dostęp otwarty

Tom 15, Nr 4 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-10-05
Pobierz cytowanie

Zależność zaburzeń metabolicznych oraz dobowego rytmu ciśnienia od porannego stężenia kortyzolu w surowicy u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Anna Brzeska, Joanna Porzezińska-Furtak, Joanna Ziemak, Anna Hajduk, Tomasz Miazgowski, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2011;15(4):236-241.

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 4 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-10-05

Streszczenie

Wstęp Celem pracy była ocena wpływu porannego stężenia kortyzolu w surowicy na zaburzenia metaboliczne oraz na 24-godzinny profil ciśnienia tętniczego mierzony metodą ABPM u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym non-dippers i dippers.
Materiał i metody W badaniu wzięło udział 96 osób (47 kobiet i 49 mężczyzn) z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich chorych wyznaczono wzrost, masę ciała i obwód pasa (talia) oraz obliczono BMI. U wszystkich pacjentów wykonano całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego metodą ABPM aparatem firmy Spacelabs 90207, przeprowadzając pomiary co 20 minut między godziną 6:00 a 22:00 oraz co 30 minut między godziną 22:00 a 6:00. Obliczano średnie dobowe (24hMAP), dzienne (dMAP), nocne (nMAP) ciśnienie tętnicze ze wszystkich pomiarów w ciągu doby oraz nocny spadek średniego ciśnienia dziennego. Określano cechę dippers, gdy spadek nocny średniego ciśnienia dziennego wynosił co najmniej 10%, natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%, zgodnie z przyjętymi kryteriami. U chorych będących na czczo pobierano próbki krwi, w których oznaczono stężenie kortyzolu, glukozy, kwasu moczowego, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, triglicerydów. Ponadto u wszystkich chorych wykonano ponowne oznaczenia stężenia kortyzolu w surowicy po podaniu 1 mg deksametazonu oraz wykonano oznaczenie glukozy w teście obciążenia 75 g glukozy (OGTT).
Wyniki Wśród 96 badanych cechę non-dippers stwierdzono u 47 osób (24 kobiet, 23 mężczyzn, w wieku 45,9 ± 14,5 roku) a cechę dippers u 49 osób (23 kobiet, 26 mężczyzn w wieku 44 ± 13,6 roku). Badane grupy nie różniły się BMI, parametrami biochemicznymi, średnimi wartościami ciśnienia w ABPM. W grupie non-dippers stwierdzono znamiennie (p < 0,05) więszy obwód talii (99,8 ± 10,8 v 92,8 ± 11,9), wyższe stężenie glukozy w OGTT (139 ± 67,3 v. 129,8 ± 32,6) i wyższe stężenie kortyzolu w surowicy w porównaniu z dippers (20,1 ± 6,8 v.18,3 ± 5,7). Ponadto w grupie non-dippers wykazano statystycznie istotną, dodatnią korelację między stężeniem kortyzolu a wartością wskaźnika BMI (r = 0,6; p < 0,005, obwodem pasa (r = 0,54; p < 0,005, stężeniem glukozy na czczo (r = 0,39; p < 0,05) i w OGTT (r = 0,65; p < 0,005), a także ujemną, znamienną korelację pomiędzy stężeniem kortyzolu a cholesterolu frakcji HDL (r = –0,38; p < 0,05). Ponadto w tej grupie chorych stwierdzono statystycznie istotną, dodatnią korelację między stężeniem kortyzolu a parametrami ABPM. Podobnych zależności nie wykazano w grupie dippers.
Wnioski Podwyższone poranne stężenie kortyzolu w surowicy odpowiada za zaburzenia metaboliczne, nieprawidłowy profil ciśnienia tętniczego oraz brak jego spadku nocnego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 4, strony 236–241.

Streszczenie

Wstęp Celem pracy była ocena wpływu porannego stężenia kortyzolu w surowicy na zaburzenia metaboliczne oraz na 24-godzinny profil ciśnienia tętniczego mierzony metodą ABPM u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym non-dippers i dippers.
Materiał i metody W badaniu wzięło udział 96 osób (47 kobiet i 49 mężczyzn) z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich chorych wyznaczono wzrost, masę ciała i obwód pasa (talia) oraz obliczono BMI. U wszystkich pacjentów wykonano całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego metodą ABPM aparatem firmy Spacelabs 90207, przeprowadzając pomiary co 20 minut między godziną 6:00 a 22:00 oraz co 30 minut między godziną 22:00 a 6:00. Obliczano średnie dobowe (24hMAP), dzienne (dMAP), nocne (nMAP) ciśnienie tętnicze ze wszystkich pomiarów w ciągu doby oraz nocny spadek średniego ciśnienia dziennego. Określano cechę dippers, gdy spadek nocny średniego ciśnienia dziennego wynosił co najmniej 10%, natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%, zgodnie z przyjętymi kryteriami. U chorych będących na czczo pobierano próbki krwi, w których oznaczono stężenie kortyzolu, glukozy, kwasu moczowego, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, triglicerydów. Ponadto u wszystkich chorych wykonano ponowne oznaczenia stężenia kortyzolu w surowicy po podaniu 1 mg deksametazonu oraz wykonano oznaczenie glukozy w teście obciążenia 75 g glukozy (OGTT).
Wyniki Wśród 96 badanych cechę non-dippers stwierdzono u 47 osób (24 kobiet, 23 mężczyzn, w wieku 45,9 ± 14,5 roku) a cechę dippers u 49 osób (23 kobiet, 26 mężczyzn w wieku 44 ± 13,6 roku). Badane grupy nie różniły się BMI, parametrami biochemicznymi, średnimi wartościami ciśnienia w ABPM. W grupie non-dippers stwierdzono znamiennie (p < 0,05) więszy obwód talii (99,8 ± 10,8 v 92,8 ± 11,9), wyższe stężenie glukozy w OGTT (139 ± 67,3 v. 129,8 ± 32,6) i wyższe stężenie kortyzolu w surowicy w porównaniu z dippers (20,1 ± 6,8 v.18,3 ± 5,7). Ponadto w grupie non-dippers wykazano statystycznie istotną, dodatnią korelację między stężeniem kortyzolu a wartością wskaźnika BMI (r = 0,6; p < 0,005, obwodem pasa (r = 0,54; p < 0,005, stężeniem glukozy na czczo (r = 0,39; p < 0,05) i w OGTT (r = 0,65; p < 0,005), a także ujemną, znamienną korelację pomiędzy stężeniem kortyzolu a cholesterolu frakcji HDL (r = –0,38; p < 0,05). Ponadto w tej grupie chorych stwierdzono statystycznie istotną, dodatnią korelację między stężeniem kortyzolu a parametrami ABPM. Podobnych zależności nie wykazano w grupie dippers.
Wnioski Podwyższone poranne stężenie kortyzolu w surowicy odpowiada za zaburzenia metaboliczne, nieprawidłowy profil ciśnienia tętniczego oraz brak jego spadku nocnego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 4, strony 236–241.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; kortyzol; zaburzenia metaboliczne; profil ciśnienia

Informacje o artykule
Tytuł

Zależność zaburzeń metabolicznych oraz dobowego rytmu ciśnienia od porannego stężenia kortyzolu w surowicy u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 15, Nr 4 (2011)

Strony

236-241

Data publikacji on-line

2011-10-05

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2011;15(4):236-241.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
kortyzol
zaburzenia metaboliczne
profil ciśnienia

Autorzy

Anna Brzeska
Joanna Porzezińska-Furtak
Joanna Ziemak
Anna Hajduk
Tomasz Miazgowski
Krystyna Widecka

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl