dostęp otwarty

Tom 8, Nr 6 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-12-14
Pobierz cytowanie

Ocena wpływu bodźca pionizacyjnego na ciśnienie tętna u osób w podeszłym wieku

Dorota Zyśko, Jacek Gajek, Małgorzata Wawrzynek, Maria Witkowska, Walentyna Mazurek
Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):425-430.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 6 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-12-14

Streszczenie

Wstęp Ciśnienie tętna jest niezależnym czynnikiem zagrożenia powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Celem pracy jest ocena wpływu pionizacji na ciśnienie tętna u osób w wieku powyżej 70 lat, z uwzględnieniem czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 75 chorych w wieku 76 ± 4,4 roku (57 K, 18 M) diagnozowanych z powodu utrat przytomności. Wartości ciśnienia tętniczego oznaczano podczas testu pochyleniowego: w warunkach podstawowych, bezpośrednio po pionizacji (okres I) i pod koniec biernej pionizacji (okres II). Chorych podzielono na grupę z nadciśnieniem tętniczym (grupa I - 60 chorych) i grupę 15 pacjentów bez nadciśnienia tętniczego (grupa II). U wszystkich chorych wykonano ultrasonograficzne badanie tętnic szyjnych, badanie echokardiograficzne, stężenie i klirens kreatyniny. U 8 chorych stwierdzano cukrzycę, 10 chorych przebyło zawał serca, 36 chorych miało istotne zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych, 44 osoby - przerost mięśnia sercowego.
Wyniki Wartości ciśnienia tętniczego były istotnie wyższe w grupie I niż w II. Stwierdzono spadek ciśnienia tętna pod wpływem pionizacji: 59 ± 16 vs. 54 ± 18 vs. 41 ± 14 mm Hg (grupa I) i 47 ± 11 vs. 38 ± 12 vs. 36 ± 12 mm Hg (grupa II) odpowiednio - warunki podstawowe vs. okres I vs. okres II. W całej badanej grupie ciśnienie tętna w warunkach spoczynkowych korelowało z wiekiem (r = 0,28; p < 0,05). Ciśnienie tętna było wyższe w grupie I, u chorych ze zmianami w tętnicach szyjnych, z obniżonym klirensem kreatyniny, z przerostem mięśnia sercowego. W regresji wielokrotnej obecność nadciśnienia tętniczego, obniżenie klirensu kreatyniny i obecność przerostu mięśnia sercowego niezależnie korelowały z ciśnieniem tętna. Ciśnienie tętna bezpośrednio po pionizacji nie korelowało z żadnym z ocenianych parametrów, było istotnie wyższe w grupie I niż II (54 ± 18 vs. 38 ± 12 mm Hg; p < 0,005).
Wnioski U chorych powyżej 70 roku życia ciśnienie tętna po pionizacji się zmniejsza. Parametr ten w warunkach podstawowych oraz bezpośrednio po pionizacji jest wyższy u chorych na nadciśnienie tętnicze niż u osób bez nadciśnienia. Ciśnienie tętna po pionizacji nie koreluje z wiekiem chorych ani powikłaniami narządowymi.

Streszczenie

Wstęp Ciśnienie tętna jest niezależnym czynnikiem zagrożenia powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Celem pracy jest ocena wpływu pionizacji na ciśnienie tętna u osób w wieku powyżej 70 lat, z uwzględnieniem czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 75 chorych w wieku 76 ± 4,4 roku (57 K, 18 M) diagnozowanych z powodu utrat przytomności. Wartości ciśnienia tętniczego oznaczano podczas testu pochyleniowego: w warunkach podstawowych, bezpośrednio po pionizacji (okres I) i pod koniec biernej pionizacji (okres II). Chorych podzielono na grupę z nadciśnieniem tętniczym (grupa I - 60 chorych) i grupę 15 pacjentów bez nadciśnienia tętniczego (grupa II). U wszystkich chorych wykonano ultrasonograficzne badanie tętnic szyjnych, badanie echokardiograficzne, stężenie i klirens kreatyniny. U 8 chorych stwierdzano cukrzycę, 10 chorych przebyło zawał serca, 36 chorych miało istotne zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych, 44 osoby - przerost mięśnia sercowego.
Wyniki Wartości ciśnienia tętniczego były istotnie wyższe w grupie I niż w II. Stwierdzono spadek ciśnienia tętna pod wpływem pionizacji: 59 ± 16 vs. 54 ± 18 vs. 41 ± 14 mm Hg (grupa I) i 47 ± 11 vs. 38 ± 12 vs. 36 ± 12 mm Hg (grupa II) odpowiednio - warunki podstawowe vs. okres I vs. okres II. W całej badanej grupie ciśnienie tętna w warunkach spoczynkowych korelowało z wiekiem (r = 0,28; p < 0,05). Ciśnienie tętna było wyższe w grupie I, u chorych ze zmianami w tętnicach szyjnych, z obniżonym klirensem kreatyniny, z przerostem mięśnia sercowego. W regresji wielokrotnej obecność nadciśnienia tętniczego, obniżenie klirensu kreatyniny i obecność przerostu mięśnia sercowego niezależnie korelowały z ciśnieniem tętna. Ciśnienie tętna bezpośrednio po pionizacji nie korelowało z żadnym z ocenianych parametrów, było istotnie wyższe w grupie I niż II (54 ± 18 vs. 38 ± 12 mm Hg; p < 0,005).
Wnioski U chorych powyżej 70 roku życia ciśnienie tętna po pionizacji się zmniejsza. Parametr ten w warunkach podstawowych oraz bezpośrednio po pionizacji jest wyższy u chorych na nadciśnienie tętnicze niż u osób bez nadciśnienia. Ciśnienie tętna po pionizacji nie koreluje z wiekiem chorych ani powikłaniami narządowymi.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; osoby w wieku podeszłym; test pochyleniowy; ciśnienie tętna

Informacje o artykule
Tytuł

Ocena wpływu bodźca pionizacyjnego na ciśnienie tętna u osób w podeszłym wieku

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 8, Nr 6 (2004)

Strony

425-430

Data publikacji on-line

2004-12-14

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):425-430.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
osoby w wieku podeszłym
test pochyleniowy
ciśnienie tętna

Autorzy

Dorota Zyśko
Jacek Gajek
Małgorzata Wawrzynek
Maria Witkowska
Walentyna Mazurek

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl