dostęp otwarty

Tom 8, Nr 4 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-07-22
Pobierz cytowanie

Oznaczanie endoteliny-1 (ET-1) w moczu chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Teresa Kosicka, Hanna Kara-Perz, Jerzy Głuszek
Nadciśnienie tętnicze 2004;8(4):239-243.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 4 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-07-22

Streszczenie

Wstęp Endotelina-1 (ET-1) jako jeden z najsilniej działających czynników wazokonstrykcyjnych może stanowić istotny element w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Z uwagi na mechanizm działania ET-1 oczywisty wydawałby się związek między podwyższonym stężeniem peptydu a wysokością ciśnienia tętniczego. Jednak wyniki badań osoczowych stężeń ET-1 w nadciśnieniu tętniczym nie są jednoznaczne. Istniejące rozbieżności w ocenie stężeń tego peptydu u osób z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym sugerują, iż dokładniejszą metodą pomiaru stężenia ET-1 (oprócz hodowli komórkowej) może być oznaczanie jej w moczu, który stanowi jedną z dróg wydalania ET-1 z ustroju. Celem badań była ocena wartości diagnostycznej oznaczania stężenia ET-1, substancji o postulowanym udziale w patogenezie nadciśnienia tętniczego, w osoczu i moczu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Materiał i metody Badane osoby podzielono na dwie podgrupy. Grupę I stanowiło 26 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w stadium I (mediana skurczowego ciśnienia tętniczego wynosiła Me 158 ± 9 mm Hg, a mediana rozkurczowego ciśnienia tętniczego Me 95 ± 5 mm Hg). Grupę II - kontrolną - stanowiło 10 zdrowych osób, u których średnie ciśnienie skurczowe wynosiło Me 120 ± 4 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe Me 68 ± 4,5 mm Hg. Oceny stężeń ET-1 u pacjentów przyjętych do programu badań (7 dni po odstawieniu leków przeciwnadciśnieniowych) dokonywano w: a) osoczu, b) w 24-godzinnej zbiórce moczu w przeliczeniu na gram kreatyniny. Stężenie ET-1 w osoczu i moczu oznaczano przy użyciu metody radioimmunologicznej (Amersham J125 RPA 535).
Wyniki 1. Osoczowe stężenia ET-1 nie różniły się istotnie między grupą pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (gr. I) a grupą osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (gr. II) (Me ± S grupa I: 37,4 ± 11,4 vs. grupa II: 33,3 ± 6,66 pg/ml, NS). 2. Wydalanie ET-1 w przeliczeniu na gram kreatyniny w 24-godzinnej zbiórce moczu było istotnie statystycznie wyższe w grupie I w porównaniu z grupą II (Me ± S grupa I: 106,11 ± 49,74 vs. grupa II: 11,3 ± 6,65 ng/g kreatyniny w moczu, p = 0,00001).
Wnioski Autokrynny i parakrynny charakter peptydu powoduje, iż oznaczanie stężenia ET-1 w osoczu stanowi mniej wiarygodne źródło pomiaru niż ocena wydalania ET-1 w przeliczeniu na gram kreatyniny w 24-godzinnej zbiórce moczu. Wyniki tego badania wskazują na istotną rolę ET-1 w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Streszczenie

Wstęp Endotelina-1 (ET-1) jako jeden z najsilniej działających czynników wazokonstrykcyjnych może stanowić istotny element w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Z uwagi na mechanizm działania ET-1 oczywisty wydawałby się związek między podwyższonym stężeniem peptydu a wysokością ciśnienia tętniczego. Jednak wyniki badań osoczowych stężeń ET-1 w nadciśnieniu tętniczym nie są jednoznaczne. Istniejące rozbieżności w ocenie stężeń tego peptydu u osób z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym sugerują, iż dokładniejszą metodą pomiaru stężenia ET-1 (oprócz hodowli komórkowej) może być oznaczanie jej w moczu, który stanowi jedną z dróg wydalania ET-1 z ustroju. Celem badań była ocena wartości diagnostycznej oznaczania stężenia ET-1, substancji o postulowanym udziale w patogenezie nadciśnienia tętniczego, w osoczu i moczu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Materiał i metody Badane osoby podzielono na dwie podgrupy. Grupę I stanowiło 26 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w stadium I (mediana skurczowego ciśnienia tętniczego wynosiła Me 158 ± 9 mm Hg, a mediana rozkurczowego ciśnienia tętniczego Me 95 ± 5 mm Hg). Grupę II - kontrolną - stanowiło 10 zdrowych osób, u których średnie ciśnienie skurczowe wynosiło Me 120 ± 4 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe Me 68 ± 4,5 mm Hg. Oceny stężeń ET-1 u pacjentów przyjętych do programu badań (7 dni po odstawieniu leków przeciwnadciśnieniowych) dokonywano w: a) osoczu, b) w 24-godzinnej zbiórce moczu w przeliczeniu na gram kreatyniny. Stężenie ET-1 w osoczu i moczu oznaczano przy użyciu metody radioimmunologicznej (Amersham J125 RPA 535).
Wyniki 1. Osoczowe stężenia ET-1 nie różniły się istotnie między grupą pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (gr. I) a grupą osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (gr. II) (Me ± S grupa I: 37,4 ± 11,4 vs. grupa II: 33,3 ± 6,66 pg/ml, NS). 2. Wydalanie ET-1 w przeliczeniu na gram kreatyniny w 24-godzinnej zbiórce moczu było istotnie statystycznie wyższe w grupie I w porównaniu z grupą II (Me ± S grupa I: 106,11 ± 49,74 vs. grupa II: 11,3 ± 6,65 ng/g kreatyniny w moczu, p = 0,00001).
Wnioski Autokrynny i parakrynny charakter peptydu powoduje, iż oznaczanie stężenia ET-1 w osoczu stanowi mniej wiarygodne źródło pomiaru niż ocena wydalania ET-1 w przeliczeniu na gram kreatyniny w 24-godzinnej zbiórce moczu. Wyniki tego badania wskazują na istotną rolę ET-1 w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

endotelina-1 w osoczu; nadciśnienie tętnicze samoistne; endotelina-1 w moczu

Informacje o artykule
Tytuł

Oznaczanie endoteliny-1 (ET-1) w moczu chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 8, Nr 4 (2004)

Strony

239-243

Data publikacji on-line

2004-07-22

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2004;8(4):239-243.

Słowa kluczowe

endotelina-1 w osoczu
nadciśnienie tętnicze samoistne
endotelina-1 w moczu

Autorzy

Teresa Kosicka
Hanna Kara-Perz
Jerzy Głuszek

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl