dostęp otwarty

Tom 8, Nr 5 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-11-15
Pobierz cytowanie

Wpływ krótko- i długotrwałej terapii trandolaprilem na ciśnienie tętnicze i stężenie endoteliny-1 u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym

Wiesław Bryl, Anna Miczke, Paweł Bogdański, Magdalena Kujawska-Łuczak, Maciej Cymerys, Danuta Pupek-Musialik, Olga Trojnarska
Nadciśnienie tętnicze 2004;8(5):347-354.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 5 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-11-15

Streszczenie

Wstęp Endotelina jest najsilniejszą endogenną substancją zwiększającą opór obwodowy, wielokrotnie silniejszą od adrenaliny i noradrenaliny.
Materiał i metody Celem badania była ocena wpływu terapii hipotensyjnej wybranym inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) na wartości ciśnienia tętniczego i stężenie endoteliny-1 u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym.
Badanie podzielono na dwa etapy czasowe. Do pierwszego etapu trwającego 6 tygodni zakwalifikowano 19 młodych osób w wieku 16-19 lat (14 mężczyzn i 5 kobiet) z nadciśnieniem tętniczym. Średnia wieku w badanej populacji wynosiła 17,6 ± 1,4 roku. Byli to chorzy nieleczeni lub dotychczasowe leczenie zostało u nich odstawione na minimum 7 dni przed rozpoczęciem badania. Przed włączeniem do badania oraz po 6-tygodniowej terapii trandolaprilem w dawce 2 mg dziennie u wszystkich pacjentów wykonano pomiary ciśnienia tętniczego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przed terapią oraz po leczeniu trandolaprilem pobierano krew w celu oznaczenia osoczowego stężenia endoteliny-1. Endotelinę oznaczano za pomocą metody radioimmunologicznej. W drugim etapie wyżej wymienione parametry oceniano po 6 miesiącach leczenia przeciwnadciśnieniowego trandolaprilem w takiej samej dawce.
Wyniki W analizowanej grupie uzyskano po 6-tygodniowej terapii trandolaprilem istotne statystycznie obniżenie wartości ciśnienia tętniczego zarówno skurczowego (SBP), jak i rozkurczowego (DBP). Średnie wartości SBP obniżyły się z 142,6 ± 9,7 mm Hg do 129,3 ± 8,4 mm Hg (p < 0,0003), a średnie wartości DBP z 85,7 ± 6,9 mm Hg do 79,8 ± 8,6 mm Hg (p < 0,001). Średnie stężenie endoteliny-1 przed włączeniem do badania wynosiło 9,33 ± 1,9 fmol/ml, natomiast po terapii 8,96 ± 2,2 fmol/ml (spadek nieistotny statystycznie). Po 6-miesięcznym leczeniu przeciwnadciśnieniowym nastąpił dalszy, nieistotny spadek wartości ciśnienia tętniczego, natomiast średnie stężenie endoteliny-1 istotnie się obniżyło (stężenie początkowe: 9,33 ± 1,9 fmol/l, stężenie końcowe: 7,49 ± 2,7 fmol/l, p < 0,05).
Wnioski Dzięki terapii trandolaprilem uzyskano istotne statystycznie obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno SBP, jak i DBP, podczas gdy osoczowe stężenie endoteliny-1 obniżyło się istotnie statystycznie po dłuższym, 6-miesięcznym okresie terapii. Leczenie nie wpłynęło istotnie na parametry gospodarki lipidowej.

Streszczenie

Wstęp Endotelina jest najsilniejszą endogenną substancją zwiększającą opór obwodowy, wielokrotnie silniejszą od adrenaliny i noradrenaliny.
Materiał i metody Celem badania była ocena wpływu terapii hipotensyjnej wybranym inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) na wartości ciśnienia tętniczego i stężenie endoteliny-1 u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym.
Badanie podzielono na dwa etapy czasowe. Do pierwszego etapu trwającego 6 tygodni zakwalifikowano 19 młodych osób w wieku 16-19 lat (14 mężczyzn i 5 kobiet) z nadciśnieniem tętniczym. Średnia wieku w badanej populacji wynosiła 17,6 ± 1,4 roku. Byli to chorzy nieleczeni lub dotychczasowe leczenie zostało u nich odstawione na minimum 7 dni przed rozpoczęciem badania. Przed włączeniem do badania oraz po 6-tygodniowej terapii trandolaprilem w dawce 2 mg dziennie u wszystkich pacjentów wykonano pomiary ciśnienia tętniczego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przed terapią oraz po leczeniu trandolaprilem pobierano krew w celu oznaczenia osoczowego stężenia endoteliny-1. Endotelinę oznaczano za pomocą metody radioimmunologicznej. W drugim etapie wyżej wymienione parametry oceniano po 6 miesiącach leczenia przeciwnadciśnieniowego trandolaprilem w takiej samej dawce.
Wyniki W analizowanej grupie uzyskano po 6-tygodniowej terapii trandolaprilem istotne statystycznie obniżenie wartości ciśnienia tętniczego zarówno skurczowego (SBP), jak i rozkurczowego (DBP). Średnie wartości SBP obniżyły się z 142,6 ± 9,7 mm Hg do 129,3 ± 8,4 mm Hg (p < 0,0003), a średnie wartości DBP z 85,7 ± 6,9 mm Hg do 79,8 ± 8,6 mm Hg (p < 0,001). Średnie stężenie endoteliny-1 przed włączeniem do badania wynosiło 9,33 ± 1,9 fmol/ml, natomiast po terapii 8,96 ± 2,2 fmol/ml (spadek nieistotny statystycznie). Po 6-miesięcznym leczeniu przeciwnadciśnieniowym nastąpił dalszy, nieistotny spadek wartości ciśnienia tętniczego, natomiast średnie stężenie endoteliny-1 istotnie się obniżyło (stężenie początkowe: 9,33 ± 1,9 fmol/l, stężenie końcowe: 7,49 ± 2,7 fmol/l, p < 0,05).
Wnioski Dzięki terapii trandolaprilem uzyskano istotne statystycznie obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno SBP, jak i DBP, podczas gdy osoczowe stężenie endoteliny-1 obniżyło się istotnie statystycznie po dłuższym, 6-miesięcznym okresie terapii. Leczenie nie wpłynęło istotnie na parametry gospodarki lipidowej.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; endotelina-1; młoda populacja; terapia inhibitorami ACE

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ krótko- i długotrwałej terapii trandolaprilem na ciśnienie tętnicze i stężenie endoteliny-1 u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 8, Nr 5 (2004)

Strony

347-354

Data publikacji on-line

2004-11-15

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2004;8(5):347-354.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
endotelina-1
młoda populacja
terapia inhibitorami ACE

Autorzy

Wiesław Bryl
Anna Miczke
Paweł Bogdański
Magdalena Kujawska-Łuczak
Maciej Cymerys
Danuta Pupek-Musialik
Olga Trojnarska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl