dostęp otwarty

Tom 4, Nr 2 (2000)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2000-05-23
Pobierz cytowanie

Czy leptyna i noradrenalina uczestniczą w kształtowaniu nadciśnienia tętniczegou osób otyłych?

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Danuta Pupek-Musialik
Nadciśnienie tętnicze 2000;4(2):89-96.

dostęp otwarty

Tom 4, Nr 2 (2000)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2000-05-23

Streszczenie

Wstęp: Otyłość kojarzy się często z występowaniem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, zaburzeń przemiany lipidów i innych składowych polimetabolicznego zespołu X. Na powstanie i rozwój otyłości wpływa wiele czynników, wśród których znaczącą rolę przypisuje się aktywności współczulnego układu nerwowego. Leptyna — niedawno odkryty hormon wydzielany przez tkankę tłuszczową — poza uczestniczeniem w regulacji przyjmowania pokarmów bierze także udział w regulacji układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu chorzy otyli z nadciśnieniem tętniczym różnią się od otyłych osób z ciśnieniem prawidłowym rodzajem parametrów metabolicznych, w tym — leptynemii i noradrenalinemii, oraz czy i w jakim stopniu wymienione hormony mają wpływ na ciśnienie tętniczego u tych chorych.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 30 chorych otyłych z nadciśnieniem tętniczym — grupa 1. (17 kobiet, 13 mężczyzn, średni wiek: 49,0 ± 8,13 lat) oraz u 25 chorych z izolowaną otyłością — grupa 2. (15 kobiet, 10 mężczyzn, średni wiek: 46,7 ± 9,81 lat). U pacjentów określono wskaźnik BMI, wskaźnik WHR oraz względną (% FAT) i bezwzględną (kg FAT) zawartość tkanki tłuszczowej (metodą bioimpedancji elektrycznej). Parametry gospodarki lipidowej, stężenia glukozy, insuliny, leptyny, noradrenaliny oznaczono z krwi żylnej pobranej od pacjentów pozostających na czczo. Insulinooporność wyliczono jako iloraz insulinemii i glikemii (IRI/G).
Wyniki: W grupie pacjentów otyłych z nadciśnieniem tętniczym uzyskano statystycznie znamiennie wyższe wartości wskaźnika WHR, insulinemii, wskaźnika IRI/G, leptynemii (na granicy istotności statystycznej), stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL. W grupie pacjentów z otyłością i nadciśnieniem tętniczym uzyskano następujące dodatnie korelacje pomiędzy stężeniami leptyny i: wskaźnikiem BMI (p < 0,05; r = 0,75), wskaźnikiem WHR (p < 0,02; r = 0,40), kg FAT (p < 0,001; r = 0,71), % FAT (p < 0,007; r = 0,49), DBP (p < 0,05; r = 0,41), HR (p < 0,05; r = 0,35), stężeniem insuliny (p < 0,05; r = 0,35), IRI/G (p < 0,05; r = 0,39). W grupie tej stwierdzono także ujemną korelację między stężeniami leptyny i noradrenaliny (p < 0,05; r = –0,60). W grupie pacjentów z izolowaną otyłością statystycznie znamienne dodatnie korelacje wystąpiły pomiędzy leptynemią oraz: wskaźnikiem BMI (p < 0,05; r = 0,74), kg FAT (p < 0,001; r = 0,45), % FAT (p < 0,005; r = 0,45), HR (p < 0,05; r = 0,36). Uzyskano także ujemną korelację między leptynemią i stężeniami noradrenaliny (p < 0,05; r = –0,66).
Wnioski: 1. W obydwu badanych grupach wartości noradrenalinemii i częstości akcji serca pozostają w granicach normy i nie różnią się znamiennie statystycznie. 2. Dodatnia korelacja pomiędzy stężeniami leptyny a wartościami rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstością akcji serca, stężeniami insuliny, wskaźnikiem WHR w grupie osób z otyłością i nadciśnieniem tętniczym jest zgodna z hipotezą sugerującą znaczenie leptyny w rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego. 3. Ujemna korelacja pomiędzy stężeniami leptyny i noradrenaliny u osób z hiperleptynemią sugeruje, że zmniejszenie aktywności współczulnego układu nerwowego może leżeć u podłoża rozwoju otyłości.

Streszczenie

Wstęp: Otyłość kojarzy się często z występowaniem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, zaburzeń przemiany lipidów i innych składowych polimetabolicznego zespołu X. Na powstanie i rozwój otyłości wpływa wiele czynników, wśród których znaczącą rolę przypisuje się aktywności współczulnego układu nerwowego. Leptyna — niedawno odkryty hormon wydzielany przez tkankę tłuszczową — poza uczestniczeniem w regulacji przyjmowania pokarmów bierze także udział w regulacji układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu chorzy otyli z nadciśnieniem tętniczym różnią się od otyłych osób z ciśnieniem prawidłowym rodzajem parametrów metabolicznych, w tym — leptynemii i noradrenalinemii, oraz czy i w jakim stopniu wymienione hormony mają wpływ na ciśnienie tętniczego u tych chorych.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 30 chorych otyłych z nadciśnieniem tętniczym — grupa 1. (17 kobiet, 13 mężczyzn, średni wiek: 49,0 ± 8,13 lat) oraz u 25 chorych z izolowaną otyłością — grupa 2. (15 kobiet, 10 mężczyzn, średni wiek: 46,7 ± 9,81 lat). U pacjentów określono wskaźnik BMI, wskaźnik WHR oraz względną (% FAT) i bezwzględną (kg FAT) zawartość tkanki tłuszczowej (metodą bioimpedancji elektrycznej). Parametry gospodarki lipidowej, stężenia glukozy, insuliny, leptyny, noradrenaliny oznaczono z krwi żylnej pobranej od pacjentów pozostających na czczo. Insulinooporność wyliczono jako iloraz insulinemii i glikemii (IRI/G).
Wyniki: W grupie pacjentów otyłych z nadciśnieniem tętniczym uzyskano statystycznie znamiennie wyższe wartości wskaźnika WHR, insulinemii, wskaźnika IRI/G, leptynemii (na granicy istotności statystycznej), stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL. W grupie pacjentów z otyłością i nadciśnieniem tętniczym uzyskano następujące dodatnie korelacje pomiędzy stężeniami leptyny i: wskaźnikiem BMI (p < 0,05; r = 0,75), wskaźnikiem WHR (p < 0,02; r = 0,40), kg FAT (p < 0,001; r = 0,71), % FAT (p < 0,007; r = 0,49), DBP (p < 0,05; r = 0,41), HR (p < 0,05; r = 0,35), stężeniem insuliny (p < 0,05; r = 0,35), IRI/G (p < 0,05; r = 0,39). W grupie tej stwierdzono także ujemną korelację między stężeniami leptyny i noradrenaliny (p < 0,05; r = –0,60). W grupie pacjentów z izolowaną otyłością statystycznie znamienne dodatnie korelacje wystąpiły pomiędzy leptynemią oraz: wskaźnikiem BMI (p < 0,05; r = 0,74), kg FAT (p < 0,001; r = 0,45), % FAT (p < 0,005; r = 0,45), HR (p < 0,05; r = 0,36). Uzyskano także ujemną korelację między leptynemią i stężeniami noradrenaliny (p < 0,05; r = –0,66).
Wnioski: 1. W obydwu badanych grupach wartości noradrenalinemii i częstości akcji serca pozostają w granicach normy i nie różnią się znamiennie statystycznie. 2. Dodatnia korelacja pomiędzy stężeniami leptyny a wartościami rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstością akcji serca, stężeniami insuliny, wskaźnikiem WHR w grupie osób z otyłością i nadciśnieniem tętniczym jest zgodna z hipotezą sugerującą znaczenie leptyny w rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego. 3. Ujemna korelacja pomiędzy stężeniami leptyny i noradrenaliny u osób z hiperleptynemią sugeruje, że zmniejszenie aktywności współczulnego układu nerwowego może leżeć u podłoża rozwoju otyłości.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

leptyna; noradrenalina; otyłość; nadciśnienie tętnicze; współczulny układ nerwowy

Informacje o artykule
Tytuł

Czy leptyna i noradrenalina uczestniczą w kształtowaniu nadciśnienia tętniczegou osób otyłych?

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 4, Nr 2 (2000)

Strony

89-96

Data publikacji on-line

2000-05-23

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2000;4(2):89-96.

Słowa kluczowe

leptyna
noradrenalina
otyłość
nadciśnienie tętnicze
współczulny układ nerwowy

Autorzy

Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Danuta Pupek-Musialik

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl