dostęp otwarty

Tom 5, Nr 4 (2001)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2001-10-03
Pobierz cytowanie

Ocena skuteczności i tolerancji indapamidu o powolnym uwalnianiu (Tertensif ® SR) w dawce 1,5 mg u chorych powyżej 55 rż. z izolowanym nadciśnieniem skurczowym. Badanie STIP* - 12-tygodniowe otwarte badanie wieloośrodkowe

Walerian Piotrowski, Piotr Włodarczyk, Bogdan Jasiński, Stefan Rywik
Nadciśnienie tętnicze 2001;5(4):245-254.

dostęp otwarty

Tom 5, Nr 4 (2001)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2001-10-03

Streszczenie

Wstęp Izolowane nadciśnienie skurczowe (ISH)stanowi istotny problem zdrowotny społeczeństwa polskiego.W leczeniu ISH spośród wielu leków hipotensyjnych jako leki pierwszego rzutu coraz częściej wybiera się preparaty o przedłużonym działaniu.Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności i tolerancji indapamidu o powolnym uwalnianiu w dawce 1,5 mg (Tertensif ® SR)w leczeniu chorych w wieku >55 lat z łagodnym i umiarkowanym ISH.
Materiał i metody Badanie przeprowadzono jako wieloośrodkową próbę o zasięgu ogólnopolskim w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej.Pacjentów kwalifikowano do programu spośród uczestników badania Pol-WISHE,u których rozpoznano ISH,czyli podczas badania ich średnia wartość ciśnienia skurczowego (SBP)mieściła się w przedziale 140 –179 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe (DBP)wynosiło <90 mm Hg. Leczenie trwało 12 tygodni,w tym czasie pacjent zgłaszał się na 2 wizyty kontrolne:po 6 (W6)i 12 tygodniach (W12).Przez pierwszych 6 tygodni chorzy otrzymywali indapamid SR w dawce 1,5 mg jako jedyny lek hipotensyjny.U chorych,u których podczas wizyty W6 zanotowano wartość SBP równą 160 –179 mm Hg, dołączono peryndopryl w dawce 4 mg raz dziennie.Po 12 tygodniach leczenia (wizyta W12)badacze ocenili skuteczność i tolerancję zastosowanej terapii hipotensyjnej oraz dodatkowo proszono chorych o dokonanie własnej oceny tolerancji leczenia.
Wyniki Badanie objęło 570 chorych w wieku 56 –94 lat (średni wiek 67,5 lat),w tym 61%stanowiły kobiety.Wartości wyjściowe SBP/DBP wynosiły:160//82 mm Hg.Po 12 tygodniach leczenia średnie wartości ciśnienia wynosiły odpowiednio:137/77 mm Hg. Średni spadek SBP wyniósł ponad 20 mm Hg,zaś spadek DBP —prawie 5 mm Hg.Redukcja SBP w całej grupie badanych wynosiła 14%,a redukcja DBP —6%.Analizując skuteczność stosowanej terapii u wszystkich zakwalifikowanych chorych,którzy ukończyli badanie (525 osób),dobrą odpowiedź (tj.spadek SBP >20 mm Hg przy wartościach DBP <90 mm Hg)i normalizację ciśnienia tętniczego obserwowano u 70%pacjentów.Średni wskaźnik współpracy chorego podczas wizyty W6 wynosił 98%,natomiast podczas wizyty W12 —99%.W trakcie badania wystąpienie działań niepożądanych stwierdzono u 26 chorych (<5%). Związek obserwowanych zdarzeń niepożądanych z leczeniem indapamidem zanotowano u 21 osób (<4%).Tolerancję leku za dobrą lub bardzo dobrą uznało 99% pacjentów,zaś w ocenie lekarza taką tolerancję stwierdzono u 99%chorych
Wnioski U chorych z łagodnym i umiarkowanym ISH powyżej 55 roku życia indapamid o powolnym uwalnianiu 1,5 mg (Tertensif ® SR)skutecznie obniża SBP,będąc równocześnie lekiem bardzo dobrze tolerowanym.

Streszczenie

Wstęp Izolowane nadciśnienie skurczowe (ISH)stanowi istotny problem zdrowotny społeczeństwa polskiego.W leczeniu ISH spośród wielu leków hipotensyjnych jako leki pierwszego rzutu coraz częściej wybiera się preparaty o przedłużonym działaniu.Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności i tolerancji indapamidu o powolnym uwalnianiu w dawce 1,5 mg (Tertensif ® SR)w leczeniu chorych w wieku >55 lat z łagodnym i umiarkowanym ISH.
Materiał i metody Badanie przeprowadzono jako wieloośrodkową próbę o zasięgu ogólnopolskim w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej.Pacjentów kwalifikowano do programu spośród uczestników badania Pol-WISHE,u których rozpoznano ISH,czyli podczas badania ich średnia wartość ciśnienia skurczowego (SBP)mieściła się w przedziale 140 –179 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe (DBP)wynosiło <90 mm Hg. Leczenie trwało 12 tygodni,w tym czasie pacjent zgłaszał się na 2 wizyty kontrolne:po 6 (W6)i 12 tygodniach (W12).Przez pierwszych 6 tygodni chorzy otrzymywali indapamid SR w dawce 1,5 mg jako jedyny lek hipotensyjny.U chorych,u których podczas wizyty W6 zanotowano wartość SBP równą 160 –179 mm Hg, dołączono peryndopryl w dawce 4 mg raz dziennie.Po 12 tygodniach leczenia (wizyta W12)badacze ocenili skuteczność i tolerancję zastosowanej terapii hipotensyjnej oraz dodatkowo proszono chorych o dokonanie własnej oceny tolerancji leczenia.
Wyniki Badanie objęło 570 chorych w wieku 56 –94 lat (średni wiek 67,5 lat),w tym 61%stanowiły kobiety.Wartości wyjściowe SBP/DBP wynosiły:160//82 mm Hg.Po 12 tygodniach leczenia średnie wartości ciśnienia wynosiły odpowiednio:137/77 mm Hg. Średni spadek SBP wyniósł ponad 20 mm Hg,zaś spadek DBP —prawie 5 mm Hg.Redukcja SBP w całej grupie badanych wynosiła 14%,a redukcja DBP —6%.Analizując skuteczność stosowanej terapii u wszystkich zakwalifikowanych chorych,którzy ukończyli badanie (525 osób),dobrą odpowiedź (tj.spadek SBP >20 mm Hg przy wartościach DBP <90 mm Hg)i normalizację ciśnienia tętniczego obserwowano u 70%pacjentów.Średni wskaźnik współpracy chorego podczas wizyty W6 wynosił 98%,natomiast podczas wizyty W12 —99%.W trakcie badania wystąpienie działań niepożądanych stwierdzono u 26 chorych (<5%). Związek obserwowanych zdarzeń niepożądanych z leczeniem indapamidem zanotowano u 21 osób (<4%).Tolerancję leku za dobrą lub bardzo dobrą uznało 99% pacjentów,zaś w ocenie lekarza taką tolerancję stwierdzono u 99%chorych
Wnioski U chorych z łagodnym i umiarkowanym ISH powyżej 55 roku życia indapamid o powolnym uwalnianiu 1,5 mg (Tertensif ® SR)skutecznie obniża SBP,będąc równocześnie lekiem bardzo dobrze tolerowanym.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

izolowane nadciśnienie skurczowe; starsza populacja; działanie indapamidu o powolnym uwalnianiu 1; 5 mg

Informacje o artykule
Tytuł

Ocena skuteczności i tolerancji indapamidu o powolnym uwalnianiu (Tertensif ® SR) w dawce 1,5 mg u chorych powyżej 55 rż. z izolowanym nadciśnieniem skurczowym. Badanie STIP* - 12-tygodniowe otwarte badanie wieloośrodkowe

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 5, Nr 4 (2001)

Strony

245-254

Data publikacji on-line

2001-10-03

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(4):245-254.

Słowa kluczowe

izolowane nadciśnienie skurczowe
starsza populacja
działanie indapamidu o powolnym uwalnianiu 1
5 mg

Autorzy

Walerian Piotrowski
Piotr Włodarczyk
Bogdan Jasiński
Stefan Rywik

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl