dostęp otwarty

Tom 6, Nr 2 (2002)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2002-04-25
Pobierz cytowanie

Czy istnieje współzależność między stężeniem leptyny, układem współczulnym i masą lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała?

Małgorzata Dutkiewicz-Raczkowska, Bożenna Wocial, Hanna Ignatowska-Świtalska, Hanna Berent, Agnieszka Kuch-Wocial, Krystyna Kuczyńska, Maciej Kostrubiec
Nadciśnienie tętnicze 2002;6(2):91-98.

dostęp otwarty

Tom 6, Nr 2 (2002)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2002-04-25

Streszczenie

Wstęp Celem niniejszej pracy była ocena współzależności między stężeniem leptyny a układem współczulnym, ciśnieniem tętniczym i masą lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała (BMI).
Materiał i metody Badaniami objęto 46 chorych (21K, 25M; śr. wiek 44,0 ± 8,4 roku), z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Grupę kontrolną stanowiło 37 ochotników (19K, 18M; śr. wiek 40,8 ± 9,8 roku). Badanych podzielono na grupy w zależności od płci i BMI (poniżej i powyżej 25).
U wszystkich badanych oznaczano stężenie leptyny (RIA), noradrenaliny (NA) i adrenaliny (A) (HPLC) oraz NPY (RIA) we krwi; mierzono odsetek tkanki tłuszczowej i wykonywano badanie echokardiograficzne.
Wyniki U chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym stężenie leptyny było podobne jak u osób bez nadciśnienia w porównywalnych grupach kontrolnych, było natomiast znamiennie wyższe u kobiet i u osób z nadwagą. Stężenie NA było istotnie wyższe u chorych z nadwagą. W badanych grupach nie wykazano różnic w stężeniu NPY, bez względu na płeć i BMI. Wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI) był znamiennie wyższy u kobiet z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w porównaniu z grupą kontrolną, niezależnie od BMI. Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała w całej grupie badanych (n = 83) związek między leptyną a płcią, BMI, wiekiem, ciśnieniem skurczowym i NA (r2 = 0,28, p < 0,0001), a u kobiet i mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - związek między leptyną a odsetkiem tłuszczu i NA (r2 = 0,34, p < 0,001). U chorych mężczyzn z nadwagą analiza regresji wykazała związek między leptyną a LVMI i ciśnieniem rozkurczowym (DBP), natomiast u chorych kobiet z nadwagą - z wiekiem, odsetkiem tłuszczu i LVMI.
Wnioski Uzyskane wyniki mogą sugerować udział leptyny w regulacji ciśnienia tętniczego poprzez układ współczulny, jak również w patogenezie przerostu masy lewej komory serca.

Streszczenie

Wstęp Celem niniejszej pracy była ocena współzależności między stężeniem leptyny a układem współczulnym, ciśnieniem tętniczym i masą lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała (BMI).
Materiał i metody Badaniami objęto 46 chorych (21K, 25M; śr. wiek 44,0 ± 8,4 roku), z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Grupę kontrolną stanowiło 37 ochotników (19K, 18M; śr. wiek 40,8 ± 9,8 roku). Badanych podzielono na grupy w zależności od płci i BMI (poniżej i powyżej 25).
U wszystkich badanych oznaczano stężenie leptyny (RIA), noradrenaliny (NA) i adrenaliny (A) (HPLC) oraz NPY (RIA) we krwi; mierzono odsetek tkanki tłuszczowej i wykonywano badanie echokardiograficzne.
Wyniki U chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym stężenie leptyny było podobne jak u osób bez nadciśnienia w porównywalnych grupach kontrolnych, było natomiast znamiennie wyższe u kobiet i u osób z nadwagą. Stężenie NA było istotnie wyższe u chorych z nadwagą. W badanych grupach nie wykazano różnic w stężeniu NPY, bez względu na płeć i BMI. Wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI) był znamiennie wyższy u kobiet z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w porównaniu z grupą kontrolną, niezależnie od BMI. Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała w całej grupie badanych (n = 83) związek między leptyną a płcią, BMI, wiekiem, ciśnieniem skurczowym i NA (r2 = 0,28, p < 0,0001), a u kobiet i mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - związek między leptyną a odsetkiem tłuszczu i NA (r2 = 0,34, p < 0,001). U chorych mężczyzn z nadwagą analiza regresji wykazała związek między leptyną a LVMI i ciśnieniem rozkurczowym (DBP), natomiast u chorych kobiet z nadwagą - z wiekiem, odsetkiem tłuszczu i LVMI.
Wnioski Uzyskane wyniki mogą sugerować udział leptyny w regulacji ciśnienia tętniczego poprzez układ współczulny, jak również w patogenezie przerostu masy lewej komory serca.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

leptyna; katecholaminy; NPY; wskaźnik masy lewej komory serca; nadciśnienie tętnicze pierwotne

Informacje o artykule
Tytuł

Czy istnieje współzależność między stężeniem leptyny, układem współczulnym i masą lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała?

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 6, Nr 2 (2002)

Strony

91-98

Data publikacji on-line

2002-04-25

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2002;6(2):91-98.

Słowa kluczowe

leptyna
katecholaminy
NPY
wskaźnik masy lewej komory serca
nadciśnienie tętnicze pierwotne

Autorzy

Małgorzata Dutkiewicz-Raczkowska
Bożenna Wocial
Hanna Ignatowska-Świtalska
Hanna Berent
Agnieszka Kuch-Wocial
Krystyna Kuczyńska
Maciej Kostrubiec

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl