dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-05-11
Pobierz cytowanie

Wpływ trzydziestodniowego podawania amlodipiny na osoczowe stężenie endoteliny-1 (ET-1) u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Hanna Kara-Perz, Teresa Kosicka, Jerzy Głuszek, Lech Torliński
Nadciśnienie tętnicze 2005;9(3):202-207.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-05-11

Streszczenie

Wstęp W nowoczesnej farmakoterapii nadciśnienia tętniczego stosuje się między innymi leki działające na śródbłonek naczyniowy, nasilające syntezę związków wazorelaksacyjnych i zmniejszające produkcję substancji kurczących naczynia krwionośne. Jedną z takich substancji, produkowanych przede wszystkim w obrębie śródbłonka naczyniowego, jest endotelina-1 (ET-1). W piśmiennictwie można znaleźć informacje o zróżnicowanym wpływie antagonistów wapnia (A-Ca2+) na stężenie ET-1. Synteza ET-1 zależy bowiem od wielu czynników fizycznych i chemicznych, które mogą się zmieniać pod wpływem A-Ca2+. Wśród nich szczególnie istotną rolę przypisuje się układowi adrenergicznemu i układowi renina-angiotensyna-aldosteron. Celem pracy było określenie wpływu amlodipiny (A-Ca2+, pochodnej dihydropirydyny III generacji) na osoczowe stężenie ET-1 oraz stężenie aldosteronu (Ald) w surowicy chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody Badaniami objęto 11 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (mediana ciśnienia tętniczego skurczowego [SBP] wynosiła 152,5 ± 6,80 mm Hg, mediana ciśnienia tętniczego rozkurczowego [DBP] — 95,00 ± 3,44 mm Hg) bez chorób współistniejących mogących wpływać na stężenie ET-1 w osoczu. U wszystkich badanych oceniano: a) SBP, DBP; b) stężenie ET-1 w osoczu (metodą radioimmunologiczną); c) stężenie Ald w surowicy (metodą radioimmunologiczną) przed (badanie I) podawaniem amlodipiny w dawce 5 mg/d. i po 30 dniach jego trwania (badanie II).
Wyniki Miesięczne podawanie 5 mg amlodipiny powoduje: 1. istotne obniżenie SBP (Me ± S [mediana ± odchylenie przeciętne] bad. I: 152,5 ± 6,80 mm Hg vs. bad. II: 130,0 ± 8,30 mm Hg, p < 0,007); 2. istotne obniżenie DBP (Me ± S bad. I: 95,0 ± 3,44 mm Hg vs. bad. II: 80,8 ± 5,74 mm Hg, p < 0,0003); 3. nieznamienny spadek stężenia ET-1 (Me ± S bad. I:110,5 ± 34,9 vs. bad. II: 99,7 ± 21,2 pg/ml, p = 0,53); 4. brak istotnych statystycznie zmian stężenia Ald (Me ± S bad. I: 169,8 ± 114,1 vs. bad. II: 162,1 ± 72,7 pg/ml, p = 0,18).
Wnioski W badaniu autorów zastosowanie amlodipiny w dawce 5 mg/d., niewpływającej na układ reninaangiotensyna-aldosteron (brak zmiany stężenia aldomałą steronu), prowadziło do nieistotnego spadku stężenia ET-1. Wydaje się jednak, iż z uwagi na małą liczebność grupy badanej oraz wyraźną tendencję w kierunku obniżenia stężenia ET-1 jednoznaczna ocena wymagałaby dalszej kontynuacji badań.

Streszczenie

Wstęp W nowoczesnej farmakoterapii nadciśnienia tętniczego stosuje się między innymi leki działające na śródbłonek naczyniowy, nasilające syntezę związków wazorelaksacyjnych i zmniejszające produkcję substancji kurczących naczynia krwionośne. Jedną z takich substancji, produkowanych przede wszystkim w obrębie śródbłonka naczyniowego, jest endotelina-1 (ET-1). W piśmiennictwie można znaleźć informacje o zróżnicowanym wpływie antagonistów wapnia (A-Ca2+) na stężenie ET-1. Synteza ET-1 zależy bowiem od wielu czynników fizycznych i chemicznych, które mogą się zmieniać pod wpływem A-Ca2+. Wśród nich szczególnie istotną rolę przypisuje się układowi adrenergicznemu i układowi renina-angiotensyna-aldosteron. Celem pracy było określenie wpływu amlodipiny (A-Ca2+, pochodnej dihydropirydyny III generacji) na osoczowe stężenie ET-1 oraz stężenie aldosteronu (Ald) w surowicy chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody Badaniami objęto 11 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (mediana ciśnienia tętniczego skurczowego [SBP] wynosiła 152,5 ± 6,80 mm Hg, mediana ciśnienia tętniczego rozkurczowego [DBP] — 95,00 ± 3,44 mm Hg) bez chorób współistniejących mogących wpływać na stężenie ET-1 w osoczu. U wszystkich badanych oceniano: a) SBP, DBP; b) stężenie ET-1 w osoczu (metodą radioimmunologiczną); c) stężenie Ald w surowicy (metodą radioimmunologiczną) przed (badanie I) podawaniem amlodipiny w dawce 5 mg/d. i po 30 dniach jego trwania (badanie II).
Wyniki Miesięczne podawanie 5 mg amlodipiny powoduje: 1. istotne obniżenie SBP (Me ± S [mediana ± odchylenie przeciętne] bad. I: 152,5 ± 6,80 mm Hg vs. bad. II: 130,0 ± 8,30 mm Hg, p < 0,007); 2. istotne obniżenie DBP (Me ± S bad. I: 95,0 ± 3,44 mm Hg vs. bad. II: 80,8 ± 5,74 mm Hg, p < 0,0003); 3. nieznamienny spadek stężenia ET-1 (Me ± S bad. I:110,5 ± 34,9 vs. bad. II: 99,7 ± 21,2 pg/ml, p = 0,53); 4. brak istotnych statystycznie zmian stężenia Ald (Me ± S bad. I: 169,8 ± 114,1 vs. bad. II: 162,1 ± 72,7 pg/ml, p = 0,18).
Wnioski W badaniu autorów zastosowanie amlodipiny w dawce 5 mg/d., niewpływającej na układ reninaangiotensyna-aldosteron (brak zmiany stężenia aldomałą steronu), prowadziło do nieistotnego spadku stężenia ET-1. Wydaje się jednak, iż z uwagi na małą liczebność grupy badanej oraz wyraźną tendencję w kierunku obniżenia stężenia ET-1 jednoznaczna ocena wymagałaby dalszej kontynuacji badań.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

endotelina-1; amlodipina; pierwotne nadciśnienie tętnicze

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ trzydziestodniowego podawania amlodipiny na osoczowe stężenie endoteliny-1 (ET-1) u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 9, Nr 3 (2005)

Strony

202-207

Data publikacji on-line

2005-05-11

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2005;9(3):202-207.

Słowa kluczowe

endotelina-1
amlodipina
pierwotne nadciśnienie tętnicze

Autorzy

Hanna Kara-Perz
Teresa Kosicka
Jerzy Głuszek
Lech Torliński

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl