open access

Vol 16, No 1 (2012)
Editorial
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Denerwacja tętnic nerkowych — nowa inwazyjna metoda leczenia nadciśnienia tętniczego opornego

Katarzyna Kostka-Jeziorny, Jacek Kądziela, Stefan Grajek, Andrzej Tykarski
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):1-8.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
Artykuły redakcyjne
Published online: 2012-05-21

Abstract

Denerwacja tętnic nerkowych (RDN) jest nową metodą przezskórnej ablacji włókien współczulnych przebiegających wzdłuż tętnic nerkowych u pacjentów z prawdziwie opornym nadciśnieniem tętniczym. Ablację wykonuje się za pomocą cewnika podłączonego w czasie zabiegu do generatora energii o częstotliwości radiowej, energią 5–8 W emitowaną w ścianę tętnicy nerkowej. Denerwacja tętnic nerkowych powoduje istotną redukcję ciśnienia tętniczego, poprawia insulinowrażliwość mierzoną za pomocą HOMA-IR, redukuje stężenie glikemii, insulinemii na czczo, peptydu C oraz glikemię po 2 godzinach w teście OGTT, zapobiegając tym samym progresji cukrzycy. Ponadto ablacja tętnic nerkowych może okazać się korzystnym zabiegiem u pacjentów z nadciśnieniem opornym i współistniejącym obturacyjnym bezdechem śródsennym.

Abstract

Denerwacja tętnic nerkowych (RDN) jest nową metodą przezskórnej ablacji włókien współczulnych przebiegających wzdłuż tętnic nerkowych u pacjentów z prawdziwie opornym nadciśnieniem tętniczym. Ablację wykonuje się za pomocą cewnika podłączonego w czasie zabiegu do generatora energii o częstotliwości radiowej, energią 5–8 W emitowaną w ścianę tętnicy nerkowej. Denerwacja tętnic nerkowych powoduje istotną redukcję ciśnienia tętniczego, poprawia insulinowrażliwość mierzoną za pomocą HOMA-IR, redukuje stężenie glikemii, insulinemii na czczo, peptydu C oraz glikemię po 2 godzinach w teście OGTT, zapobiegając tym samym progresji cukrzycy. Ponadto ablacja tętnic nerkowych może okazać się korzystnym zabiegiem u pacjentów z nadciśnieniem opornym i współistniejącym obturacyjnym bezdechem śródsennym.
Get Citation

Keywords

denerwacja tętnic nerkowych; nadciśnienie oporne; badania Symplicity-HTN1 i HTN2

About this article
Title

Denerwacja tętnic nerkowych — nowa inwazyjna metoda leczenia nadciśnienia tętniczego opornego

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Editorial

Pages

1-8

Published online

2012-05-21

Page views

2257

Article views/downloads

2171

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):1-8.

Keywords

denerwacja tętnic nerkowych
nadciśnienie oporne
badania Symplicity-HTN1 i HTN2

Authors

Katarzyna Kostka-Jeziorny
Jacek Kądziela
Stefan Grajek
Andrzej Tykarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl