dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-04-11
Pobierz cytowanie

Związek pomiędzy masą i kształtem lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Tomasz Baron, Tomasz Grodzicki
Nadciśnienie tętnicze 2005;9(2):95-102.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-04-11

Streszczenie

Wstęp Zaburzenia funkcji rozkurczowej obserwowane u większości chorych z nadciśnieniem tętniczym niezależnie od przerostu lewej komory mogą stanowić niezależny czynnik ryzyka. Celem pracy była ocena czynników wpływających na dysfunkcję rozkurczową ze szczególnym uwzględnieniem masy i geometrii lewej komory serca.
Materiał i metody U 116 pacjentów w wieku 61,6 ± 1,9 roku z nadciśnieniem tętniczym wykonano badanie echokardiograficzne z oceną masy (LVMI), geometrii (RWT) i funkcji rozkurczowej lewej komory (E/A, DT, IVRT, Vp, profil żył płucnych) oraz dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego.
Wyniki Przerost lewej komory stwierdzano u 35,3% badanych (koncentryczny u 31,9%, ekscentryczny u 68,1%). Upośledzoną relaksację obserwowano z podobną częstością zarówno u chorych z przerostem, jak i bez przerostu (40,4% vs. 46,4%, p = 0,53). Niezależnie od masy geometria koncentryczna w porównaniu z ekscentryczną wiązała się z gorszą funkcją rozkurczową lewej komory. W modelu regresji wieloczynnikowej z zastosowaniem w modelu jako zmiennych niezależnych wieku, płci, SBP, DBP, HR, EF i RWT obserwowano zależność fali E, stosunku E/A i DT od RWT. Wykazano także zależność pomiędzy wiekiem a niektórymi parametrami funkcji rozkurczowej, jak fala A, E/A, Vp, pS, pS/pD i pA. Frakcja wyrzutowa wpływała na Vp, HR natomiast na A oraz IVRT. Nie obserwowano wpływu LVMI na wartość żadnego z badanych wskaźników funkcji rozkurczowej lewej komory.
Wnioski U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie obserwowano zależności pomiędzy wskaźnikiem masy a echokardiograficznymi - klasycznymi i nowymi - parametrami rozkurczu lewej komory. Wykazano natomiast wpływ kształtu lewej komory na własności jej rozkurczu, stwierdzając nasilenie zaburzeń w przypadku przerostu bądź przebudowy o typie koncentrycznym w porównaniu z geometrią ekscentryczną.

Streszczenie

Wstęp Zaburzenia funkcji rozkurczowej obserwowane u większości chorych z nadciśnieniem tętniczym niezależnie od przerostu lewej komory mogą stanowić niezależny czynnik ryzyka. Celem pracy była ocena czynników wpływających na dysfunkcję rozkurczową ze szczególnym uwzględnieniem masy i geometrii lewej komory serca.
Materiał i metody U 116 pacjentów w wieku 61,6 ± 1,9 roku z nadciśnieniem tętniczym wykonano badanie echokardiograficzne z oceną masy (LVMI), geometrii (RWT) i funkcji rozkurczowej lewej komory (E/A, DT, IVRT, Vp, profil żył płucnych) oraz dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego.
Wyniki Przerost lewej komory stwierdzano u 35,3% badanych (koncentryczny u 31,9%, ekscentryczny u 68,1%). Upośledzoną relaksację obserwowano z podobną częstością zarówno u chorych z przerostem, jak i bez przerostu (40,4% vs. 46,4%, p = 0,53). Niezależnie od masy geometria koncentryczna w porównaniu z ekscentryczną wiązała się z gorszą funkcją rozkurczową lewej komory. W modelu regresji wieloczynnikowej z zastosowaniem w modelu jako zmiennych niezależnych wieku, płci, SBP, DBP, HR, EF i RWT obserwowano zależność fali E, stosunku E/A i DT od RWT. Wykazano także zależność pomiędzy wiekiem a niektórymi parametrami funkcji rozkurczowej, jak fala A, E/A, Vp, pS, pS/pD i pA. Frakcja wyrzutowa wpływała na Vp, HR natomiast na A oraz IVRT. Nie obserwowano wpływu LVMI na wartość żadnego z badanych wskaźników funkcji rozkurczowej lewej komory.
Wnioski U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie obserwowano zależności pomiędzy wskaźnikiem masy a echokardiograficznymi - klasycznymi i nowymi - parametrami rozkurczu lewej komory. Wykazano natomiast wpływ kształtu lewej komory na własności jej rozkurczu, stwierdzając nasilenie zaburzeń w przypadku przerostu bądź przebudowy o typie koncentrycznym w porównaniu z geometrią ekscentryczną.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

masa lewej komory; przerost lewej komory; funkcja rozkurczowa

Informacje o artykule
Tytuł

Związek pomiędzy masą i kształtem lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 9, Nr 2 (2005)

Strony

95-102

Data publikacji on-line

2005-04-11

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2005;9(2):95-102.

Słowa kluczowe

masa lewej komory
przerost lewej komory
funkcja rozkurczowa

Autorzy

Tomasz Baron
Tomasz Grodzicki

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl