dostęp otwarty

Tom 8, Nr 5 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-11-15
Pobierz cytowanie

Występowanie i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w prospektywnej obserwacji grupy pracowników Portu Gdańskiego

Jerzy Bellwon, Krzysztof Chlebus, Wojciech Sobiczewski, Janusz Siebert, Andrzej Rynkiewicz
Nadciśnienie tętnicze 2004;8(5):319-325.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 5 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-11-15

Streszczenie

Wstęp Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze prowadzi do licznych powikłań naczyniowo-mózgowych, sercowych i nerkowych. Zapobieganie, wczesne rozpoznanie oraz leczenie nadciśnienia tętniczego mogą w istotny sposób ograniczyć wystąpienie tych powikłań. Celem niniejszej analizy była ocena zmian rozkładu ciśnienia tętniczego oraz częstości występowania i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego w prospektywnej 7-letniej obserwacji kohorty pracowników Portu Gdańskiego.
Materiał i metody Badaniem objęto 511 osób z badań okresowych pracowników Portu Gdańskiego, u których w wywiadzie nie stwierdzono objawów chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycy. Grupa badanych składała się z 403 mężczyzn w wieku 23-73 lat (średnio 44,9 ± 9 lat, mediana 45 lat) oraz 108 kobiet w wieku 25-62 lat (średnio 44,1 ± 7 lat, mediana 43 lat). Badanie obejmowało wywiad, wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego po 10-minutowym odpoczynku oraz standardowego spoczynkowego EKG. Badanie przeprowadzono dwukrotnie w odstępie 7 lat.
Wyniki W badaniu wyjściowym średnie wartości SBP wyniosły 132,3 ± 20 mm Hg (133,8 ± 20 mm Hg u mężczyzn i 126,9 ± 20 mm Hg u kobiet, p < 0,005), a DBP 84,1 ± 12 mm Hg (84,5 ± 12 mm Hg u mężczyzn i 82,7 ± 12 mm Hg u kobiet, NS). Po 7 latach średnie wartości SBP wynosiły 135,4 ± 19 mm Hg (136,3 ± 18 mm Hg u mężczyzn i 132,4 ± 20 mm Hg u kobiet, NS), a DBP 85,8 ± 11 mm Hg (86,5 ± 11 mm Hg u mężczyzn i 83,2 ± 11 mm Hg u kobiet, p < 0,01). Nie stwierdzono istotnych zmian w rozkładzie wartości ciśnienia tętniczego na poszczególne kategorie. W okresie obserwacji nadciśnienie tętnicze rozpoznano i leczono u 122 osób (99 mężczyzn i 22 kobiet). Prawidłowe wartości ciśnień uzyskano u zaledwie 28,7% osób leczonych (32,3% mężczyzn i 13,0% kobiet, NS). W badaniu wyjściowym wartości ciśnień tętniczych odpowiadające izolowanemu nadciśnieniu skurczowemu obserwowano u 37 (7,2%) osób, 31 (7,7%) mężczyzn i 6 (5,6%) kobiet, NS. Po 7 latach odpowiednie wartości obserwowano u 45 (8,8%) osób, 32 (7,9%) mężczyzn i 13 (12,0%) kobiet (NS). W badaniu kontrolnym cechy przerostu mięśnia lewej komory w EKG stwierdzono u 31 (7,6%) mężczyzn, 20 (7,9%) w grupie starszych i 11 (4,7%) w grupie młodszych mężczyzn (NS). U kobiet w badaniu wyjściowym, jak i kontrolnym nie obserwowano elektrokardiograficznych cech przerostu mięśnia lewej komory.
Wnioski Częstość nierozpoznanego nadciśnienia tętniczego jest nadal wysoka. Natomiast wydaje się, że stopień kontroli rozpoznanego i leczonego nadciśnienia w Polsce powoli wzrasta.

Streszczenie

Wstęp Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze prowadzi do licznych powikłań naczyniowo-mózgowych, sercowych i nerkowych. Zapobieganie, wczesne rozpoznanie oraz leczenie nadciśnienia tętniczego mogą w istotny sposób ograniczyć wystąpienie tych powikłań. Celem niniejszej analizy była ocena zmian rozkładu ciśnienia tętniczego oraz częstości występowania i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego w prospektywnej 7-letniej obserwacji kohorty pracowników Portu Gdańskiego.
Materiał i metody Badaniem objęto 511 osób z badań okresowych pracowników Portu Gdańskiego, u których w wywiadzie nie stwierdzono objawów chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycy. Grupa badanych składała się z 403 mężczyzn w wieku 23-73 lat (średnio 44,9 ± 9 lat, mediana 45 lat) oraz 108 kobiet w wieku 25-62 lat (średnio 44,1 ± 7 lat, mediana 43 lat). Badanie obejmowało wywiad, wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego po 10-minutowym odpoczynku oraz standardowego spoczynkowego EKG. Badanie przeprowadzono dwukrotnie w odstępie 7 lat.
Wyniki W badaniu wyjściowym średnie wartości SBP wyniosły 132,3 ± 20 mm Hg (133,8 ± 20 mm Hg u mężczyzn i 126,9 ± 20 mm Hg u kobiet, p < 0,005), a DBP 84,1 ± 12 mm Hg (84,5 ± 12 mm Hg u mężczyzn i 82,7 ± 12 mm Hg u kobiet, NS). Po 7 latach średnie wartości SBP wynosiły 135,4 ± 19 mm Hg (136,3 ± 18 mm Hg u mężczyzn i 132,4 ± 20 mm Hg u kobiet, NS), a DBP 85,8 ± 11 mm Hg (86,5 ± 11 mm Hg u mężczyzn i 83,2 ± 11 mm Hg u kobiet, p < 0,01). Nie stwierdzono istotnych zmian w rozkładzie wartości ciśnienia tętniczego na poszczególne kategorie. W okresie obserwacji nadciśnienie tętnicze rozpoznano i leczono u 122 osób (99 mężczyzn i 22 kobiet). Prawidłowe wartości ciśnień uzyskano u zaledwie 28,7% osób leczonych (32,3% mężczyzn i 13,0% kobiet, NS). W badaniu wyjściowym wartości ciśnień tętniczych odpowiadające izolowanemu nadciśnieniu skurczowemu obserwowano u 37 (7,2%) osób, 31 (7,7%) mężczyzn i 6 (5,6%) kobiet, NS. Po 7 latach odpowiednie wartości obserwowano u 45 (8,8%) osób, 32 (7,9%) mężczyzn i 13 (12,0%) kobiet (NS). W badaniu kontrolnym cechy przerostu mięśnia lewej komory w EKG stwierdzono u 31 (7,6%) mężczyzn, 20 (7,9%) w grupie starszych i 11 (4,7%) w grupie młodszych mężczyzn (NS). U kobiet w badaniu wyjściowym, jak i kontrolnym nie obserwowano elektrokardiograficznych cech przerostu mięśnia lewej komory.
Wnioski Częstość nierozpoznanego nadciśnienia tętniczego jest nadal wysoka. Natomiast wydaje się, że stopień kontroli rozpoznanego i leczonego nadciśnienia w Polsce powoli wzrasta.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; częstość występowania; skuteczność terapii

Informacje o artykule
Tytuł

Występowanie i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w prospektywnej obserwacji grupy pracowników Portu Gdańskiego

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 8, Nr 5 (2004)

Strony

319-325

Data publikacji on-line

2004-11-15

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2004;8(5):319-325.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
częstość występowania
skuteczność terapii

Autorzy

Jerzy Bellwon
Krzysztof Chlebus
Wojciech Sobiczewski
Janusz Siebert
Andrzej Rynkiewicz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl