- naczyniowego (płeć, BMI, stężenie w surowicy glukozy, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów, białka C-reaktywnego oraz wielkość filtracji kłębuszkowej) w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze stwierdzono statystycznie znamienną ujemną korelację między wartościami SBP, DBP, MAP i PP a szerokością tętniczek siatkówki i stosunkiem szerokości tętniczek do żyłek siatkówki, zaś dodatnią korelację z szerokością żyłek siatkówki. Na szerokość naczyń siatkówki spośród czynników ryzyka sercowo-naczyniowego istotny wpływ miał jedynie wiek.
Wnioski U chorych na nadciśnienie tętnicze w porównaniu z osobami klinicznie zdrowymi stwierdza się: 1) zmniejszenie szerokości tętniczek i stosunku tętniczek do żyłek siatkówki, 2) ujemną korelację między wartościami SBP, DBP, MAP i PP a szerokością tętniczek siatkówki i stosunkiem tętniczek do żyłek siatkówki, zaś dodatnią korelację między parametrami ciśnieniowymi a szerokością żyłek siatkówki. Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 2, strony 83–92
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

naczynia siatkówki; nadciśnienie; czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Informacje o artykule
Tytuł

Wymiary tętniczek i żyłek siatkówki u chorych na nadciśnienie tętnicze

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 15, Nr 2 (2011)

Strony

83-92

Data publikacji on-line

2011-05-26

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2011;15(2):83-92.

Słowa kluczowe

naczynia siatkówki
nadciśnienie
czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Autorzy

Aleksander Goch
Krzysztof Kasprzak
Jan Henryk Goch
Jan Kucharczuk

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl