dostęp otwarty

Tom 15, Nr 3 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-09-01
Pobierz cytowanie

Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych dializowanych

Edyta Zbroch, Dominika Maciorkowska, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec
Nadciśnienie tętnicze 2011;15(3):169-176.

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 3 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-09-01

Streszczenie

Wstęp Przewlekła choroba nerek charakteryzuje się niemal 18-krotnie zwiększonym ryzykiem sercowo- -naczyniowym. Nadciśnienie tętnicze powszechnie występuje u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, a kontrola ciśnienia tętniczego jest tu często niezadowalająca. Patogeneza nadciśnienia tętniczego w tej populacji ma charakter wieloczynnikowy, dlatego prawidłowa kontrola ciśnienia w tej grupie chorych wymaga wielokierunkowego, często bardzo intensywnego leczenia i stanowi wyzwanie dla nefrologów i hipertensjologów. Celem pracy była ocena kontroli ciśnienia tętniczego wśród chorych leczonych hemodializą (grupa HD) i dializą otrzewnową (grupa CADO).
Materiał i metody Do retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej włączono 168 pacjentów (średnia wieku 62 lata): 104 leczonych hemodializą i 64 dializą otrzewnową. Podczas wizyt od chorych zebrano wywiad, mierzono ciśnienie tętnicze — u chorych z grupy HD przed i po trzech kolejnych zabiegach HD, u chorych z grupy CADO 2-krotnie podczas trzech kolejnych wizyt, oceniano masę ciała, diurezę resztkową i obecność obrzęków obwodowych oraz wykonano badania laboratoryjne i echokardiografię serca. Przeanalizowano stosowane leczenie hipotensyjne oraz związek pomiędzy liczbą przyjmowanych leków, obecnością przewodnienia i diurezą resztkową a kontrolą ciśnienia tętniczego.
Wyniki Pacjenci z grupy HD byli istotnie statystycznie starsi w porównaniu z grupą pacjentów CADO (Me = 64 v. Me = 57,5 lat, p < 0,05) oraz byli leczeni dializami istotnie statystycznie dłużej (Me = 33,6 v. Me = 27,5 mies., p < 0,05). Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic częstości występowania średnich wartości ciśnienia tętniczego powyżej ≥ 140/90 mm Hg. Ciśnienie rozkurczowe było istotnie statystycznie niższe w grupie HD (74,49 ± 12,57 v. 83,78 ± 12,15 mm Hg, p < 0,05). U pacjentów z grupy HD rzadziej występowała diureza resztkowa (44% v. 62%, p < 0,05). Mediana diurezy wynosiła w grupie HD 50 ml, a w grupie CADO — 350 ml, p < 0,05. W grupie CADO istotnie częściej występowały obrzęki wśród pacjentów ze źle kontrolowanym ciśnieniem tętniczym (> 140/90 mm Hg) (72,2% v. 35,7%, p < 0,05). Przyrost masy ciała pomiędzy dializami u chorych z grupy HD wynosił średnio 2 ± 2,1 kg. Pacjenci HD mieli wyższe średnie stężenie potasu (5,11 ± 0,91 v. 4,72 ± 0,64 mmol/l, p < 0,05). W grupie HD stosowano średnio 2 leki hipotensyjne, a w grupie CADO — 3, p < 0,05. W całej badanej populacji najczęściej stosowanym lekiem był β-adrenolityk. Pacjenci z grupy CADO istotnie częściej otrzymywali inhibitory konwertazy angiotensyny oraz leki blokujące receptor AT1 (ARB, angiotensin receptor blocker) w porównaniu z pacjentami HD (p < 0,05). Nie obserwowano istotnych różnic w obrazie echokardiograficznym serca.
Wnioski Wykazano lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego i stanu nawodnienia w populacji HD oraz potwierdzono istotny wpływ przewodnienia, a także czasu dializoterapii na ciśnienie tętnicze, szczególnie w grupie CADO. Należałoby wprowadzić bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące spożycia sodu oraz lepszą kontrolę wolemii wśród badanych chorych dializowanych otrzewnowo. Ponadto, należałoby rozszerzyć stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, zwłaszcza wśród pacjentów ze szczególnie wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 3, strony 169–176.

Streszczenie

Wstęp Przewlekła choroba nerek charakteryzuje się niemal 18-krotnie zwiększonym ryzykiem sercowo- -naczyniowym. Nadciśnienie tętnicze powszechnie występuje u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, a kontrola ciśnienia tętniczego jest tu często niezadowalająca. Patogeneza nadciśnienia tętniczego w tej populacji ma charakter wieloczynnikowy, dlatego prawidłowa kontrola ciśnienia w tej grupie chorych wymaga wielokierunkowego, często bardzo intensywnego leczenia i stanowi wyzwanie dla nefrologów i hipertensjologów. Celem pracy była ocena kontroli ciśnienia tętniczego wśród chorych leczonych hemodializą (grupa HD) i dializą otrzewnową (grupa CADO).
Materiał i metody Do retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej włączono 168 pacjentów (średnia wieku 62 lata): 104 leczonych hemodializą i 64 dializą otrzewnową. Podczas wizyt od chorych zebrano wywiad, mierzono ciśnienie tętnicze — u chorych z grupy HD przed i po trzech kolejnych zabiegach HD, u chorych z grupy CADO 2-krotnie podczas trzech kolejnych wizyt, oceniano masę ciała, diurezę resztkową i obecność obrzęków obwodowych oraz wykonano badania laboratoryjne i echokardiografię serca. Przeanalizowano stosowane leczenie hipotensyjne oraz związek pomiędzy liczbą przyjmowanych leków, obecnością przewodnienia i diurezą resztkową a kontrolą ciśnienia tętniczego.
Wyniki Pacjenci z grupy HD byli istotnie statystycznie starsi w porównaniu z grupą pacjentów CADO (Me = 64 v. Me = 57,5 lat, p < 0,05) oraz byli leczeni dializami istotnie statystycznie dłużej (Me = 33,6 v. Me = 27,5 mies., p < 0,05). Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic częstości występowania średnich wartości ciśnienia tętniczego powyżej ≥ 140/90 mm Hg. Ciśnienie rozkurczowe było istotnie statystycznie niższe w grupie HD (74,49 ± 12,57 v. 83,78 ± 12,15 mm Hg, p < 0,05). U pacjentów z grupy HD rzadziej występowała diureza resztkowa (44% v. 62%, p < 0,05). Mediana diurezy wynosiła w grupie HD 50 ml, a w grupie CADO — 350 ml, p < 0,05. W grupie CADO istotnie częściej występowały obrzęki wśród pacjentów ze źle kontrolowanym ciśnieniem tętniczym (> 140/90 mm Hg) (72,2% v. 35,7%, p < 0,05). Przyrost masy ciała pomiędzy dializami u chorych z grupy HD wynosił średnio 2 ± 2,1 kg. Pacjenci HD mieli wyższe średnie stężenie potasu (5,11 ± 0,91 v. 4,72 ± 0,64 mmol/l, p < 0,05). W grupie HD stosowano średnio 2 leki hipotensyjne, a w grupie CADO — 3, p < 0,05. W całej badanej populacji najczęściej stosowanym lekiem był β-adrenolityk. Pacjenci z grupy CADO istotnie częściej otrzymywali inhibitory konwertazy angiotensyny oraz leki blokujące receptor AT1 (ARB, angiotensin receptor blocker) w porównaniu z pacjentami HD (p < 0,05). Nie obserwowano istotnych różnic w obrazie echokardiograficznym serca.
Wnioski Wykazano lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego i stanu nawodnienia w populacji HD oraz potwierdzono istotny wpływ przewodnienia, a także czasu dializoterapii na ciśnienie tętnicze, szczególnie w grupie CADO. Należałoby wprowadzić bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące spożycia sodu oraz lepszą kontrolę wolemii wśród badanych chorych dializowanych otrzewnowo. Ponadto, należałoby rozszerzyć stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, zwłaszcza wśród pacjentów ze szczególnie wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 3, strony 169–176.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

przewlekła choroba nerek; nadciśnienie tętnicze; hemodializoterapia; dializa otrzewnowa

Informacje o artykule
Tytuł

Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych dializowanych

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 15, Nr 3 (2011)

Strony

169-176

Data publikacji on-line

2011-09-01

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2011;15(3):169-176.

Słowa kluczowe

przewlekła choroba nerek
nadciśnienie tętnicze
hemodializoterapia
dializa otrzewnowa

Autorzy

Edyta Zbroch
Dominika Maciorkowska
Jolanta Małyszko
Michał Myśliwiec

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl