dostęp otwarty

Tom 15, Nr 5 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-12-13
Pobierz cytowanie

Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki

Edyta Zbroch, Irena Głowińska, Dominika Maciorkowska, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec
Nadciśnienie tętnicze 2011;15(5):283-289.

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 5 (2011)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2011-12-13

Streszczenie

Wstęp Nadciśnienie tętnicze występuje u około 70– –90% pacjentów po transplantacji nerki (Tx) i należy do głównych nieimmunologicznych czynników bezpośrednio wpływających na przeżycie zarówno graftu, jak i pacjenta. Na rozwój nadciśnienia tętniczego w tej populacji wpływają czynniki zależne od nerki przeszczepionej, od nerek własnych oraz od rodzaju stosowanej immunosupresji. W wyborze konkretnych leków hipotensyjnych u chorych po Tx nerki należy brać pod uwagę zarówno wpływ leku na funkcję graftu, jak i możliwość interakcji z lekami immunosupresyjnymi. Celem pracy było oszacowanie kontroli ciśnienia tętniczego wśród chorych po przeszczepieniu nerki będących pod opieką Poradni Transplantacji Nerek w Białymstoku.
Materiał i metody Do retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej włączono 190 pacjentów — 54% mężczyzn, 46% kobiet (śr. wieku 50 lat). Podczas wizyt od chorych zebrano wywiad, ciśnienie tętnicze mierzono dwukrotnie podczas 3 kolejnych wizyt, następnie wyliczano średnią arytmetyczną z dokonanych pomiarów, wykonano badania laboratoryjne, w tym pomiar stężenia cyklosporyny we krwi. Przeanalizowano stosowane leczenie hipotensyjne i immunosupresyjne oraz związek pomiędzy rodzajem i liczbą przyjmowanych leków a kontrolą ciśnienia tętniczego.
Wyniki U 78% spośród badanych (n = 149) stwierdzono w wywiadzie występowanie nadciśnienia tętniczego. Średnie ciśnienie tętnicze w całej badanej grupie chorych wynosiło 129,76 ± 12,76/79,3 ± ± 8,7 mm Hg. Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od wartości ciśnienia: grupa I (62 osoby, 33%) — pacjenci, u których średnie wartości ciśnienia tętniczego były co najmniej 140/90 mm Hg, grupa II (128 osób) — pacjenci, u których ciśnienie tętnicze było niższe niż 140/90 mm Hg. W grupie I czas, jaki upłynął od przeszczepienia nerki, wynosił 33,6 miesiąca, w grupie II — 75,4 miesiąca (p < 0,05). U pacjentów z grupy I mediana wartości przesączania kłębuszkowego (GFR), wyliczonego ze wzoru modification of diet in renal disease (MDRD), wynosiła odpowiednio w porównaniu z pacjentami z grupy II 67,7 v. 57,6 ml/min/1,72 m² (p < 0,05). Stężenie cyklosporyny we krwi było istotnie wyższe w grupie z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym (132 v. 114,2 ng/ml; p = 0,0029). Najczęściej stosowanym lekiem hipotensyjnym w całej badanej populacji był β-adrenolityk (u 38,5%, n = 64), następnie antagonista wapnia (28,7%, n = 48) i inhibitor konwertazy angiotensyny (24,5%, n = 41). Diuretyk istotnie częściej przyjmowali pacjenci z nieprawidłową kontrolą ciśnienia tętniczego (9%, n = 4 v. 0,9%, n = 1; p = 0,011). Mediana przyjmowanych przez jednego pacjenta leków, w całej badanej populacji wynosiła 1; 55 pacjentów (29%) nie przyjmowało leków hipotensyjnych, a jeden pacjent przyjmował leki z 4 grup. Analiza ciśnienia tętniczego w zależności od płci wykazała istotnie statystycznie wyższe wartości ciśnienia tętniczego (133,45 ± 10,57/81,21 ± 7,19 v. 125,46 ± 14,25/ /76,98 ± 9,8 mm Hg) w grupie badanych mężczyzn (p < 0,05). Wykazano także istotną ujemną korelację pomiędzy GFR a czasem po transplantacji nerki (–0,2639, p = 0,0001).
Wnioski Nadciśnienie tętnicze powszechnie występuje wśród pacjentów po przeszczepieniu nerki. Ponad 1/3 badanej populacji, szczególnie z krótszym okresem po zabiegu Tx nerki, wykazuje nieprawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego, ocenioną na podstawie pomiarów gabinetowych. Wydaje się zasadne przeprowadzenie oceny ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnej kontroli ciśnienia tętniczego (ABPM), w celu wykrycia przypadków nadciśnienia maskowanego oraz ukrytej nieprawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego. Zwraca uwagę zbyt mała liczba stosowanych leków hipotensyjnych w badanej populacji chorych po Tx nerki, szczególnie blokujących układ renina–angiotensyna–aldosteron (RAA). Należałoby zintensyfikować leczenie hipotensyjne poprzez zastosowanie terapii złożonej, w tym lekiem blokującym układ RAA, co pozwoliłoby na uzyskanie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego w tej populacji chorych, obarczonych szczególnie wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.
Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 5, strony 283–289

Streszczenie

Wstęp Nadciśnienie tętnicze występuje u około 70– –90% pacjentów po transplantacji nerki (Tx) i należy do głównych nieimmunologicznych czynników bezpośrednio wpływających na przeżycie zarówno graftu, jak i pacjenta. Na rozwój nadciśnienia tętniczego w tej populacji wpływają czynniki zależne od nerki przeszczepionej, od nerek własnych oraz od rodzaju stosowanej immunosupresji. W wyborze konkretnych leków hipotensyjnych u chorych po Tx nerki należy brać pod uwagę zarówno wpływ leku na funkcję graftu, jak i możliwość interakcji z lekami immunosupresyjnymi. Celem pracy było oszacowanie kontroli ciśnienia tętniczego wśród chorych po przeszczepieniu nerki będących pod opieką Poradni Transplantacji Nerek w Białymstoku.
Materiał i metody Do retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej włączono 190 pacjentów — 54% mężczyzn, 46% kobiet (śr. wieku 50 lat). Podczas wizyt od chorych zebrano wywiad, ciśnienie tętnicze mierzono dwukrotnie podczas 3 kolejnych wizyt, następnie wyliczano średnią arytmetyczną z dokonanych pomiarów, wykonano badania laboratoryjne, w tym pomiar stężenia cyklosporyny we krwi. Przeanalizowano stosowane leczenie hipotensyjne i immunosupresyjne oraz związek pomiędzy rodzajem i liczbą przyjmowanych leków a kontrolą ciśnienia tętniczego.
Wyniki U 78% spośród badanych (n = 149) stwierdzono w wywiadzie występowanie nadciśnienia tętniczego. Średnie ciśnienie tętnicze w całej badanej grupie chorych wynosiło 129,76 ± 12,76/79,3 ± ± 8,7 mm Hg. Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od wartości ciśnienia: grupa I (62 osoby, 33%) — pacjenci, u których średnie wartości ciśnienia tętniczego były co najmniej 140/90 mm Hg, grupa II (128 osób) — pacjenci, u których ciśnienie tętnicze było niższe niż 140/90 mm Hg. W grupie I czas, jaki upłynął od przeszczepienia nerki, wynosił 33,6 miesiąca, w grupie II — 75,4 miesiąca (p < 0,05). U pacjentów z grupy I mediana wartości przesączania kłębuszkowego (GFR), wyliczonego ze wzoru modification of diet in renal disease (MDRD), wynosiła odpowiednio w porównaniu z pacjentami z grupy II 67,7 v. 57,6 ml/min/1,72 m² (p < 0,05). Stężenie cyklosporyny we krwi było istotnie wyższe w grupie z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym (132 v. 114,2 ng/ml; p = 0,0029). Najczęściej stosowanym lekiem hipotensyjnym w całej badanej populacji był β-adrenolityk (u 38,5%, n = 64), następnie antagonista wapnia (28,7%, n = 48) i inhibitor konwertazy angiotensyny (24,5%, n = 41). Diuretyk istotnie częściej przyjmowali pacjenci z nieprawidłową kontrolą ciśnienia tętniczego (9%, n = 4 v. 0,9%, n = 1; p = 0,011). Mediana przyjmowanych przez jednego pacjenta leków, w całej badanej populacji wynosiła 1; 55 pacjentów (29%) nie przyjmowało leków hipotensyjnych, a jeden pacjent przyjmował leki z 4 grup. Analiza ciśnienia tętniczego w zależności od płci wykazała istotnie statystycznie wyższe wartości ciśnienia tętniczego (133,45 ± 10,57/81,21 ± 7,19 v. 125,46 ± 14,25/ /76,98 ± 9,8 mm Hg) w grupie badanych mężczyzn (p < 0,05). Wykazano także istotną ujemną korelację pomiędzy GFR a czasem po transplantacji nerki (–0,2639, p = 0,0001).
Wnioski Nadciśnienie tętnicze powszechnie występuje wśród pacjentów po przeszczepieniu nerki. Ponad 1/3 badanej populacji, szczególnie z krótszym okresem po zabiegu Tx nerki, wykazuje nieprawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego, ocenioną na podstawie pomiarów gabinetowych. Wydaje się zasadne przeprowadzenie oceny ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnej kontroli ciśnienia tętniczego (ABPM), w celu wykrycia przypadków nadciśnienia maskowanego oraz ukrytej nieprawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego. Zwraca uwagę zbyt mała liczba stosowanych leków hipotensyjnych w badanej populacji chorych po Tx nerki, szczególnie blokujących układ renina–angiotensyna–aldosteron (RAA). Należałoby zintensyfikować leczenie hipotensyjne poprzez zastosowanie terapii złożonej, w tym lekiem blokującym układ RAA, co pozwoliłoby na uzyskanie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego w tej populacji chorych, obarczonych szczególnie wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.
Nadciśnienie Tętnicze 2011, tom 15, nr 5, strony 283–289
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; przeszczepienie nerki; leczenie immunosupresyjne

Informacje o artykule
Tytuł

Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 15, Nr 5 (2011)

Strony

283-289

Data publikacji on-line

2011-12-13

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2011;15(5):283-289.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
przeszczepienie nerki
leczenie immunosupresyjne

Autorzy

Edyta Zbroch
Irena Głowińska
Dominika Maciorkowska
Jolanta Małyszko
Michał Myśliwiec

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl