open access

Vol 16, No 1 (2012)
Original paper
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Ocena profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia (ABPM) u pacjentów z cukrzycą typu 2

Małgorzata Zagroda, Dorota Tomczyk, Damian Kołacin, Paweł Tomczyk, Andrzej Prystupa, Anna Toruń-Jurkowska, Jerzy Mosiewicz, Grzegorz Dzida
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):39-44.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-05-21

Abstract


Wstęp W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania cukrzycy typu 2, która stanowi znaczący czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Istotnym czynnikiem rozwoju późnych powikłań naczyniowych choroby jest nadciśnienie tętnicze. Celem pracy była ocena dobowej zmienności ciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Materiał i metody Zbadano 111 chorych na cukrzycę typu 2 bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego w okresie poprzedzającym badanie holterowskie oraz 80 osób zdrowych bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, stanowiących grupę kontrolną. W obu grupach przeprowadzono 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), oceniając wartość ciśnienia tętniczego w dzień i w nocy.
Wyniki Stwierdzono znamienne różnice w wartościach skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) między grupą chorych a grupą kontrolną w ciągu doby. W ciągu dnia wykazano wyższe wartości SBP u pacjentów z cukrzycą typu 2: SBP 128,29 ± 14,3 mm Hg v. 121,81 ± 8,69; p < 0,05. Zaobserwowano znamiennie większe wartości SBP i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (DBP) w godzinach nocnych w grupie chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą osób zdrowych: SBP 117,01 ± 15,29 mm Hg v. 101,39 ± 7,06 mm Hg; p = 0,000000 oraz DBP 68,3 ± 11,92 mm Hg v. 60,92 ± 6,15 mm Hg; p = 0,000005.
Wnioski 1. U większości (83,8%) pacjentów z cukrzycą typu 2 i prawidłowym ciśnieniem tętniczym w pomiarach gabinetowych stwierdzono zniesienie rytmu dobowego ciśnienia tętniczego. 2. W porównaniu z grupą osób zdrowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 zaobserwowano podwyższone SBP w ciągu dnia i w nocy. 3. U pacjentów z cukrzycą typu 2, w odniesieniu do grupy osób zdrowych, stwierdzono podwyższone DBP w nocy.

Abstract


Wstęp W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania cukrzycy typu 2, która stanowi znaczący czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Istotnym czynnikiem rozwoju późnych powikłań naczyniowych choroby jest nadciśnienie tętnicze. Celem pracy była ocena dobowej zmienności ciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Materiał i metody Zbadano 111 chorych na cukrzycę typu 2 bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego w okresie poprzedzającym badanie holterowskie oraz 80 osób zdrowych bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, stanowiących grupę kontrolną. W obu grupach przeprowadzono 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), oceniając wartość ciśnienia tętniczego w dzień i w nocy.
Wyniki Stwierdzono znamienne różnice w wartościach skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) między grupą chorych a grupą kontrolną w ciągu doby. W ciągu dnia wykazano wyższe wartości SBP u pacjentów z cukrzycą typu 2: SBP 128,29 ± 14,3 mm Hg v. 121,81 ± 8,69; p < 0,05. Zaobserwowano znamiennie większe wartości SBP i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (DBP) w godzinach nocnych w grupie chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą osób zdrowych: SBP 117,01 ± 15,29 mm Hg v. 101,39 ± 7,06 mm Hg; p = 0,000000 oraz DBP 68,3 ± 11,92 mm Hg v. 60,92 ± 6,15 mm Hg; p = 0,000005.
Wnioski 1. U większości (83,8%) pacjentów z cukrzycą typu 2 i prawidłowym ciśnieniem tętniczym w pomiarach gabinetowych stwierdzono zniesienie rytmu dobowego ciśnienia tętniczego. 2. W porównaniu z grupą osób zdrowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 zaobserwowano podwyższone SBP w ciągu dnia i w nocy. 3. U pacjentów z cukrzycą typu 2, w odniesieniu do grupy osób zdrowych, stwierdzono podwyższone DBP w nocy.
Get Citation

Keywords

ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego; ABPM; cukrzyca typu 2

About this article
Title

Ocena profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia (ABPM) u pacjentów z cukrzycą typu 2

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Original paper

Pages

39-44

Published online

2012-05-21

Page views

781

Article views/downloads

877

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):39-44.

Keywords

ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego
ABPM
cukrzyca typu 2

Authors

Małgorzata Zagroda
Dorota Tomczyk
Damian Kołacin
Paweł Tomczyk
Andrzej Prystupa
Anna Toruń-Jurkowska
Jerzy Mosiewicz
Grzegorz Dzida

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl