open access

Vol 16, No 1 (2012)
Original paper
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Jak oceniać otyłość brzuszną u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym?

Joanna Dziwura-Ogonowska, Rafał Heryć, Karolina Mierska, Anna Modrzejewska, Tomasz Miazgowski, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):28-33.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-05-21

Abstract


Wstęp Otyłość uważana jest za czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego. Szczególnie istotna u chorych z nadciśnieniem tętniczym jest identyfikacja otyłości brzusznej, która wiąże się z ryzykiem zaburzeń metabolicznych i chorób sercowo-naczyniowych. Celem pracy była ocena częstości występowania otyłości brzusznej rozpoznawanej za pomocą pomiaru obwodu talii i wskaźnika talia–biodra (WHR) w grupie młodych osób z niepowikłanym nadciśnieniem pierwotnym w odniesieniu do stężenia lipidów krwi, wskaźników gospodarki węglowodanowej i tłuszczu całkowitego.
Materiał i metody Badanie przeprowadzono w grupie 38 chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze oraz 38 osób zdrowych w wieku 18–40 lat. Grupy dobrano pod względem porównywalnego wieku i BMI. Otyłość brzuszną zdefiniowano na podstawie obwodu talii (≥ 80 cm u kobiet,≥ 94 cm u mężczyzn) lub WHR (> 0,8 u kobiet, > 1,0 u mężczyzn). Masę tłuszczu całkowitego mierzono metodą densytometryczną. Oznaczono stężenia glukozy, insuliny, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL i triglicerydów. Insulinooporność obliczono za pomocą współczynnika HOMA.
Wyniki W grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym istotnie wyższe było stężenie triglicerydów (p < 0,001) i wielkość WHR (p < 0,001). Masa tłuszczu całkowitego była podobna w obu grupach. Nie stwierdzono znamiennej różnicy w częstości występowania otyłości brzusznej mierzonej obwodem talii między grupami, natomiast otyłość brzuszna rozpoznana na podstawie WHR występowała istotnie częściej u chorych z nadciśnieniem niż u zdrowych (p < 0,001), podobnie jak insulinooporność (p = 0,04). W grupie chorych na nadciśnienie tętnicze stwierdzono liniowe zależności między masą tłuszczu całkowitego a stężeniem cholesterolu frakcji LDL (R = 0,434; p = 0,007), triglicerydów (R = 0,577; p < 0,001) i insuliny (R = 0,512; p < 0,001) oraz wskaźnikiem HOMA (R = 0,486; p = 0,005). Takich zależności nie stwierdzono w grupie osób zdrowych. Nie obwód talii, ale WHR korelował z wartościami ciśnienia skurczowego (R = 0,428; p < 0,001) i rozkurczowego (R = 0,323; p = 0,004).
Wnioski Wskaźnik WHR wydaje się bardziej przydatną metodą od pomiaru obwodu talii do rozpoznania otyłości brzusznej u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Abstract


Wstęp Otyłość uważana jest za czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego. Szczególnie istotna u chorych z nadciśnieniem tętniczym jest identyfikacja otyłości brzusznej, która wiąże się z ryzykiem zaburzeń metabolicznych i chorób sercowo-naczyniowych. Celem pracy była ocena częstości występowania otyłości brzusznej rozpoznawanej za pomocą pomiaru obwodu talii i wskaźnika talia–biodra (WHR) w grupie młodych osób z niepowikłanym nadciśnieniem pierwotnym w odniesieniu do stężenia lipidów krwi, wskaźników gospodarki węglowodanowej i tłuszczu całkowitego.
Materiał i metody Badanie przeprowadzono w grupie 38 chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze oraz 38 osób zdrowych w wieku 18–40 lat. Grupy dobrano pod względem porównywalnego wieku i BMI. Otyłość brzuszną zdefiniowano na podstawie obwodu talii (≥ 80 cm u kobiet,≥ 94 cm u mężczyzn) lub WHR (> 0,8 u kobiet, > 1,0 u mężczyzn). Masę tłuszczu całkowitego mierzono metodą densytometryczną. Oznaczono stężenia glukozy, insuliny, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL i triglicerydów. Insulinooporność obliczono za pomocą współczynnika HOMA.
Wyniki W grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym istotnie wyższe było stężenie triglicerydów (p < 0,001) i wielkość WHR (p < 0,001). Masa tłuszczu całkowitego była podobna w obu grupach. Nie stwierdzono znamiennej różnicy w częstości występowania otyłości brzusznej mierzonej obwodem talii między grupami, natomiast otyłość brzuszna rozpoznana na podstawie WHR występowała istotnie częściej u chorych z nadciśnieniem niż u zdrowych (p < 0,001), podobnie jak insulinooporność (p = 0,04). W grupie chorych na nadciśnienie tętnicze stwierdzono liniowe zależności między masą tłuszczu całkowitego a stężeniem cholesterolu frakcji LDL (R = 0,434; p = 0,007), triglicerydów (R = 0,577; p < 0,001) i insuliny (R = 0,512; p < 0,001) oraz wskaźnikiem HOMA (R = 0,486; p = 0,005). Takich zależności nie stwierdzono w grupie osób zdrowych. Nie obwód talii, ale WHR korelował z wartościami ciśnienia skurczowego (R = 0,428; p < 0,001) i rozkurczowego (R = 0,323; p = 0,004).
Wnioski Wskaźnik WHR wydaje się bardziej przydatną metodą od pomiaru obwodu talii do rozpoznania otyłości brzusznej u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; obwód talii; wskaźnik talia/biodro; tłuszcz całkowity

About this article
Title

Jak oceniać otyłość brzuszną u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym?

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Original paper

Pages

28-33

Published online

2012-05-21

Page views

1693

Article views/downloads

2122

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):28-33.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
obwód talii
wskaźnik talia/biodro
tłuszcz całkowity

Authors

Joanna Dziwura-Ogonowska
Rafał Heryć
Karolina Mierska
Anna Modrzejewska
Tomasz Miazgowski
Krystyna Widecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl