dostęp otwarty

Tom 6, Nr 4 (2002)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2002-10-18
Pobierz cytowanie

Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Noliprel® w dawce 0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu u chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane ze współistniejącą chorobą wieńcową i/lub cukrzycą, i/lub niewydolnością nerek. 12-tygodniowe otwarte badanie wieloośrodkowe

Maria Trusz-Gluza, Anna Czech, Stanisław Czekalski, Marta Kucharska, Agnieszka Starościak-Rozwadowska, Robert Pachocki
Nadciśnienie tętnicze 2002;6(4):243-252.

dostęp otwarty

Tom 6, Nr 4 (2002)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2002-10-18

Streszczenie

Wstęp Nadciśnienie tętnicze u większości chorych współistnieje z innymi schorzeniami nasilającymi jego wpływ na zaburzenia czynności układu krążenia. U chorych z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak: cukrzyca, choroba wieńcowa czy niewydolność nerek, uzyskanie dobrej kontroli ciśnienia tętniczego ma szczególne znaczenie.
Udowodniono, że stopień zmniejszenia ryzyka sercowo- naczyniowego w wyniku leczenia hipotensyjnego zależy od osiągniętych wartości ciśnienia tętniczego.
Preparaty stanowiące kombinację leków hipotensyjnych w stałych, małych dawkach stworzyły nowe możliwości terapii nadciśnienia tętniczego.
Głównym celem niniejszego badania była ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji preparatu Noliprel (0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu) w leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne lub umiarkowane ze współistniejącą cukrzycą i/lub chorobą wieńcową, i/lub niewydolnością nerek.
Materiał i metody Badanie przeprowadzono jako wieloośrodkową próbę, o zasięgu ogólnopolskim, w poradniach specjalistycznych.
Leczenie trwało 12 tygodni i poprzedzone było 2-tygodniowym okresem selekcji.
W okresie leczenia chorzy otrzymywali Noliprel w dawce 1 tabletka dziennie.
U chorych, u których po 6 tygodniach nie uzyskano dostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego, dawkę Noliprelu zwiększono do 2 tabletek dziennie.
Po 12 tygodniach leczenia (wizyta W 12) badacze ocenili skuteczność i tolerancję zastosowanej terapii hipotensyjnej, a dodatkowo poproszono chorych o dokonanie subiektywnej oceny tolerancji leczenia.
Wyniki W badaniu wzięło udział 489 chorych na nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą chorobą wieńcową (51%) i/lub cukrzycą typu 2 (49%), i/lub niewydolnością nerek (15%).
Średnia redukcja ciśnienia tętniczego w całej populacji wyniosła 21/12 mm Hg (p < 0,01) i odpowiednio w grupie chorych z chorobą niedokrwienną - 19/12 mm Hg (p < 0,01), u chorych na cukrzycę - 22/11 mm Hg (p < 0,01) i 21/14 mm Hg u chorych z niewydolnością nerek.
U 80,1% pacjentów uzyskano redukcję ciśnienia tętniczego do wartości < 90 mm Hg (u chorych z cukrzycą < 85 mm Hg) lub D DBP ł 10 mm Hg.
W całej badanej populacji, jak również w poszczególnych grupach, uzyskano znamienną redukcję ciśnienia tętna.
Zarówno w całej badanej populacji, jak i w grupach ryzyka stężenia glukozy, kreatyniny oraz cholesterolu nie uległy istotnym statystycznie zmianom. Jedynie 5 chorych (1%) wymagało suplementacji potasu w 12 tygodniu terapii.
Skuteczność terapii Noliprelem 93% lekarzy oceniło jako bardzo dobrą lub dobrą; 99% chorych i 98% lekarzy oceniło tolerancję leczenia jako bardzo dobrą i dobrą.
Wnioski U chorych na łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą chorobą wieńcową i/lub cukrzycą typu 2, i/lub niewydolnością nerek Noliprel stanowi bardzo interesującą opcję terapeutyczną, będąc lekiem skutecznym, dobrze tolerowanym i neutralnym metabolicznie.

Streszczenie

Wstęp Nadciśnienie tętnicze u większości chorych współistnieje z innymi schorzeniami nasilającymi jego wpływ na zaburzenia czynności układu krążenia. U chorych z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak: cukrzyca, choroba wieńcowa czy niewydolność nerek, uzyskanie dobrej kontroli ciśnienia tętniczego ma szczególne znaczenie.
Udowodniono, że stopień zmniejszenia ryzyka sercowo- naczyniowego w wyniku leczenia hipotensyjnego zależy od osiągniętych wartości ciśnienia tętniczego.
Preparaty stanowiące kombinację leków hipotensyjnych w stałych, małych dawkach stworzyły nowe możliwości terapii nadciśnienia tętniczego.
Głównym celem niniejszego badania była ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji preparatu Noliprel (0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu) w leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne lub umiarkowane ze współistniejącą cukrzycą i/lub chorobą wieńcową, i/lub niewydolnością nerek.
Materiał i metody Badanie przeprowadzono jako wieloośrodkową próbę, o zasięgu ogólnopolskim, w poradniach specjalistycznych.
Leczenie trwało 12 tygodni i poprzedzone było 2-tygodniowym okresem selekcji.
W okresie leczenia chorzy otrzymywali Noliprel w dawce 1 tabletka dziennie.
U chorych, u których po 6 tygodniach nie uzyskano dostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego, dawkę Noliprelu zwiększono do 2 tabletek dziennie.
Po 12 tygodniach leczenia (wizyta W 12) badacze ocenili skuteczność i tolerancję zastosowanej terapii hipotensyjnej, a dodatkowo poproszono chorych o dokonanie subiektywnej oceny tolerancji leczenia.
Wyniki W badaniu wzięło udział 489 chorych na nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą chorobą wieńcową (51%) i/lub cukrzycą typu 2 (49%), i/lub niewydolnością nerek (15%).
Średnia redukcja ciśnienia tętniczego w całej populacji wyniosła 21/12 mm Hg (p < 0,01) i odpowiednio w grupie chorych z chorobą niedokrwienną - 19/12 mm Hg (p < 0,01), u chorych na cukrzycę - 22/11 mm Hg (p < 0,01) i 21/14 mm Hg u chorych z niewydolnością nerek.
U 80,1% pacjentów uzyskano redukcję ciśnienia tętniczego do wartości < 90 mm Hg (u chorych z cukrzycą < 85 mm Hg) lub D DBP ł 10 mm Hg.
W całej badanej populacji, jak również w poszczególnych grupach, uzyskano znamienną redukcję ciśnienia tętna.
Zarówno w całej badanej populacji, jak i w grupach ryzyka stężenia glukozy, kreatyniny oraz cholesterolu nie uległy istotnym statystycznie zmianom. Jedynie 5 chorych (1%) wymagało suplementacji potasu w 12 tygodniu terapii.
Skuteczność terapii Noliprelem 93% lekarzy oceniło jako bardzo dobrą lub dobrą; 99% chorych i 98% lekarzy oceniło tolerancję leczenia jako bardzo dobrą i dobrą.
Wnioski U chorych na łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą chorobą wieńcową i/lub cukrzycą typu 2, i/lub niewydolnością nerek Noliprel stanowi bardzo interesującą opcję terapeutyczną, będąc lekiem skutecznym, dobrze tolerowanym i neutralnym metabolicznie.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka; pacjenci poradni specjalistycznych; kombinacja niskich dawek leków hipotensyjnych

Informacje o artykule
Tytuł

Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Noliprel® w dawce 0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu u chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane ze współistniejącą chorobą wieńcową i/lub cukrzycą, i/lub niewydolnością nerek. 12-tygodniowe otwarte badanie wieloośrodkowe

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 6, Nr 4 (2002)

Strony

243-252

Data publikacji on-line

2002-10-18

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2002;6(4):243-252.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka
pacjenci poradni specjalistycznych
kombinacja niskich dawek leków hipotensyjnych

Autorzy

Maria Trusz-Gluza
Anna Czech
Stanisław Czekalski
Marta Kucharska
Agnieszka Starościak-Rozwadowska
Robert Pachocki

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl