dostęp otwarty

Tom 8, Nr 6 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-12-14
Pobierz cytowanie

Wpływ leczenia hipotensyjnego inhibitorem konwertazy angiotensyny na zmiany narządowe w zależności od stanu podatności aorty u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Beata Krasińska, Andrzej Tykarski, Olga Trojnarska
Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):393-401.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 6 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-12-14

Streszczenie

Wstęp Znana jest rola upośledzonej podatności aorty w inicjowaniu izolowanego nadciśnienia skurczowego u osób w wieku podeszłym. Niewiele natomiast wiadomo na temat roli, jaką właściwości sprężyste tętnic mogą odgrywać u młodych osób z nadciśnieniem. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) najefektywniej poprawiają podatność aorty. U młodych osób z nadciśnieniem nie ma jednak jednoznacznych wskazań do rozpoczęcia terapii od jednej, określonej grupy leków. Być może stan podatności tętnic powinien być brany pod uwagę przy doborze leków w terapii nadciśnienia tętniczego u osób młodych. Celem pracy była ocena wpływu inhibitorów ACE na wysokość ciśnienia, podatność aorty, wskaźnik masy lewej komory i parametry hemodynamiczne nerek w zależności od wyjściowej podatności aorty u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody Badaniami objęto w fazie przesiewowej 45 pacjentów, a ostatecznie badanie ukończyło 28 pacjentów wieku 19–39 lat (średnia wieku 33,5 ± 3,7 roku), z nadciśnieniem tętniczym łagodnym lub umiarkowanym. U wszystkich pacjentów zastosowano monoterapię perindoprilem w dawce 4 mg. U tych osób dwukrotnie, przed leczeniem i po 6 miesiącach leczenia inhibitorami ACE, wykonano tradycyjny oraz 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę szybkości fali tętna w aorcie (PWV), wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i parametrów hemodynamicznych nerek. Pacjentów podzielono na podgrupy w zależności od wartości PWV: HC+ (PWV < 9,2 m/s) i HC- (PWV > 9,2 m/s).
Wyniki Leczenie inhibitorami ACE spowodowało istotną redukcję SBP i DBP, zarówno u pacjentów grupie HC+, jak i HC- w pomiarach tradycyjnych i w 24-godzinnym monitorowaniu. Spadek ciśnienia tętna był istotnie większy w grupie HC- w porównaniu z grupą HC+ (odpowiednio-12,4 ± 6,9 mm Hg vs.-5,5 ± 5,4 mm Hg) (p < 0,01). Szybkość fali tętna w aorcie zmniejszyła się istotnie zarówno u pacjentów z grupy HC+, jak i HC- odpowiednio z 8,67 ± 0,3 m/s do 7,96 ± 0,5 m/s i z 12,6 ± 2,0 m/s do 10,4 ± 1,6 m/s. Natomiast LVMI zmniejszył się jedynie w grupie HC- ze 120,1 ± 6,7 [g/m2] do 109,4 ± 7,3 [g/m2], PWV zmniejszyła się bardziej (p < 0,001) u pacjentów z grupy HC- (DPWV -2,2 ± 1,1 m/s) w porównaniu z grupą HC+ (DPWV -0,7 ± 0,5 m/s). Wskaźnik masy lewej komory również zmniejszył się w znacznie większym stopniu (p < 0,001) w grupie HC– (DLVMI-10,7 ± 3,7 g/m2) w porównaniu z grupą HC+ (DLVMI-0,2 ± 0,6 g/m2). W obu grupach uzyskano porównywalny wzrost nerkowego przepływu osocza i spadek nerkowego oporu naczyniowego.
Wnioski 1. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) skuteczniej zmniejszają ciśnienie tętna u chorych z nadciśnieniem tętniczym z upośledzoną podatnością aorty. 2. U młodych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym inhibitory ACE bardziej zwalniają szybkość fali tętna i zmniejszają masę lewej komory, gdy podatność aorty jest wyjściowo upośledzona. 3. Inhibitory ACE zwiększają nerkowy przepływ krwi niezależnie od stanu podatności tętnic u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym. 4. Wydaje się, że jednym z elementów uwzględnianych przy wyborze leku hipotensyjnego I rzutu u osób młodych może być ocena podatności aorty. Stwierdzenie upośledzonej podatności aorty sugeruje wybór inhibitora ACE.

Streszczenie

Wstęp Znana jest rola upośledzonej podatności aorty w inicjowaniu izolowanego nadciśnienia skurczowego u osób w wieku podeszłym. Niewiele natomiast wiadomo na temat roli, jaką właściwości sprężyste tętnic mogą odgrywać u młodych osób z nadciśnieniem. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) najefektywniej poprawiają podatność aorty. U młodych osób z nadciśnieniem nie ma jednak jednoznacznych wskazań do rozpoczęcia terapii od jednej, określonej grupy leków. Być może stan podatności tętnic powinien być brany pod uwagę przy doborze leków w terapii nadciśnienia tętniczego u osób młodych. Celem pracy była ocena wpływu inhibitorów ACE na wysokość ciśnienia, podatność aorty, wskaźnik masy lewej komory i parametry hemodynamiczne nerek w zależności od wyjściowej podatności aorty u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody Badaniami objęto w fazie przesiewowej 45 pacjentów, a ostatecznie badanie ukończyło 28 pacjentów wieku 19–39 lat (średnia wieku 33,5 ± 3,7 roku), z nadciśnieniem tętniczym łagodnym lub umiarkowanym. U wszystkich pacjentów zastosowano monoterapię perindoprilem w dawce 4 mg. U tych osób dwukrotnie, przed leczeniem i po 6 miesiącach leczenia inhibitorami ACE, wykonano tradycyjny oraz 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę szybkości fali tętna w aorcie (PWV), wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i parametrów hemodynamicznych nerek. Pacjentów podzielono na podgrupy w zależności od wartości PWV: HC+ (PWV < 9,2 m/s) i HC- (PWV > 9,2 m/s).
Wyniki Leczenie inhibitorami ACE spowodowało istotną redukcję SBP i DBP, zarówno u pacjentów grupie HC+, jak i HC- w pomiarach tradycyjnych i w 24-godzinnym monitorowaniu. Spadek ciśnienia tętna był istotnie większy w grupie HC- w porównaniu z grupą HC+ (odpowiednio-12,4 ± 6,9 mm Hg vs.-5,5 ± 5,4 mm Hg) (p < 0,01). Szybkość fali tętna w aorcie zmniejszyła się istotnie zarówno u pacjentów z grupy HC+, jak i HC- odpowiednio z 8,67 ± 0,3 m/s do 7,96 ± 0,5 m/s i z 12,6 ± 2,0 m/s do 10,4 ± 1,6 m/s. Natomiast LVMI zmniejszył się jedynie w grupie HC- ze 120,1 ± 6,7 [g/m2] do 109,4 ± 7,3 [g/m2], PWV zmniejszyła się bardziej (p < 0,001) u pacjentów z grupy HC- (DPWV -2,2 ± 1,1 m/s) w porównaniu z grupą HC+ (DPWV -0,7 ± 0,5 m/s). Wskaźnik masy lewej komory również zmniejszył się w znacznie większym stopniu (p < 0,001) w grupie HC– (DLVMI-10,7 ± 3,7 g/m2) w porównaniu z grupą HC+ (DLVMI-0,2 ± 0,6 g/m2). W obu grupach uzyskano porównywalny wzrost nerkowego przepływu osocza i spadek nerkowego oporu naczyniowego.
Wnioski 1. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) skuteczniej zmniejszają ciśnienie tętna u chorych z nadciśnieniem tętniczym z upośledzoną podatnością aorty. 2. U młodych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym inhibitory ACE bardziej zwalniają szybkość fali tętna i zmniejszają masę lewej komory, gdy podatność aorty jest wyjściowo upośledzona. 3. Inhibitory ACE zwiększają nerkowy przepływ krwi niezależnie od stanu podatności tętnic u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym. 4. Wydaje się, że jednym z elementów uwzględnianych przy wyborze leku hipotensyjnego I rzutu u osób młodych może być ocena podatności aorty. Stwierdzenie upośledzonej podatności aorty sugeruje wybór inhibitora ACE.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

podatność aorty; nadciśnienie tętnicze; inhibitory konwertazy angiotensyny

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ leczenia hipotensyjnego inhibitorem konwertazy angiotensyny na zmiany narządowe w zależności od stanu podatności aorty u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 8, Nr 6 (2004)

Strony

393-401

Data publikacji on-line

2004-12-14

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):393-401.

Słowa kluczowe

podatność aorty
nadciśnienie tętnicze
inhibitory konwertazy angiotensyny

Autorzy

Beata Krasińska
Andrzej Tykarski
Olga Trojnarska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl