Tom 1, Nr 3 (1997)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2000-03-08
Pobierz cytowanie

Profil dobowy ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce trandolaprylu w ostrym zawale mięśnia sercowego

Wojciech Sobiczewski, Marcin Gruchała, Leszek Mierzejewski, Krzysztof Chlebus, Radosław Targoński, Rafał Gałąska, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz
Nadciśnienie tętnicze 1997;1(3):117-121.
Tom 1, Nr 3 (1997)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2000-03-08

Streszczenie


Wstęp: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) należą do grupy leków mających istotne znaczenie w leczeniu wspomagającym w zawale serca, szczególnie u chorych ze znacznym upośledzeniem funkcji lewej komory i niską frakcją wyrzutową. Korzyści te zostały potwierdzone wynikami wielkich prób klinicznych, takich jak: SAVE, GISSI 3, AIRE, TRACE, ISIS-4, oceniających rolę inhibitorów ACE we wtórnej prewencji zawału serca. Ponieważ nie badano dotychczas wpływu inhibitorów ACE o przedłużonym działaniu na dobowy profil ciśnienia tętniczego krwi i częstość akcji serca u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego, przeprowadziliśmy badanie, którego celem była ocena wpływu inhibitora ACE - trandolaprylu, stosowanego we wczesnej fazie zawału mięśnia sercowego na profil dobowy ciśnienia tętniczego.
Metody: Badania przeprowadzone zostały wśród 40 chorych, hospitalizowanych w I Klinice Chorób Serca z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego. Grupa leczona składała się z 16 kolejnych chorych, 10 mężczyzn i 6 kobiet, w wieku 61 ± 8 lat, z frakcją wyrzutową lewej komory 51% ± 9%. Pacjentom w tej grupie podawano w trzeciej dobie zawału trandolapryl doustnie w dawce 2 mg. Grupę kontrolną stanowiło 24 kolejnych pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, 15 mężczyzn i 9 kobiet, w wieku 57 ± 10 lat, z frakcją wyrzutową lewej komory 54% ± 9%. Pacjentom w grupie kontrolnej nie podano inhibitora ACE do trzeciej doby od przyjęcia do Kliniki włącznie. 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego krwi skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) oraz częstości akcji serca (HR) wykonano w trzeciej dobie zawału w obu badanych grupach.
Wyniki: Średnie 24-godzinne SBP w grupie leczonej trandolaprylem nie różniło się istotnie w porównaniu do grupy kontrolnej (110 ± 15 mm Hg vs 118 ± 13 mm Hg, p = 0,07). Podobnie nie wykazaliśmy różnic znamiennych statystycznie w wypadku średniego 24-godzinnego DBP między badanymi grupami (67 ± 9 mm Hg vs 71 ± 9 mm Hg, p = 0,24). Średnie 24-godzinne HR w obu badanych grupach były niemal identyczne ( 74 ± 11/min vs 75 ± 11/min, p = 0,3). Natomiast wykazano znamienną statystycznie różnicę średniej wartości iloczynu HR x SBP dla okresu między 4 a 20 godziną od podania leku między badanymi grupami. Największe obniżenie wartości tego iloczynu obserwowano między godzinami 8-10 oraz 14-16 po podaniu trandolaprylu.
Wnioski: Uzyskane przez nas wyniki dobowego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego nie wykazują znacznych spadków ciśnienia tętniczego w pierwszej dobie stosowania trandolaprylu w dawce 2 mg, podawanego doustnie w trzeciej dobie ostrego zawału serca.

Streszczenie


Wstęp: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) należą do grupy leków mających istotne znaczenie w leczeniu wspomagającym w zawale serca, szczególnie u chorych ze znacznym upośledzeniem funkcji lewej komory i niską frakcją wyrzutową. Korzyści te zostały potwierdzone wynikami wielkich prób klinicznych, takich jak: SAVE, GISSI 3, AIRE, TRACE, ISIS-4, oceniających rolę inhibitorów ACE we wtórnej prewencji zawału serca. Ponieważ nie badano dotychczas wpływu inhibitorów ACE o przedłużonym działaniu na dobowy profil ciśnienia tętniczego krwi i częstość akcji serca u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego, przeprowadziliśmy badanie, którego celem była ocena wpływu inhibitora ACE - trandolaprylu, stosowanego we wczesnej fazie zawału mięśnia sercowego na profil dobowy ciśnienia tętniczego.
Metody: Badania przeprowadzone zostały wśród 40 chorych, hospitalizowanych w I Klinice Chorób Serca z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego. Grupa leczona składała się z 16 kolejnych chorych, 10 mężczyzn i 6 kobiet, w wieku 61 ± 8 lat, z frakcją wyrzutową lewej komory 51% ± 9%. Pacjentom w tej grupie podawano w trzeciej dobie zawału trandolapryl doustnie w dawce 2 mg. Grupę kontrolną stanowiło 24 kolejnych pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, 15 mężczyzn i 9 kobiet, w wieku 57 ± 10 lat, z frakcją wyrzutową lewej komory 54% ± 9%. Pacjentom w grupie kontrolnej nie podano inhibitora ACE do trzeciej doby od przyjęcia do Kliniki włącznie. 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego krwi skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) oraz częstości akcji serca (HR) wykonano w trzeciej dobie zawału w obu badanych grupach.
Wyniki: Średnie 24-godzinne SBP w grupie leczonej trandolaprylem nie różniło się istotnie w porównaniu do grupy kontrolnej (110 ± 15 mm Hg vs 118 ± 13 mm Hg, p = 0,07). Podobnie nie wykazaliśmy różnic znamiennych statystycznie w wypadku średniego 24-godzinnego DBP między badanymi grupami (67 ± 9 mm Hg vs 71 ± 9 mm Hg, p = 0,24). Średnie 24-godzinne HR w obu badanych grupach były niemal identyczne ( 74 ± 11/min vs 75 ± 11/min, p = 0,3). Natomiast wykazano znamienną statystycznie różnicę średniej wartości iloczynu HR x SBP dla okresu między 4 a 20 godziną od podania leku między badanymi grupami. Największe obniżenie wartości tego iloczynu obserwowano między godzinami 8-10 oraz 14-16 po podaniu trandolaprylu.
Wnioski: Uzyskane przez nas wyniki dobowego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego nie wykazują znacznych spadków ciśnienia tętniczego w pierwszej dobie stosowania trandolaprylu w dawce 2 mg, podawanego doustnie w trzeciej dobie ostrego zawału serca.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

ostry zawał serca; 24-godzinny pomiar ciśnienia; inhibitory konwertazy angiotensyny

Informacje o artykule
Tytuł

Profil dobowy ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce trandolaprylu w ostrym zawale mięśnia sercowego

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 1, Nr 3 (1997)

Strony

117-121

Data publikacji on-line

2000-03-08

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 1997;1(3):117-121.

Słowa kluczowe

ostry zawał serca
24-godzinny pomiar ciśnienia
inhibitory konwertazy angiotensyny

Autorzy

Wojciech Sobiczewski
Marcin Gruchała
Leszek Mierzejewski
Krzysztof Chlebus
Radosław Targoński
Rafał Gałąska
Dariusz Ciećwierz
Andrzej Rynkiewicz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl