dostęp otwarty

Tom 8, Nr 6 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-12-14
Pobierz cytowanie

Zmienność ciśnienia i jego rytm dobowy u chorych sodowrażliwych i sodoniewrażliwych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Krystyna Widecka, Andrzej Brzeziński, Joanna Dziwura, Sławomir Pynka, Krystyna Pilarska
Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):375-384.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 6 (2004)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2004-12-14

Streszczenie

Wstęp Celem niniejszej pracy było porównanie zmienności średniego ciśnienia tętniczego i wielkości spadku nocnego ciśnienia u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i sodoniewrażliwe, stosujących dietę niskosodową i wysokosodową.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 69 chorych (19 kobiet i 50 mężczyzn) na samoistne nadciśnienie tętnicze I stopnia (łagodne) lub II stopnia (umiarkowane) według ESH (2003 r.). Badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych u osób stosujących w siedmiodniowych okresach kontrolowaną dietę zawierającą kolejno: 100-120 mmol, 10-20 mmol, 220-240 mmol sodu na dobę. W 6. i 7. dobie spożywania diety niskosodowej oraz wysokosodowej zakładano dobowe zbiórki moczu, w których oznaczano objętość moczu, wydalanie sodu, potasu i kreatyniny. W 7. dobie stosowania diety niskosodowej i wysokosodowej dokonywano 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą ABPM za pomocą aparatu firmy Spacelabs 90207. Obliczano średnie dobowe (24 h MAP), dzienne (DMAP), nocne (NMAP) ciśnienie tętnicze. Ponadto oceniano zmienność średniego ciśnienia dobowego, której miarą było odchylenie standardowe (SD) ze wszystkich pomiarów w ciągu doby, oraz średni nocny spadek ciśnienia tętniczego, przedstawiony jako procentowa wartość średniego ciśnienia dziennego (N/D). Określano cechę dippers, gdy spadek N/D wynosił co najmniej 10%, natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Podczas stosowania każdej z diet pobierano próbki krwi żylnej w celu wykonania rutynowymi metodami oznaczeń: aktywności reninowej osocza (PRA), stężenia aldosteronu, sodu, potasu i kreatyniny.
Wyniki W pomiarach ciśnienia za pomocą metody ABPM wykonanych u chorych na naciśnienie tętnicze sodowrażliwe podczas stosowania diety niskosodowej średnie dobowe, dzienne i nocne ciśnienie tętnicze było znamiennie niższe niż u pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Natomiast podczas stosowania diety wysokosodowej stwierdzono znamienny wzrost 24 h MAP, DMAP i NMAP tylko u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe w porównaniu z pacjentami z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Podczas stosowania diety niskosodowej cechę nondippers stwierdzono u 10 pacjentów sodowrażliwych (21,7%) i u 1 (4,3%) osoby sodoniewrażliwej, natomiast cechę dippers u 36 (78,3%) chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i u 22 (95,7%) pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Podczas stosowania diety wysokosodowej cechę non-dippers wykazywało 30 (65,0%) chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i 3 (13,1%) pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym, a cechę dippers 16 (35,0%) chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i 20 (86,9%) pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Za pomocą testu x2 stwierdzono istotne zwiększenie częstości cechy non-dippers u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe niż u pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Stwierdzono, że 20 osób sodowrażliwych w warunkach obciążenia solą zmieniło cechę dippers na non-dippers.
Wnioski Stosowanie diety wysokosodowej u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe wywołuje, poza istotnym podwyższeniem ciśnienia tętniczego, większą jego zmienność i osłabienie spadku nocnego, co może zwiększać częstość incydentów sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych. Na podstawie wyników autorów niniejszej pracy można twierdzić, że zmniejszenie zawartości soli w diecie u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe może obniżać ciśnienie tętnicze i przywracać prawidłowy profil dobowego ciśnienia tętniczego, a przez to może redukować częstość powikłań sercowo-naczyniowych.

Streszczenie

Wstęp Celem niniejszej pracy było porównanie zmienności średniego ciśnienia tętniczego i wielkości spadku nocnego ciśnienia u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i sodoniewrażliwe, stosujących dietę niskosodową i wysokosodową.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 69 chorych (19 kobiet i 50 mężczyzn) na samoistne nadciśnienie tętnicze I stopnia (łagodne) lub II stopnia (umiarkowane) według ESH (2003 r.). Badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych u osób stosujących w siedmiodniowych okresach kontrolowaną dietę zawierającą kolejno: 100-120 mmol, 10-20 mmol, 220-240 mmol sodu na dobę. W 6. i 7. dobie spożywania diety niskosodowej oraz wysokosodowej zakładano dobowe zbiórki moczu, w których oznaczano objętość moczu, wydalanie sodu, potasu i kreatyniny. W 7. dobie stosowania diety niskosodowej i wysokosodowej dokonywano 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą ABPM za pomocą aparatu firmy Spacelabs 90207. Obliczano średnie dobowe (24 h MAP), dzienne (DMAP), nocne (NMAP) ciśnienie tętnicze. Ponadto oceniano zmienność średniego ciśnienia dobowego, której miarą było odchylenie standardowe (SD) ze wszystkich pomiarów w ciągu doby, oraz średni nocny spadek ciśnienia tętniczego, przedstawiony jako procentowa wartość średniego ciśnienia dziennego (N/D). Określano cechę dippers, gdy spadek N/D wynosił co najmniej 10%, natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Podczas stosowania każdej z diet pobierano próbki krwi żylnej w celu wykonania rutynowymi metodami oznaczeń: aktywności reninowej osocza (PRA), stężenia aldosteronu, sodu, potasu i kreatyniny.
Wyniki W pomiarach ciśnienia za pomocą metody ABPM wykonanych u chorych na naciśnienie tętnicze sodowrażliwe podczas stosowania diety niskosodowej średnie dobowe, dzienne i nocne ciśnienie tętnicze było znamiennie niższe niż u pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Natomiast podczas stosowania diety wysokosodowej stwierdzono znamienny wzrost 24 h MAP, DMAP i NMAP tylko u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe w porównaniu z pacjentami z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Podczas stosowania diety niskosodowej cechę nondippers stwierdzono u 10 pacjentów sodowrażliwych (21,7%) i u 1 (4,3%) osoby sodoniewrażliwej, natomiast cechę dippers u 36 (78,3%) chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i u 22 (95,7%) pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Podczas stosowania diety wysokosodowej cechę non-dippers wykazywało 30 (65,0%) chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i 3 (13,1%) pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym, a cechę dippers 16 (35,0%) chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe i 20 (86,9%) pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Za pomocą testu x2 stwierdzono istotne zwiększenie częstości cechy non-dippers u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe niż u pacjentów z nadciśnieniem sodoniewrażliwym. Stwierdzono, że 20 osób sodowrażliwych w warunkach obciążenia solą zmieniło cechę dippers na non-dippers.
Wnioski Stosowanie diety wysokosodowej u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe wywołuje, poza istotnym podwyższeniem ciśnienia tętniczego, większą jego zmienność i osłabienie spadku nocnego, co może zwiększać częstość incydentów sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych. Na podstawie wyników autorów niniejszej pracy można twierdzić, że zmniejszenie zawartości soli w diecie u chorych na nadciśnienie tętnicze sodowrażliwe może obniżać ciśnienie tętnicze i przywracać prawidłowy profil dobowego ciśnienia tętniczego, a przez to może redukować częstość powikłań sercowo-naczyniowych.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; sodwrażliwość nadciśnienia tętniczego; zmienność ciśnienia tętniczego; powikłania sercowo-naczyniowe

Informacje o artykule
Tytuł

Zmienność ciśnienia i jego rytm dobowy u chorych sodowrażliwych i sodoniewrażliwych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 8, Nr 6 (2004)

Strony

375-384

Data publikacji on-line

2004-12-14

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):375-384.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
sodwrażliwość nadciśnienia tętniczego
zmienność ciśnienia tętniczego
powikłania sercowo-naczyniowe

Autorzy

Krystyna Widecka
Andrzej Brzeziński
Joanna Dziwura
Sławomir Pynka
Krystyna Pilarska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl