dostęp otwarty

Tom 5, Nr 4 (2001)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2001-10-03
Pobierz cytowanie

Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej. Część I. Rozkład ciśnienia tętniczego w zależności od wieku i płci

Krystyna Kozakiewicz, Maciej Sosnowski, Janina Skrzypek-Wańha, Tomasz Pawłowski, Piotr Garbocz, Krzysztof Zaorski, Michał Tendera
Nadciśnienie tętnicze 2001;5(4):235-244.

dostęp otwarty

Tom 5, Nr 4 (2001)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2001-10-03

Streszczenie

Wstęp Wiek i płeć są podstawowymi i niemodyfikowalnymi czynnikami warunkującymi wysokość ciśnienia tętniczego.Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności akcji prewencyjnej SPES (Southern Poland Epidemiological Survey )wśród osób charakteryzujących się wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego w zależności od wieku i płci.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiły 992 wybrane losowo osoby,spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES,u których wykazano obecność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych.W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7%)w wieku 64 ±7 lat (przedział 38 –86 lat) i 221 kobiet (22,3%)w wieku 66 ±7 lat (przedział 42 –82 lat).W analizie uwzględniono wiek,płeć oraz
wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego.Zmiany ciśnienia oceniano w 5 grupach wiekowych:L 55 rż., 56 –60,61 –65,66 –70 lat i powyżej 70 rż.oraz oddzielnie u kobiet i mężczyzn.
Wyniki W badaniu wyjściowym częstość nadciśnienia tętniczego nie różniła się istotnie między grupami wiekowymi i wynosiła 88 –91%.Izolowane nadciśnienie skurczowe (ISH)rosło w kolejnych grupach, występując u co 10 badanego do 55 rż.i u co 4 badane-
go po 70 rż.Po 3 latach istotne zmniejszenie częstości nadciśnienia odnotowano u osób do 60 rż.(ok.20%).
Znamiennie rzadziej obserwowano wartości ciśnienia tętniczego odpowiadające nadciśnieniu I stopnia (łagodne) i III stopnia.W starszych grupach wiekowych redukcja częstosci nadciśnienia była mniej wyraźna (ok.10%),natomiast stwierdzono zwiększenie częstości izolowanego nadciśnienia skurczowego,(do niemal 40%).Częstość nadciśnienia była wyjściowo wyższa u kobiet (93%)niż u mężczyzn (88%).Jednocześnie rozkład kategorii nadciśnienia był mniej korzystny u kobiet.Częściej,bo aż u 1/3,stwierdzano wartości odpowiadające nadciśnieniu III stopnia,podczas gdy u mężczyzn dominowało nadciśnienie I stopnia.W badaniu powtórnym liczba osób z prawidłowym wynikiem pomiaru podwoiła się,nadal jednak nadciśnienie występowało z dużą częstością zarówno u kobiet (86%),jak i u mężczyzn (77%).Największy spadek częstości nadciśnienia odnotowano w kategoriach,w których występowało najczęściejw badaniu wyjściowym.U kobiet dotyczył on redukcji nadciśnienia III stopnia o 53%,a u mężczyzn nadciśnienia łagodnego o 45%.W obu grupach zależnych od płci odnotowano podobny i znamienny wzrost częstości izolowanego nadciśnienia skurczowego (odpowiednio o 69%i 62%).
Wnioski Przedstawione wyniki wskazują na celowość akcji profilaktycznej w grupie osób z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej.Wskazują też na potrzebę należnego obniżenia nie tylko DBP,lecz także SBP.

Streszczenie

Wstęp Wiek i płeć są podstawowymi i niemodyfikowalnymi czynnikami warunkującymi wysokość ciśnienia tętniczego.Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności akcji prewencyjnej SPES (Southern Poland Epidemiological Survey )wśród osób charakteryzujących się wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego w zależności od wieku i płci.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiły 992 wybrane losowo osoby,spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES,u których wykazano obecność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych.W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7%)w wieku 64 ±7 lat (przedział 38 –86 lat) i 221 kobiet (22,3%)w wieku 66 ±7 lat (przedział 42 –82 lat).W analizie uwzględniono wiek,płeć oraz
wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego.Zmiany ciśnienia oceniano w 5 grupach wiekowych:L 55 rż., 56 –60,61 –65,66 –70 lat i powyżej 70 rż.oraz oddzielnie u kobiet i mężczyzn.
Wyniki W badaniu wyjściowym częstość nadciśnienia tętniczego nie różniła się istotnie między grupami wiekowymi i wynosiła 88 –91%.Izolowane nadciśnienie skurczowe (ISH)rosło w kolejnych grupach, występując u co 10 badanego do 55 rż.i u co 4 badane-
go po 70 rż.Po 3 latach istotne zmniejszenie częstości nadciśnienia odnotowano u osób do 60 rż.(ok.20%).
Znamiennie rzadziej obserwowano wartości ciśnienia tętniczego odpowiadające nadciśnieniu I stopnia (łagodne) i III stopnia.W starszych grupach wiekowych redukcja częstosci nadciśnienia była mniej wyraźna (ok.10%),natomiast stwierdzono zwiększenie częstości izolowanego nadciśnienia skurczowego,(do niemal 40%).Częstość nadciśnienia była wyjściowo wyższa u kobiet (93%)niż u mężczyzn (88%).Jednocześnie rozkład kategorii nadciśnienia był mniej korzystny u kobiet.Częściej,bo aż u 1/3,stwierdzano wartości odpowiadające nadciśnieniu III stopnia,podczas gdy u mężczyzn dominowało nadciśnienie I stopnia.W badaniu powtórnym liczba osób z prawidłowym wynikiem pomiaru podwoiła się,nadal jednak nadciśnienie występowało z dużą częstością zarówno u kobiet (86%),jak i u mężczyzn (77%).Największy spadek częstości nadciśnienia odnotowano w kategoriach,w których występowało najczęściejw badaniu wyjściowym.U kobiet dotyczył on redukcji nadciśnienia III stopnia o 53%,a u mężczyzn nadciśnienia łagodnego o 45%.W obu grupach zależnych od płci odnotowano podobny i znamienny wzrost częstości izolowanego nadciśnienia skurczowego (odpowiednio o 69%i 62%).
Wnioski Przedstawione wyniki wskazują na celowość akcji profilaktycznej w grupie osób z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej.Wskazują też na potrzebę należnego obniżenia nie tylko DBP,lecz także SBP.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

prewencja; nadciśnienie tętnicze; izolowane nadciśnienie skurczowe

Informacje o artykule
Tytuł

Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej. Część I. Rozkład ciśnienia tętniczego w zależności od wieku i płci

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 5, Nr 4 (2001)

Strony

235-244

Data publikacji on-line

2001-10-03

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(4):235-244.

Słowa kluczowe

prewencja
nadciśnienie tętnicze
izolowane nadciśnienie skurczowe

Autorzy

Krystyna Kozakiewicz
Maciej Sosnowski
Janina Skrzypek-Wańha
Tomasz Pawłowski
Piotr Garbocz
Krzysztof Zaorski
Michał Tendera

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl