open access

Vol 16, No 1 (2012)
Original paper
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Ocena skuteczności zestawów edukacyjnych w podejmowaniu zmiany zachowań ryzykownych wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Jolanta Życińska, Ewa Marszewska, Joanna Syska-Sumińska
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):26-34.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-05-21

Abstract


Wstęp
Celem badania była ocena skuteczności oddziaływań polegających na zastosowaniu zestawów edukacyjnych dotyczących modyfikacji stylu życia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody W badaniach wzięło udział 99 pacjentów poniżej 65 roku życia ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym bez współwystępowania schorzeń przewlekłych. Badania przeprowadzono w schemacie dwugrupowym (grupa eksperymentalna, która otrzymała zestaw edukacyjny, i grupa kontrolna) z pomiarem początkowym przed zastosowaniem oddziaływania oraz pomiarem końcowym, po upływie 3 miesięcy. Pomiary obejmowały parametry medyczne (ciśnienie tętnicze, BP; wskaźnik masy ciała, BMI; całkowity cholesterol, TCh i obwód pasa, WC), kwestionariuszową ocenę zachowań ryzykownych (IZZ i narzędzie własne do ewaluacji zaleceń z zestawu edukacyjnego) oraz uogólnionego poczucia własnej skuteczności (GSES).
Wyniki Przeprowadzone analizy wariancji wykazały, że średnia wyników zachowań ogólnych (IZZ) oraz ryzykownych zawartych w zestawie edukacyjnym w pomiarze końcowym była istotnie wyższa w porównaniu ze średnią wyników w pomiarze początkowym przy kontroli uogólnionego poczucia własnej skuteczności. Modyfikacja stylu życia łączyła się z istotnym statystycznie obniżeniem parametrów medycznych, przy czym nie wykazano zmian BP. Nie uzyskano istotnych efektów interakcji, zatem różnica wyników pomiędzy pomiarami nie zależała od zastosowania zestawu edukacyjnego. Po wprowadzeniu do analiz parametrów medycznych jako zmiennych objaśniających wykazano, że w grupie eksperymentalnej, inaczej niż kontrolnej, względna zmiana zachowań zawartych w zestawie edukacyjnym była wyższa jedynie w grupie z prawidłowymi wartościami BP.
Wnioski Celem modyfikacji stylu życia chorych na nadciśnienie tętnicze jest obniżenie ryzyka sercowonaczyniowego, zatem jego ewaluacja powinna uwzględniać monitorowanie nie tylko BP, ale także parametrów medycznych pozostających w relacji do zachowań ryzykownych. Oddziaływania o charakterze edukacyjnym są efektywne wówczas, gdy dotychczasowe leczenie nadciśnienia było skuteczne.

Abstract


Wstęp
Celem badania była ocena skuteczności oddziaływań polegających na zastosowaniu zestawów edukacyjnych dotyczących modyfikacji stylu życia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody W badaniach wzięło udział 99 pacjentów poniżej 65 roku życia ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym bez współwystępowania schorzeń przewlekłych. Badania przeprowadzono w schemacie dwugrupowym (grupa eksperymentalna, która otrzymała zestaw edukacyjny, i grupa kontrolna) z pomiarem początkowym przed zastosowaniem oddziaływania oraz pomiarem końcowym, po upływie 3 miesięcy. Pomiary obejmowały parametry medyczne (ciśnienie tętnicze, BP; wskaźnik masy ciała, BMI; całkowity cholesterol, TCh i obwód pasa, WC), kwestionariuszową ocenę zachowań ryzykownych (IZZ i narzędzie własne do ewaluacji zaleceń z zestawu edukacyjnego) oraz uogólnionego poczucia własnej skuteczności (GSES).
Wyniki Przeprowadzone analizy wariancji wykazały, że średnia wyników zachowań ogólnych (IZZ) oraz ryzykownych zawartych w zestawie edukacyjnym w pomiarze końcowym była istotnie wyższa w porównaniu ze średnią wyników w pomiarze początkowym przy kontroli uogólnionego poczucia własnej skuteczności. Modyfikacja stylu życia łączyła się z istotnym statystycznie obniżeniem parametrów medycznych, przy czym nie wykazano zmian BP. Nie uzyskano istotnych efektów interakcji, zatem różnica wyników pomiędzy pomiarami nie zależała od zastosowania zestawu edukacyjnego. Po wprowadzeniu do analiz parametrów medycznych jako zmiennych objaśniających wykazano, że w grupie eksperymentalnej, inaczej niż kontrolnej, względna zmiana zachowań zawartych w zestawie edukacyjnym była wyższa jedynie w grupie z prawidłowymi wartościami BP.
Wnioski Celem modyfikacji stylu życia chorych na nadciśnienie tętnicze jest obniżenie ryzyka sercowonaczyniowego, zatem jego ewaluacja powinna uwzględniać monitorowanie nie tylko BP, ale także parametrów medycznych pozostających w relacji do zachowań ryzykownych. Oddziaływania o charakterze edukacyjnym są efektywne wówczas, gdy dotychczasowe leczenie nadciśnienia było skuteczne.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; zachowania ryzykowne; oddziaływania (strategie) edukacyjne

About this article
Title

Ocena skuteczności zestawów edukacyjnych w podejmowaniu zmiany zachowań ryzykownych wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Original paper

Pages

26-34

Published online

2012-05-21

Page views

1062

Article views/downloads

1012

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):26-34.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
zachowania ryzykowne
oddziaływania (strategie) edukacyjne

Authors

Jolanta Życińska
Ewa Marszewska
Joanna Syska-Sumińska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl