Tom 2, Nr 1 (1998)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2000-03-08
Pobierz cytowanie

Polimorfizm genu enzymu konwertującego angiotensynę I u osób poniżej 50 roku życia, z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym lub bez

Marcin Gruchała, Dariusz Ciećwierz, Radosław Targoński, Witold Dubaniewicz, Karolina Ochman, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Andrzej Rykaczewski, Piotr Jagodziński, Piotr Romanowski, Janusz Limon, Andrzej Rynkiewicz
Nadciśnienie tętnicze 1998;2(1):27-33.
Tom 2, Nr 1 (1998)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2000-03-08

Streszczenie


Wstęp: Od kilku lat badany jest intensywnie potencjalny związek genotypu delecyjnego DD polimorfizmu insercyjno/delecyjnego (I/D) genu konwertazy angiotensyny I (ACE) z częstszym występowaniem choroby wieńcowej (CHD), wyższym ryzykiem zawału mięśnia sercowego oraz nadciśnienia tętniczego. Do tej pory analizy przeprowadzone w różnych populacjach przyniosły sprzeczne wyniki. Celem naszych badań było określenie ryzyka choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego i nadciśnienia tętniczego związanego z polimorfizmem I/D ACE wśród osób w wieku poniżej 50 lat.
Metoda: Rozkład częstości genotypów polimorfizmu I/D ACE porównano w dwóch grupach: 99 kolejnych pacjentów, u których wykonano badanie koronarograficzne w trybie elektywnym, potwierdzające CHD (średni wiek 44 ± 4 lata, 95 mężczyzn, 4 kobiety; 35% miało w wywiadzie nadciśnienie, a 73% przebyty zawał serca), oraz w grupie kontrolnej - 109 osób z negatywnym wywiadem w kierunku CHD i bez zmian w elektrokardiogramie spoczynkowym, dobranych pod względem płci i wieku (średni wiek 44 ± 5 lata, 100 mężczyzn, 9 kobiet; 42% miało nadciśnienie tętnicze w wywiadzie). Genotyp polimorfizmu I/D genu ACE oznaczono przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA (PCR) oraz elektroforezy uzyskanych produktów na żelu agarozowym. Dodatkowo w obu badanych grupach przeprowadzono analizę podstawowych czynników ryzyka CHD.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic w rozkładzie genotypów polimorfizmu I/D ACE między grupą pacjentów z CHD (DD - 36%, ID - 42% i II - 22%) a grupą kontrolną (DD - 30%, ID - 54% i II - 16%), p = 0,35. Częstości genotypów obserwowane w obu grupach pozostawały w zgodzie z równowagą Hardy'ego-Weinberga. Rozkład genotypów w podgrupie pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego (DD - 42%, ID - 38% i II - 20%) również nie różnił się znamiennie od grupy kontrolnej, p = 0,11. Częstość genotypu DD obserwowana w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym była nieznamiennie mniejsza w porównaniu z grupą kontrolną z nadciśnieniem (24% vs 30%, p = 0,54). Nie stwierdzono również istotnej różnicy w częstości występowania genotypu delecyjnego w grupie pacjentów z chorobą wieńcową i bez nadciśnienia tętniczego w porównaniu z grupą kontrolną bez nadciśnienia (45% vs 30%, p= 0,08). Natomiast w grupie pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie zaobserwowano znamiennie rzadsze występowanie genotypu DD w porównaniu z grupą pacjentów z chorobą wieńcową i bez nadciśnienia (24% vs 45%, p < 0,05). Wśród chorych z wielonaczyniową CHD (n = 66) genotyp DD występował z podobną częstością, jak w grupie osób zdrowych (36% vs 30%, p = 0.3). Obserwowany rozkład podstawowych czynników ryzyka choroby wieńcowej: wskaźnika masy ciała, lipidów osocza, trójglicerydów, cukrzycy i palenia tytoniu w obu porównywanych grupach był niezależny od genotypu I/D.
Wnioski: Wyniki naszych badań sugerują brak istotnego związku genotypu delecyjnego genu enzymu konwertującego z częstszym występowaniem choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego w populacji osób poniżej 50 roku życia.

Streszczenie


Wstęp: Od kilku lat badany jest intensywnie potencjalny związek genotypu delecyjnego DD polimorfizmu insercyjno/delecyjnego (I/D) genu konwertazy angiotensyny I (ACE) z częstszym występowaniem choroby wieńcowej (CHD), wyższym ryzykiem zawału mięśnia sercowego oraz nadciśnienia tętniczego. Do tej pory analizy przeprowadzone w różnych populacjach przyniosły sprzeczne wyniki. Celem naszych badań było określenie ryzyka choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego i nadciśnienia tętniczego związanego z polimorfizmem I/D ACE wśród osób w wieku poniżej 50 lat.
Metoda: Rozkład częstości genotypów polimorfizmu I/D ACE porównano w dwóch grupach: 99 kolejnych pacjentów, u których wykonano badanie koronarograficzne w trybie elektywnym, potwierdzające CHD (średni wiek 44 ± 4 lata, 95 mężczyzn, 4 kobiety; 35% miało w wywiadzie nadciśnienie, a 73% przebyty zawał serca), oraz w grupie kontrolnej - 109 osób z negatywnym wywiadem w kierunku CHD i bez zmian w elektrokardiogramie spoczynkowym, dobranych pod względem płci i wieku (średni wiek 44 ± 5 lata, 100 mężczyzn, 9 kobiet; 42% miało nadciśnienie tętnicze w wywiadzie). Genotyp polimorfizmu I/D genu ACE oznaczono przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA (PCR) oraz elektroforezy uzyskanych produktów na żelu agarozowym. Dodatkowo w obu badanych grupach przeprowadzono analizę podstawowych czynników ryzyka CHD.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic w rozkładzie genotypów polimorfizmu I/D ACE między grupą pacjentów z CHD (DD - 36%, ID - 42% i II - 22%) a grupą kontrolną (DD - 30%, ID - 54% i II - 16%), p = 0,35. Częstości genotypów obserwowane w obu grupach pozostawały w zgodzie z równowagą Hardy'ego-Weinberga. Rozkład genotypów w podgrupie pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego (DD - 42%, ID - 38% i II - 20%) również nie różnił się znamiennie od grupy kontrolnej, p = 0,11. Częstość genotypu DD obserwowana w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym była nieznamiennie mniejsza w porównaniu z grupą kontrolną z nadciśnieniem (24% vs 30%, p = 0,54). Nie stwierdzono również istotnej różnicy w częstości występowania genotypu delecyjnego w grupie pacjentów z chorobą wieńcową i bez nadciśnienia tętniczego w porównaniu z grupą kontrolną bez nadciśnienia (45% vs 30%, p= 0,08). Natomiast w grupie pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie zaobserwowano znamiennie rzadsze występowanie genotypu DD w porównaniu z grupą pacjentów z chorobą wieńcową i bez nadciśnienia (24% vs 45%, p < 0,05). Wśród chorych z wielonaczyniową CHD (n = 66) genotyp DD występował z podobną częstością, jak w grupie osób zdrowych (36% vs 30%, p = 0.3). Obserwowany rozkład podstawowych czynników ryzyka choroby wieńcowej: wskaźnika masy ciała, lipidów osocza, trójglicerydów, cukrzycy i palenia tytoniu w obu porównywanych grupach był niezależny od genotypu I/D.
Wnioski: Wyniki naszych badań sugerują brak istotnego związku genotypu delecyjnego genu enzymu konwertującego z częstszym występowaniem choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego w populacji osób poniżej 50 roku życia.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

polimorfizm genu konwertazy angiotensyny I; choroba wieńcowa; zawał mięśnia sercowego; nadciśnienie tętnicze

Informacje o artykule
Tytuł

Polimorfizm genu enzymu konwertującego angiotensynę I u osób poniżej 50 roku życia, z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym lub bez

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 2, Nr 1 (1998)

Strony

27-33

Data publikacji on-line

2000-03-08

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 1998;2(1):27-33.

Słowa kluczowe

polimorfizm genu konwertazy angiotensyny I
choroba wieńcowa
zawał mięśnia sercowego
nadciśnienie tętnicze

Autorzy

Marcin Gruchała
Dariusz Ciećwierz
Radosław Targoński
Witold Dubaniewicz
Karolina Ochman
Joanna Wiśniewska-Szmyt
Andrzej Rykaczewski
Piotr Jagodziński
Piotr Romanowski
Janusz Limon
Andrzej Rynkiewicz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl