open access

Vol 16, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Beta-adrenolityk z antagonistą kanału wapniowego jako nowy lek złożony w terapii hipotensyjnej — stanowisko ekspertów

Danuta Czarnecka, Krzysztof J. Filipiak, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):40-55.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
REVIEV
Published online: 2012-05-21

Abstract

Złożone leki hipotensyjne stanowią istotny element terapii nadciśnienia tętniczego ze względu na dodatkowe korzyści, jakie przynoszą w zakresie wytrwałości terapeutycznej i stopnia współpracy pacjenta z lekarzem. W nadciśnieniu tętniczym 2 stopnia są podstawową opcją terapeutyczną. Dostępne dotychczas w Polsce preparaty złożone zawierały lek blokujący układ renina–angiotensyna. Bisoprolol z amlodipiną stanowi nowy typ połączenia leków hipotensyjnych w preparacie złożonym. W tym wypadku mamy do dyspozycji skojarzenie w jednej tabletce nowoczesnego beta-adrenolityku kardioselektywnego z najpopularniejszym dihydropirydynowym antagonistą wapnia. Oba leki cechuje długi okres działania i korzystne wyniki dużych prób klinicznych z ich udziałem. Ponadto leki te wykazują odmienne mechanizmy działania hipotensyjnego, co zapewnia skuteczność hipotensyjną niezależnie od wieku pacjenta i jego aktywności reninowej osocza. Korzystny wpływ amlodipiny na ciśnienie centralne niweluje ewentualną mniejszą efektywność obniżania tego istotnego parametru hemodynamicznego przez bisoprolol. Wynik badania oceniającego bezpośrednio preparat złożony bisoprolol–amlodipina wykazał jego wysoką skuteczność obniżania ciśnienia tętniczego i jednoczesne zwolnienie czynności serca. Leczenie było bardzo dobrze tolerowane przez 90% pacjentów. W polskim rejestrze ankietowym BETAMLO obejmującym ponad 13 000 pacjentów bisoprolol i amlodipina były najczęściej wybieranymi lekami w grupie, odpowiednio b-adrenolityków i antagonistów wapnia, a najpopularniejsze dawka to 5 mg/5 mg. Naturalne wskazanie dla połączenia bisoprololu z amlodipiną to nadciśnienie tętnicze 2 stopnia u pacjentów młodych, którzy nie wymagają blokady układu renina–angiotensyna (RA). Szczególnie dotyczy to kobiet w tej grupie wiekowej, gdzie ze względu na możliwość, a czasem planowanie zajścia w ciążę leki blokujące układ RA są przeciwwskazane. W nadciśnieniu tętniczym powikłanym chorobą niedokrwienną serca, po przebytym incydencie wieńcowym połączenie bisoprololu z amlodipiną może być z powodzeniem stosowane łączenie z inhibitorem konwertazy angiotensyny, szczególnie w razie konieczności intensyfikacji leczenia hipotensyjnego lub przeciwdławicowego za pomocą trzech leków. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem i towarzyszącą cukrzycą.

Abstract

Złożone leki hipotensyjne stanowią istotny element terapii nadciśnienia tętniczego ze względu na dodatkowe korzyści, jakie przynoszą w zakresie wytrwałości terapeutycznej i stopnia współpracy pacjenta z lekarzem. W nadciśnieniu tętniczym 2 stopnia są podstawową opcją terapeutyczną. Dostępne dotychczas w Polsce preparaty złożone zawierały lek blokujący układ renina–angiotensyna. Bisoprolol z amlodipiną stanowi nowy typ połączenia leków hipotensyjnych w preparacie złożonym. W tym wypadku mamy do dyspozycji skojarzenie w jednej tabletce nowoczesnego beta-adrenolityku kardioselektywnego z najpopularniejszym dihydropirydynowym antagonistą wapnia. Oba leki cechuje długi okres działania i korzystne wyniki dużych prób klinicznych z ich udziałem. Ponadto leki te wykazują odmienne mechanizmy działania hipotensyjnego, co zapewnia skuteczność hipotensyjną niezależnie od wieku pacjenta i jego aktywności reninowej osocza. Korzystny wpływ amlodipiny na ciśnienie centralne niweluje ewentualną mniejszą efektywność obniżania tego istotnego parametru hemodynamicznego przez bisoprolol. Wynik badania oceniającego bezpośrednio preparat złożony bisoprolol–amlodipina wykazał jego wysoką skuteczność obniżania ciśnienia tętniczego i jednoczesne zwolnienie czynności serca. Leczenie było bardzo dobrze tolerowane przez 90% pacjentów. W polskim rejestrze ankietowym BETAMLO obejmującym ponad 13 000 pacjentów bisoprolol i amlodipina były najczęściej wybieranymi lekami w grupie, odpowiednio b-adrenolityków i antagonistów wapnia, a najpopularniejsze dawka to 5 mg/5 mg. Naturalne wskazanie dla połączenia bisoprololu z amlodipiną to nadciśnienie tętnicze 2 stopnia u pacjentów młodych, którzy nie wymagają blokady układu renina–angiotensyna (RA). Szczególnie dotyczy to kobiet w tej grupie wiekowej, gdzie ze względu na możliwość, a czasem planowanie zajścia w ciążę leki blokujące układ RA są przeciwwskazane. W nadciśnieniu tętniczym powikłanym chorobą niedokrwienną serca, po przebytym incydencie wieńcowym połączenie bisoprololu z amlodipiną może być z powodzeniem stosowane łączenie z inhibitorem konwertazy angiotensyny, szczególnie w razie konieczności intensyfikacji leczenia hipotensyjnego lub przeciwdławicowego za pomocą trzech leków. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem i towarzyszącą cukrzycą.
Get Citation

Keywords

bisoprolol; amlodipina; lek złożony; terapia hipotensyjna

About this article
Title

Beta-adrenolityk z antagonistą kanału wapniowego jako nowy lek złożony w terapii hipotensyjnej — stanowisko ekspertów

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

40-55

Published online

2012-05-21

Page views

1098

Article views/downloads

7381

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):40-55.

Keywords

bisoprolol
amlodipina
lek złożony
terapia hipotensyjna

Authors

Danuta Czarnecka
Krzysztof J. Filipiak
Krzysztof Narkiewicz
Andrzej Tykarski
Krystyna Widecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl